Podstawowe informacje

Nazwa polska:
pokrzywa indyjska

Nazwa łacińska:
Coleus forskohlii

Inne nazwy:
Plectranthus barbatus, Coleus barbatus, Indian coleus, falso boldo, boldo brasiliero, boldo-de-jardim, pochwiatka, szałwia indyjska, koleus

Podstawowe korzyści

→ obniżenie masy ciała

→ obniżenie ciśnienia tętniczego i poprawa pracy serca

→ poprawa przepływu krwi w naczyniach wieńcowych

→ złagodzenie skurczów oskrzeli w reakcji alergicznej

→ zwiększenie produkcji testosteronu i poprawa potencji

Spis treści

1. Co to jest?
  1.1. Historia i pochodzenie
  1.2. Klasyfikacja
  1.3. Skład
2. Jak działa?
  2.1. Wpływ na otyłość
  2.2. Wpływ na mięśnie szkieletowe
  2.3. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy
    2.3.1. Ciśnienie krwi
    2.3.2. Mięsień sercowy
    2.3.3. Działanie przeciwzakrzepowe
  2.4. Wpływ na wątrobę
  2.5. Wpływ na hormony
    2.5.1. Testosteron
    2.5.2. Insulina
  2.6. Wpływ na układ pokarmowy
  2.7. Wpływ na układ nerwowy
  2.8. Wpływ na układ odpornościowy
  2.9. Wpływ na układ oddechowy
  2.10. Wpływ na potencję
3. Jak stosować?
  3.1. Dawkowanie
  3.2. Łączenie
  3.3. Niepożądane interakcje i skutki uboczne

 

1. Co to jest pokrzywa indyjska?

1.1. Historia i pochodzenie

Pokrzywa indyjska jest wieloletnią rośliną z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), występującą w obszarze klimatu subtropikalnego, głównie w Azji Południowo-Wschodniej, a także w Ameryce Południowej. W Polsce różne jej odmiany hodowane są często jako doniczkowe rośliny ozdobne ze względu na charakterystyczne zabarwienie liści.

Ajurweda, tradycyjna hinduska medycyna, od tysiącleci leczy za pomocą tej rośliny schorzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz centralnego układu nerwowego. Surowcem najczęściej są korzenie C. forskohlii, ale wykorzystuje się także liście oraz całe rośliny. Współczesna medycyna poznała ją w latach 70., gdy przeprowadzono pierwsze badania dotyczące jej skuteczności przy wspomaganiu odchudzania.

 

1.2. Klasyfikacja

C forskohlii jest znany głównie ze swoich właściwości wspomagających odchudzanie i redukcję masy ciała. Ponadto ma także korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy – obniża ciśnienie krwi, wspomaga pracę serca i działa przeciwzakrzepowo. Może także być skutecznym środkiem poprawiającym potencję i zwiększającym wytwarzanie testosteronu.

 

1.3. Skład

Najważniejszą substancją biologicznie aktywną C. forskohlii jest forskolina zwana także koleonolem lub izoforskoliną. Jest to związek organiczny z grupy diterpenów. W organizmie odgrywa rolę bezpośredniego aktywatora cyklazy adenylowej – enzymu syntezującego cAMP (cykliczny adenozynomonofosforan) stanowiący przekaźnik sygnałów we wnętrzu komórek.

Poza tym w pokrzywie indyjskiej znajdują się także:

 • barbatuzyna,
 • plektryna,
 • krocetyna,
 • dialdehydy,
 • kwasy organiczne, w tym kwas rozmarynowy i betulinowy,
 • β-sitosterol,
 • diterpeny,
 • glukuronidy,
 • olejki eteryczne.

 

2. Jak działa pokrzywa indyjska?

Podstawą działania farmakologicznego C. forskohlii jest aktywacja w komórkach ciała enzymu cyklazy adenylowej syntetyzującego cykliczny adenozynomonofosforan (cAMP), co prowadzi do zwiększenia poziomu tego nukleotydu biorącego udział w wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygnałów. Odpowiada za to dobrze przyswajalna z przewodu pokarmowego forskolina, która uważana jest za bezpośredni, szybki i odwracalny aktywator cyklazy adenylowej.

 

2.1. Otyłość

Wprawdzie niewiele jest badań z udziałem ludzi dotyczących zastosowania pokrzywy indyjskiej w redukcji masy ciała, ale istniejące wyniki są bardzo obiecujące. Wiadomo, iż wzrost stężenia cAMP w komórkach tłuszczowych powyżej 10 μM prowadzi do indukcji lipolizy, zaś u osób otyłych aktywność cyklazy adenylowej jest obniżona w stosunku do osób o normalnej wadze.

