Podstawowe informacje

Nazwa polska:

Nazwa łacińska:
Uncaria rhynchophylla

Inne nazwy:
Gou-teng, Uncariae uncis cum ramulus, Choto-ko, Choto-san, pulvis uncariae, Diao-teng-san

Podstawowe korzyści

→ korzystny wpływ na nastrój

→ wsparcie pracy układu nerwowego

→ ochrona zdolności poznawczych

→ działanie immunomodulacyjne

→ wspomaganie układu krążenia

Spis treści:

1. Co to jest?
  1.1. Historia i pochodzenie
  1.2. Klasyfikacja
  1.3. Skład
2. Jak działa?
  2.1. Wpływ na układ nerwowy
    2.1.1. Wpływ na neuroprzekaźnictwo
    2.1.2. Działanie neuroprotekcyjne
    2.1.3. Wpływ na nastrój
  2.2. Wpływ na układ odpornościowy
  2.3. Wpływ na układ krążenia
3. Jak stosować?
  3.1. Dawkowanie
  3.2. Łączenie
  3.3. Niepożądane interakcje i skutki uboczne

 

1. Co to jest Gou-teng?

1.1. Historia i pochodzenie

Gou-teng (Uncaria rhynchophylla) to roślina z rodziny marzanowatych (Rubiaceae). Jej naturalne miejsce występowania to tereny Chin i Japonii. Jej charakterystyczną cechą jest obecność cierni o haczykowatym kształcie, umożliwiających jej wspinanie się po łodygach i pniach innych roślin. Tradycyjna medycyna chińska oraz Kampo (tradycyjna medycyna japońska) stosowały Gou-teng jako skuteczny lek przeciwko dolegliwościom takim jak ból i zawroty głowy, a także w terapii epilepsji. Wykorzystywano go również w celu łagodzenia agresji, która wynikała z otępienia u osób starszych.

 

1.2. Klasyfikacja

Uncaria rhynchophylla zaliczana jest do roślin o działaniu neuroprotekcyjnym i wspomagającym dobry nastrój. Wykazuje także potencjał jako immunomodulator oraz wpływa dobroczynnie na ogólną kondycję zdrowotną organizmu.

 

1.3. Skład

Surowcem zielarskim są łodygi Gou-teng, pozbawione liści, lecz z zachowanymi haczykowatymi cierniami. Składniki w nich zawarte to:

 • hirsuteina
 • hirsutyna (uwodorniona hirsuteina)
 • korynokseina
 • rynchofilina i izorynchofilina
 • kwas rynchofilowy, kwasy izorynchofilowe
 • kwas unkarinowy
 • korynoksyna
 • specionokseina
 • procyjanidyny B1 i B2
 • rutyna
 • glikozydy alkaloidowe
 • katechiny
 • kwas chlorogenowy
 • lotne oleje
 • triterpeny
 • alkaloidy

 

2. Jak działa Gou-teng?

2.1. Wpływ na układ nerwowy

2.1.1. Wpływ na neuroprzekaźnictwo

Wykazano, że eter metylowy geisoschizyny oddziałuje na receptory serotoninergiczne 5-HT1A i pobudza je, choć osiąga jedynie 40% siły działania serotoniny. Związki aktywne zawarte w Gou-teng wpływają także na inne typy receptorów tego neuromediatora. Są częściowymi agonistami receptora 5-HT2C oraz 5-HT2A.

Udowodniono również, że eter metylowy geisoschizyny wykazuje wysokie powinowactwo do receptora dopaminergicznego D2, aktywując go w stopniu odpowiadającym 50% siły działania dopaminy. Istnieją także doniesienia wskazujące na to, że ekstrakt z Uncaria rhynchophylla posiada zdolność do hamowania aktywności monoaminooksydazy B, której substratem jest głównie dopamina.

Wyniki badań potwierdziły też zdolność U. rhynchophylla do inhibicji acetylocholinoesterazy – enzymu dezaktywującego acetylocholinę. Odpowiedzialne za ten efekt są zawarte w roślinie alkaloidy, szczególnie eter metylowy geisoschizyny.

Związki aktywne Gou-teng mogą również wpływać na aktywność glutaminianu. Pochodzące z niej alkaloidy, w tym izorynchofilina i rynchofilina, prowadzą do zmniejszenia aktywności receptorów NMDA. Efekt ten nie dotyczy jednak receptorów kainowych oraz AMPA. Czynność tych ostatnich może zostać łagodnie wzmocniona (o 10-20%) pod wpływem U. rhynchophylla.

