Aktywność fizyczna jest jednym z filarów zdrowego stylu życia. Jednak mieszkańcy wielu krajów na świecie często zaniedbują potrzebę ruchu. Prowadzi to do problemów takich jak otyłość, choroby serca, a nawet nowotwory. Według danych zebranych przez agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych, koszty związane z brakiem aktywności fizycznej wynoszą 138 mld USD, co stanowi ponad 11% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną. Naukowcy z University of Missouri prowadzili badania mające na celu odkrycie przyczyn braku aktywności.

“Bezczynność fizyczna przyczynia się do ponad 40 chorób przewlekłych – mówi prof Frank Booth, współautor badania. – Zamiast koncentrować się na sposobach leczenia tych chorób po ich rozwinięciu się, w pierwszej kolejności należy skupić się na zrozumieniu czynników przyczyniających się do braku aktywności fizycznej, co może pomóc w zapobieganiu występowania tych chorób w przyszłości. Poprzednie badania wykazały, że pewną rolę w bezczynności fizycznej odgrywają geny. Ponieważ brak aktywności prowadzi do przewlekłych chorób, chcieliśmy ustalić, które geny są weń zaangażowane i odkryliśmy jeden szczególny gen alfa inhibitora kinazy białkowej, który odgrywa istotną rolę.”

Naukowcy rozpoczęli badanie w 2009 roku. Obserwowali wówczas grupę 160 szczurów (po 80 każdej płci) i zanotowali, które z nich najmniej lub najwięcej czasu spędzały na bieganiu w kołowrotku. Na tej podstawie podzielono je na dwie grupy: “leniwych” i “aktywnych”. W ciągu następnej dekady prowadzono selektywny rozród zwierząt z obu grup. Badania genetyczne potomków tych pierwszych zwierząt pozwoliły ustalić, że u grupy “aktywnej” gen inhibitora alfa kinazy białkowej był obecny w znacznie mniejszym stopniu niż u grupy “leniwej”. Wynika z tego, iż nadekspresja tego inhibitora związana jest z mniejszą aktywnością fizyczną.

“Przyczyna trudności w terapii genowej polega na tym, że większość chorób przewlekłych jest wywoływana przez więcej niż jeden gen – mówi prof Booth. – Na przykład cukrzyca typu II warunkowana jest przez ponad 150 odmian genów. Jednak badanie to toruje drogę dla przyszłych analiz w celu identyfikacji innych genów, które również mogą być zaangażowane w brak aktywności fizycznej u ludzi.”

Bibliografia:
Grigsby K.B., Ruegsegger G.N., Childs T.E., Booth F.W. Overexpression of Protein Kinase Inhibitor Alpha Reverses Rat Low Voluntary Running Behavior. Molecular Neurobiology 2019

Dodaj komentarz