Badania prowadzone z udziałem kobiet z nadwagą wykazało, iż dzienna dawka 250 mg ekstraktu z C. forskohlii zawierającego 10% forskoliny spowodowała niewielki, ale zauważalny ubytek masy ciała. W tym czasie w grupie kontrolnej, która przyjmowała placebo, stwierdzono przyrost wagi. Taka sama dawka stosowana przez 12 tygodni u mężczyzn z nadwagą wywołała korzystne zmiany w składzie ciała. W innym badaniu, w którym ochotnicy przez 8 tygodni spożywali 500 – 700 mg C. forskohlii, uzyskano redukcję wartości BMI (wskaźnik masy ciała, ang. Body Mass Index) o ok. 25%. W żadnym z badań nie zaobserwowano wpływu forskoliny na tempo metabolizmu.

W badaniu z udziałem kobiet z otyłością wykazano również, iż miejscowe stosowanie kremu zawierającego forskolinę spowodowało zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej ud bez wprowadzania zmian w diecie czy aktywności fizycznej ochotniczek.

 

2.2. Wpływ na mięśnie szkieletowe

Zwiększenie aktywności cyklazy adenylowej i poziomu cAMP w komórkach mięśniowych stymuluje syntezę białek budujących te komórki. Ponadto w badaniach in vitro i in vivo na myszach stwierdzono, że stężenie forskoliny 1μM w miocytach zwiększa ich kurczliwość indukowaną przez bodźce elektryczne. Uważa się, że odpowiada za to podwyższona – za pośrednictwem cAMP – aktywność kinazy białkowej A, co intensyfikuje odpływ jonów wapnia z reticulum endoplazmatycznego. Zwiększeniu ulega także metabolizm lipidów w miocytach, podobnie jak podczas wysiłku fizycznego.

 

2.3. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy

2.3.1. Ciśnienie krwi

Forskolina może działać wazorelaksacyjnie, zwiększając poziom cAMP w komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych. Zmniejsza także kurczliwość żył i tętnic poprzez zmniejszenie wrażliwości ich komórek mięśniowych na stężenie jonów wapnia. Mechanizmy te skutkują obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi. Badania wykazały, że zwiększenie dawki forskoliny nie powodują większej redukcji ciśnienia, ale wpływa na czas utrzymywania się tego efektu. Dodatkowym skutkiem rozszerzenia naczyń krwionośnych jest zwiększenie dopływu krwi do mięśnia sercowego, ale także do innych narządów, w tym nerek czy mózgu. Korzystne działanie forskoliny obserwuje się także w przypadku nadciśnienia nerkowo-naczyniowego.

2.3.2. Mięsień sercowy

Badania na zwierzętach wykazały, że forskolina zwiększa tempo akcji serca, przy czym nie tylno nie następuje podwyższenie ciśnienia krwi, ale jest ono nawet obniżane. Aktywacja cyklazy adenylowej i podwyższenie poziomu cAMP nie jest jedynym mechanizmem mającym na to wpływ – istotne jest także intensywniejsze oddziaływanie części współczulnej autonomicznego układu nerwowego.

W badaniach klinicznych dowiedziono także skuteczności forskoliny w poprawie przepływu krwi w naczyniach wieńcowych serca, a także w stymulacji czynności mięśnia sercowego bez zwiększenia zużycia tlenu. W innym eksperymencie z udziałem pacjentów z kardiomiopatią wykazano poprawę funkcjonowania lewej komory serca także bez wzrostu kosztów metabolicznych. Efekty terapeutyczne forskoliny w tym schorzeniu okazały się lepsze niż stosowanych obecnie leków zwiększających wyrzut serca (dobutamina) i rozszerzających naczynia krwionośne (nitroprusydek sodu).

2.3.3. Działanie przeciwzakrzepowe

Forskolina jest silnym inhibitorem agregacji płytek krwi i agregacji fibrynogenu. Sama w sobie działa przeciwzakrzepowo, ale również w niskich dawkach działa synergistycznie z aspiryną i prostaglandynami.

 

2.4. Wpływ na wątrobę

Badania prowadzone na szczurach wykazały, że forskolina indukuje wiele szlaków enzymatycznych w wątrobie i powoduje wzrost masy tego narządu. Zwiększa także poziom cytochromu P oraz glutationo-S-transferazy – enzymu biorącego udział w metabolizowaniu i zmniejszaniu toksyczności leków, toksyn pochodzących ze środowiska, substancji karcynogennych oraz produktów stresu oksydacyjnego przez ich sprzężenie z glutationem. Zmiany te widoczne są już po tygodniu suplementacji i ustają po jej zaprzestaniu. Zaobserwowano też, że oczyszczona forskolina wywiera mniejszy wpływ na wątrobę niż cała roślina.

 

2.5. Wpływ na hormony

2.5.1. Testosteron

Wyniki badań z udziałem mężczyzn z nadwagą wykazały, iż trwająca 12 tygodni suplementacja wyciągiem z C. forskohlii zawierającym 10% forskoliny poskutkowała podniesieniem produkcji testosteronu. Prawdopodobnie jest to związane z podwyższeniem poziomu cAMP w jądrach, które to działanie naśladuje naturalną aktywność hormonu luteinizującego (LH) stymulującego steroidogenezę. Być może na wzrost wytwarzania testosteronu ma wpływ także zwiększona produkcja cytochromu P w wątrobie, jednak hipoteza ta wymaga dalszych badań.