2.1.2. Działanie neuroprotekcyjne

Wyniki badań naukowych wskazują na to, że Uncaria rhynchophylla wykazuje właściwości neuroprotekcyjne. Zawarte w niej alkaloidy indolowe chronią neurony ośrodkowego układu nerwowego przed szkodliwymi skutkami ekscytotoksyczności glutaminianu. Wydaje się, że efekt ten jest niezależny od blokowania receptora NMDA. Wykazano, że hirustyna, hirusteina, eter metylowy geisoschizyny i rynchofilina zapobiegają obumieraniu neuronów pod wpływem stresu oksydacyjnego wywołanego nadmierną aktywnością głównego neuroprzekaźnika pobudzającego.

Eksperymenty przeprowadzone in vitro wykazały, że hirustyna oraz rynhofilina są w stanie tłumić odpowiedź zapalną komórek mikrogleju wywołaną przez lipopolisacharyd (LPS). Efekt ten uzyskano zarówno w hodowli komórkowej mikrogleju, jak i w skrawkach hipokampa. Stężenia tych związków wymagane do osiągnięcia korzystnych efektów jest wystarczająco niskie, by można było uzyskać je poprzez doustne podanie ekstraktu.

Właściwości neuroprotekcyjne Gou-teng przekładają się na potencjał tej rośliny we wspieraniu zdolności poznawczych i zapobieganiu ich pogarszaniu się. Udowodniono, że podawanie jej ekstraktu przez okres ośmiu tygodni pozwala zachować funkcje kognitywne w zwierzęcym modelu choroby Alzheimera. Wykazano również, że Uncaria rhynchophylla przeciwdziała obumieraniu neuronów hipokampa w warunkach niedokrwienia (występującego np. podczas udaru). Dootrzewnowe podanie ekstraktu w momencie wystąpienia niedokrwienia oraz 90 minut później pozwoliły zachować 70-75% komórek nerwowych. Wyniki innego badania świadczą o tym, że Gou-teng jest w stanie złagodzić patologiczne zmiany powstające w mózgu w przebiegu choroby Parkinsona.

2.1.3. Wpływ na nastrój

Tradycyjne zastosowanie Gou-teng obejmowało łagodzenie agresji, która często towarzyszy postępującemu otępieniu. Wyniki badań wykonanych przy wykorzystaniu modelu zwierzęcego świadczą o tym, że Gou-teng wykazuje działanie przeciwlękowe w stopniu porównywalnym lub wyższym niż buspiron stosowany jako lek referencyjny. Maksimum pozytywnych efektów obserwowano po tygodniu przyjmowania ekstraktu, choć pojedyncza dawka również była skuteczna.

 

2.2. Wpływ na układ odpornościowy

Uncaria rhynchophylla jest immunomodulatorem, który pomaga utrzymać prawidłowe funkcje układu odpornościowego. Wyniki badań naukowych świadczą o tym, że zawarte w niej triterpenoidy oddziałują na receptory powierzchniowe obecne na komórkach dendrytycznych. Stymuluje to dojrzewanie limfocytów T, przy czym ich profil przesunięty jest z Th2 w kierunku Th1. Obserwuje się również wzrost cytotoksyczności limfocytów Tc w stosunku do komórek nowotworowych.

Wiadomo, że limfocyty Th1 pośredniczą w powstawaniu reakcji alergicznych, w tym atopowego zapalenia skóry. Badania z wykorzystaniem modelu zwierzęcego wykazały, że doustne przyjmowanie wodnego ekstraktu z Uncaria rhynchophylla przez okres sześciu tygodni pozwala zmniejszyć powstawanie zmian skórnych w wyniku kontaktu z alergenem. Naukowcy badają również potencjał przeciwzapalny Gou-teng. Możliwe, że roślina ta oddziałuje na makrofagi i hamuje aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-kB (ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) wywołaną poprzez stymulację LPS.

