COVID-19 to choroba układu oddechowego. Naukowcy z University of California San Diego School of Medicine są jednak zdania, że powodujący ją wirus SARS-CoV-2 może nie być obojętny także dla ośrodkowego układu nerwowego.

Autorzy podkreślają, że artykuł nie ma na celu wywoływania paniki, a jedynie zwrócenie uwagi społeczności medycznej na potrzebę monitorowania sytuacji. Podczas wcześniejszych pandemii zaobserwowano, że ostrej infekcji wirusowej mogą towarzyszyć różne rodzaje objawów neuropsychiatrycznych, takich jak: encefalopatia, zmiany nastroju, psychozy, zaburzenia nerwowo-mięśniowe lub procesy demielinizacyjne. Mogą one pojawiać się u chorych, ale także występować w ciągu tygodni lub miesięcy po wyzdrowieniu.

Badacze zwracają uwagę również na to, że podczas wcześniejszych epidemii, w tym tych spowodowanych przez SARS-CoV-1, H1N1 czy MERS-CoV, pojawiały się doniesienia o wzroście odsetka objawów takich jak narkolepsja, napady drgawek, zapalenia mózgu, zespołu Guillaina-Barrego i innych zaburzeń nerwowo-mięśniowych oraz demielinizacyjnych. Podczas pandemii grypy w 1918 roku wzrosła częstość występowania encephalitis lethargica, czyli zaburzenia zapalnego ośrodkowego układu nerwowego, któremu towarzyszy hipersomnia, psychoza, katatonia i parkinsonizm.

“Pojawiają się już doniesienia o ostrych objawach związanych z ośrodkowym układem nerwowym u osób dotkniętych COVID-19 – mówi dr Suzy Hong, współautor badania – w tym częstsze udary u poważnie chorych pacjentów z Wuhan w Chinach, wraz z delirium i utratą węchu i smaku.”

Autorzy uważają, że neuropsychiatryczne konsekwencje obecnej pandemii, choć jeszcze nieznane, prawdopodobnie będą znaczące i utrzymają się przez wiele lat. Dlatego społeczność biomedyczna powinna rozpocząć monitorowanie objawów neuropsychiatrycznych i statusu neuroimmunologicznego osób narażonych na zakażenie SARS-CoV-2.

“Będziemy musieli robić to w różnych momentach ich życia, aby w pełni ocenić wpływ tej pandemii na wyniki badań neuropsychiatrycznych w różnych grupach wiekowych, a także aby lepiej przygotować się na inne nadchodzące pandemia – mówi dr Hong.”

Bibliografia:
Troyer E.A., Kohn J.N., Hong S. Are we facing a crashing wave of neuropsychiatric sequelae of COVID-19? Neuropsychiatric symptoms and potential immunologic mechanisms. Brain Behavior, and Immunity 2020

Dodaj komentarz