Praca zmianowa to duże wyzwanie dla ludzkiego organizmu. Wymaga bowiem radzenia sobie z rozbieżnością między “wewnętrznym zegarem” w mózgu, sterującym cyklem dobowym, a rytmem wykonywania codziennych czynności: snu i spożywania posiłków. Być może właśnie dlatego osoby pracujące w systemie zmianowym są o 25-40% bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń lękowych i depresji niż osoby, które pracują na jedną zmianę.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech postanowili sprawdzić, czy czas spożywania posiłków może wpłynąć na samopoczucie osób, których rytm dobowy jest rozregulowany. W tym celu zaprojektowali specjalny eksperyment. 19 ochotników przeszło protokół wymuszonej desynchronizacji – przez 4 dni funkcjonowali tak, jakby doba miała nie 24, a 28 godzin. Dzięki temu w czwartym “dniu” ich cykl behawioralny był przesunięty o 12 godzin w stosunku do normalnej doby. Była to symulacja pracy na nocnej zmianie.

Każdy z uczestników został losowo przydzielony do jednej z dwóch grup różniących się czasem spożywania posiłków. Pierwsza grupa spożywała je zgodnie z 28-godzinnym cyklem aktywności. W czwartym dniu pory posiłków były więc przesunięte, podobnie jak cykl aktywności, o 12 godzin w stosunku do normalnej doby. Druga grupa spożywała posiłki w cyklu 24-godzinnym, zgodnym z normalna dobą. Naukowcy przez cały czas monitorowali nastrój uczestników.

analiza wyników ujawniła istnienie znaczących różnic między nastrojem osób z obu grup. W czwartej “dobie”, a więc gdy cykl behawioralny został przesunięty o 12 godzin, w pierwszej grupie nastrój był zdecydowanie gorszy w porównaniu do stanu wyjściowego, obserwowano też znacznie więcej objawów związanych z depresją lub lękiem. W grupie drugiej nie zaobserwowano zmian.

“Pory posiłków są ważnym aspektem odżywiania i mogą wpływać na zdrowie fizyczne – mówi dr Sarah Chellappa, współautor badania. – Ale przyczynowa rola czasu przyjmowania pokarmu na zdrowie psychiczne wciąż pozostaje tematem, który należy zbadać. Konieczne są dalsze prace, by ustalić, czy zmiany pór posiłków mogą pomóc osobom doświadczającym zaburzeń depresyjnych i lękowych.”

 

AMJ

Bibliografia:
Qian J. et al. Daytime eating prevents mood vulnerability in night work. PNAS 2022

Dodaj komentarz