 

2.3. Wpływ na układ krążenia

Wyniki badań naukowych pozwoliły potwierdzić, że ekstrakt z Gou-teng wykazuje potencjał kardioprotekcyjny. Ujawniono jego właściwości antyarytmiczne u świnek morskich i szczurów, u których indukowano arytmię za pomocą chlorku wapnia. Związkiem aktywnym odpowiedzialnym za ten efekt jest najprawdopodobniej izorynchofilina. Hirsutyna również działa ochronnie na komórki serca – zapobiega ich uszkodzeniu pod wpływem niedotlenienia. Prawdopodobnie efekt ten wynika ze zdolności tego związku do stymulowania aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). Właściwości przeciwutleniające Gou-teng przyczyniają się również do ochrony czerwonych krwinek przed skutkami peroksydacji zawartych w nich lipidów.

Wodny ekstrakt z Uncaria rhynchophylla działa wazorelaksacyjnie. Udowodniono, że zawarte w nim związki biologicznie czynne wpływają na komórki śródbłonka naczyń. Najprawdopodobniej efekt relaksacyjny osiągany jest za pomocą jednego z dwóch mechanizmów: poprzez blokowanie kanałów wapniowych (co zapobiega pobudzeniu komórek) lub poprzez stymulację uwalniania tlenku azotu (który powoduje rozszerzenie naczyń).

 

3. Jak stosować Gou-teng?

3.1. Dawkowanie

Uncaria rhynchophylla dostępna jest na rynku pod postacią nalewki, proszku lub ekstraktu. Dawkowanie zależy od stosowanej postaci suplementu. Najczęściej zaleca się dzienne dawki:

 • ekstraktu: 250-1000 mg
 • nalewki: 60-90 kropli

Ustalenie skutecznej dawki sproszkowanej rośliny jest trudne ze względu na zmienną zawartość związków biologicznie czynnych.

 

3.2 Łączenie

W celu wsparcia pracy układu nerwowego i zdolności poznawczych, Gou-teng można stosować łącznie z:

W celu wsparcia nastroju i łagodzenia stresu, Gou-teng można łączyć z:

Aby wesprzeć układ odpornościowy, Gou-teng można stosować łącznie z:

W celu wspomagania pracy układu krążenia, Gou-teng można łączyć z:

 

3.3. Niepożądane interakcje i skutki uboczne

Brakuje wyników badań dotyczących skutków ubocznych stosowania Uncaria rhynchophylla. Dlatego też podczas suplementacji należy zachować ostrożność i obserwować reakcje organizmu. Przy pojawieniu się jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast przerwać suplementację i skonsultować się z lekarzem.

