Okres nastoletni wiąże się z głębokimi przemianami ciała oraz osobowości, przez co może być dość stresujący. Współcześni nastolatkowie dorastają otoczeni szeroką gamą najnowszych zdobyczy technologicznych: smartfonów, tabletów, konsol itp. Dla wielu z nich spędzanie czasu online to sposób na nudę i komunikację z przyjaciółmi. Czy korzystanie z internetu, w szczególności z mediów społecznościowych, może także wspierać nastolatków w trudnych momentach? Właśnie to postanowił sprawdzić zespół psychologów z Uniwersytetu w Griffith. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w czasopiśmie “Clinical Psychological Science”.

“Młodzież jest inteligentna i wykorzystuje technologię na swoją korzyść. Ponieważ młodzi ludzie dorastający w niekorzystnych warunkach socjoekonomicznych często otrzymują mniejsze wsparcie lokalnej społeczności, postanowiliśmy zbadać, czy spędzanie czasu online pomoże im zmniejszyć odczuwany stres. Dotychczas dominował pogląd, że korzystanie z technologii przez nastolatków jest negatywne i szkodliwe. Jednak jest on bardzo ogólny i nie znajduje potwierdzenia w tym, co wiemy o tym etapie rozwoju człowieka” – opowiada o motywach przeprowadzania eksperymentu jego główna autorka, Kathryn Modecki, z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Griffith.

W badaniu wzięło udział ponad 200 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Wszyscy pochodzili z rodzin o niekorzystnym statusie socjoekonomicznym. Aby zebrać dane o zależności między samopoczuciem a przebywaniem online, naukowcy najpierw dostarczyli im smartfony. Następnie poprosili o raportowanie częstotliwości i sposobów korzystania z nich, oraz o opis sytuacji stresujących i związanych z nimi emocji. Uczestnicy wypełniali krótki kwestionariusz pięć razy dziennie przez siedem dni. Zebrane dane zostały przeanalizowane tak, by porównać stany emocjonalne nastolatków, którzy używali technologii z różną częstotliwością: rzadko, czasem lub często.

Wyniki analizy ujawniły, że używanie smartfonów rzeczywiście wiązało się ze zmniejszeniem odczuwania negatywnych emocji – smutku i zmartwienia – w konsekwencji stresujących sytuacji. Jednak efekt ten dotyczył tylko i wyłącznie tych nastolatków, którzy spędzali średnią ilość czasu online. Natomiast te osoby, które nie robiły tego wcale i te, które nieustannie surfowały po internecie, nie odczuły z tego znaczących korzyści emocjonalnych. Zatem jedynie umiarkowany kontakt z technologią pomagał nastolatkom radzić sobie w trudnych chwilach.

Zdaniem naukowców przestrzeń internetowa pomaga młodzieży nie tylko odwrócić uwagę od problemów, lecz także znaleźć wsparcie i rady umożliwiające ich rozwiązanie. Ta strategia radzenia sobie w trudnych chwilach może być szczególnie istotna dla nastolatków w środowiskach o niskich dochodach, ponieważ wyrównuje szanse w dostępie do tych zasobów.

 

NK

Bibliografia:
Modecki KL et al. Adolescents’ Online Coping: When Less Is More but None Is Worse. Clinical Psychological Science. 2021

Dodaj komentarz