Bibliografia:
Fujiwara H. et al. Uncaria rhynchophylla, a Chinese medicinal herb, has potent antiaggregation effects on Alzheimer's beta-amyloid proteins. J Neurosci Res. 2006
Gan R. et al. Protective effects of isorhynchophylline on cardiac arrhythmias in rats and guinea pigs. Planta Med. 2011
Heitzman M.E. et al. Ethnobotany, phytochemistry and pharmacology of Uncaria (Rubiaceae). Phytochemistry 2005
Hou W.C. et al. Monoamine oxidase B (MAO-B) inhibition by active principles from Uncaria rhynchophylla. J Ethnopharmacol. 2005
Jing-Shan S.H.I. et al. Pharmacological actions of Uncaria alkaloids, rhynchophylline and isorhynchophylline. Acta Pharmacol Sin 2003
Jung H.Y. et al. Hirsutine, an indole alkaloid of Uncaria rhynchophylla, inhibits inflammation-mediated neurotoxicity and microglial activation. Mol Med Rep. 2013
Jung J.W. et al. Anxiolytic effects of the aqueous extract of Uncaria rhynchophylla. J Ethnopharmacol. 2006
Kang T.H. et al. Rhynchophylline and isorhynchophylline inhibit NMDA receptors expressed in Xenopus oocytes. Eur J Pharmacol. 2002
Kawakami Z., et al. Yokukansan, a kampo medicine, protects against glutamate cytotoxicity due to oxidative stress in PC12 cells. J Ethnopharmacol. (2011)
Kawakami Z., Ikarashi Y., Kase Y. Isoliquiritigenin is a novel NMDA receptor antagonist in kampo medicine yokukansan. Cell Mol Neurobiol. 2011
Kim D.Y. et al. Oral administration of Uncariae rhynchophylla inhibits the development of DNFB-induced atopic dermatitis-like skin lesions via IFN-gamma down-regulation in NC/Nga mice. J Ethnopharmacol. 2009
Kim J.H. et al. Uncaria rhynchophylla inhibits the production of nitric oxide and interleukin-1β through blocking nuclear factor κB, Akt, and mitogen-activated protein kinase activation in macrophages. J Med Food. (2010)
Kim K.S. et al. Uncarinic Acid C Isolated from Uncaria rhynchophylla Induces Differentiation of Th1-Promoting Dendritic Cells Through TLR4 Signaling. Biomark Insights. 2011
Kuramochi T., Chu J., Suga T. Gou-teng (from Uncaria rhynchophylla Miquel)-induced endothelium-dependent and -independent relaxations in the isolated rat aorta. Life Sci. 1994
Lan Y.L. et al. Uncaria rhynchophylla Ameliorates Parkinson's Disease by Inhibiting HSP90 Expression: Insights from Quantitative Proteomics. Cell Physiol Biochem. 2018
Lee J. et al. Alkaloid fraction of Uncaria rhynchophylla protects against N-methyl-D-aspartate-induced apoptosis in rat hippocampal slices. Neurosci Lett. 2003
Lee J. et al. Protective effect of methanol extract of Uncaria rhynchophylla against excitotoxicity induced by N-methyl-D-aspartate in rat hippocampus. J Pharmacol Sci. 2003
Lin R.D. et al. Inhibition of monoamine oxidase B (MAO-B) by Chinese herbal medicines. Phytomedicine. 2003
Nishi A. et al. Geissoschizine methyl ether, an alkaloid in Uncaria hook, is a potent serotonin ₁A receptor agonist and candidate for amelioration of aggressiveness and sociality by yokukansan. Neuroscience. 2012
Pengsuparp T., et al. Pharmacological studies of geissoschizine methyl ether, isolated from Uncaria sinensis Oliv., in the central nervous system. Eur J Pharmacol. (2001)
Sekiya N. et al. Inhibitory effects of Choto-san (Diao-teng-san), and hooks and stems of Uncaria sinensis on free radical-induced lysis of rat red blood cells. Phytomedicine. 2002
Sekiya N. et al. Inhibitory effects of Choto-san (Diao-teng-san), and hooks and stems of Uncaria sinensis on free radical-induced lysis of rat red blood cells. Phytomedicine. 2002
Shimada Y., et al. Evaluation of the protective effects of alkaloids isolated from the hooks and stems of Uncaria sinensis on glutamate-induced neuronal death in cultured cerebellar granule cells from rats. J Pharm Pharmacol. 1999
Song Y., et al. Rhynchophylline attenuates LPS-induced pro-inflammatory responses through down-regulation of MAPK/NF-κB signaling pathways in primary microglia. Phytother Res. 2012
Suk K. et al. Neuroprotection by methanol extract of Uncaria rhynchophylla against global cerebral ischemia in rats. Life Sci. (2002)
Sun X. et al. N-methyl-D-aspartate receptor antagonist activity in traditional Chinese stroke medicines. Neurosignals. 2003
Ueda T., et al. Geissoschizine methyl ether has third-generation antipsychotic-like actions at the dopamine and serotonin receptors. Eur J Pharmacol. (2011)
Wu L.X. et al. Protective effects of novel single compound, Hirsutine on hypoxic neonatal rat cardiomyocytes. Eur J Pharmacol. 2011
Xian Y.F. et al. Uncaria rhynchophylla ameliorates cognitive deficits induced by D-galactose in mice. Planta Med. 2011
Xie S. et al. Systematic identification and quantification of tetracyclic monoterpenoid oxindole alkaloids in Uncaria rhynchophylla and their fragmentations in Q-TOF-MS spectra J Pharm Biomed Anal. 2013
Yang W. et al. Uncaria rhynchophylla and its Major Constituents on Central Nervous System: A Review on Their Pharmacological Actions. Current Vascular Pharmacology 2019
Yang Z.D. et al. Geissoschizine methyl ether, a corynanthean-type indole alkaloid from Uncaria rhynchophylla as a potential acetylcholinesterase inhibitor. Nat Prod Res. (2012)
Yuan D. et al. Anti-inflammatory effects of rhynchophylline and isorhynchophylline in mouse N9 microglial cells and the molecular mechanism. Int Immunopharmacol. 2009
Zhang J.G. et al. Chemical and biological comparison of different sections of Uncaria rhynchophylla (Gou-Teng). European Journal of Mass Spectrometry 2017
Zhang Q. et al. Medicinal uses, phytochemistry and pharmacology of the genus Uncaria. Journal of Ethnopharmacology 2015
https://examine.com/supplements/uncaria-rhynchophylla/

Dodaj komentarz