2.5.2. Insulina

Badania prowadzone in vitro wykazały, iż forskolina wpływa na zwiększenie uwalniania insuliny z komórek wyspowych trzustki. Wyniki te zostały potwierdzone in vivo. Podobny wpływ zaobserwowano w stosunku do glukagonu oraz somatostatyny.

 

2.6. Wpływ na układ pokarmowy

Wykazano, że forskolina oddziałuje na komórki wydzielnicze błony śluzowej żołądka stymulując wytwarzanie soku żołądkowego. Ponadto wpływa także na jelita, rozluźniając ich mięśnie gładkie. Skutkuje to poprawą wypróżnień przebiegającą jednak bez działań ubocznych takich jak bóle brzucha lub powstawanie nawykowych biegunek lub zaparć. Jednocześnie substancja ta wykazuje aktywność przeciwbiegunkową podobną do działania loperamidu i jest skuteczna w przypadku biegunek wywołanych przez enterotoksyny Escherichia coli.

 

2.7. Wpływ na układ nerwowy

Wyniki badań wskazują na potencjał forskoliny w terapii chorób neurodegradacyjnych. Związek ten może być bowiem w stanie w pewnym stopniu odwrócić szkodliwe działanie β-amyloidu w chorobie Alzheimera. Zaobserwowano także jego korzystny wpływ na neuroprzekaźnictwo dopaminergiczne. Forskolina zwiększa stężenie receptorów D2 nawet o 43%. Wpływa także na neurogenezę, stymulując powstawanie neuronów dopaminergicznych, co może być korzystne w chorobie Parkinsona. W dojrzałych neuronach pobudza działanie cyklazy adenylowej – enzymu aktywowanego przez stymulację receptorów dopaminowych D1 i D5 – co prowadzi do wytwarzania znacznych ilości cAMP. Dzięki temu możliwe jest zachodzenie długotrwałego pobudzenia synaptycznego (LTP) i wzrost wydajności przekazywania impulsów nerwowych. Zjawisko LTP jest korzystne szczególnie w kontekście poprawy efektywności uczenia się, gdyż ułatwia przyswajanie nowych informacji. Potencjalnie C. forskohlii może być również skuteczny jako antydepresant, jednak hipoteza ta wymaga dalszych badań.

Działanie pokrzywy indyjskiej zaznacza się także w komórkach zwojowych siatkówki oka. Forskolina wzmaga ich responsywność na stymulację przez BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, ang brain-derived neurotrophic factor). Jej długotrwałe przyjmowanie może jednak prowadzić do powstania tolerancji i zmniejszenia poziomu receptorów BDNF na tych komórkach.

Poza tym forskolina wykazuje działanie zmniejszające czułość receptorów GABA­A oraz nikotynowych receptorów acetylocholiny w mózgu. W szyszynce zaś zwiększa produkcję melatoniny.

 

2.8. Wpływ na układ odpornościowy

Forskolina wykazuje działanie przeciwzapalne. Wydaje się także, że może ona być skuteczna w terapii po operacji przeszczepienia narządów i zapobieganiu ich odrzuceniu przez biorcę. Hamuje ona wytwarzanie oraz aktywność pomocniczych oraz cytotoksycznych limfocytów T, a także zmniejsza produkcję interleukiny 2, co powoduje stłumienie odpowiedzi immunologicznej na alloantygeny (antygeny pochodzące od innego osobnika tego samego gatunku). Istnieją jednakże wyniki badań wskazujące na działanie forskoliny stymulujące układ odpornościowy biorcy i wzmagające aktywność makrofagów oraz produkcję przeciwciał.

 

2.9. Wpływ na układ oddechowy

Wyniki badań potwierdzają, że forskolina wykazuje działanie rozkurczające na mięśnie gładkie dróg oddechowych. Może także hamować wytwarzanie histaminy z tkanek w odpowiedzi na antygen oraz powodowane przez nią skurcze oskrzeli występujące w reakcji alergicznej. Zaobserwowano także, iż przyjmowana doustnie forskolina poprawia funkcje oddechowe w astmie wskutek rozszerzenia oskrzelików. Ponadto może ona częściowo odwracać efekt tolerancji na przyjmowane długotrwale salbutamol czy izoprenalinę.

 

2.10. Wpływ na potencję

W badaniu z udziałem 31 pacjentów z impotencją, u których nie skutkowały standardowe środki farmakologiczne, forskolina spowodowała poprawę o 61% sztywności prącia oraz czasu trwania erekcji, nie wywołując przy tym efektów ubocznych. Ponadto stwierdzono, iż zwiększa ona ruchliwość oraz żywotność plemników.

 

3. Jak stosować pokrzywę indyjską?

3.1. Dawkowanie

Standardowa dawka przy suplementacji C. forskohlii to 250 mg ekstraktu zawierającego 10% forskoliny przyjmowane dwa razy dziennie.

 

3.2. Łączenie

Działanie C. forskohlii na metabolizm wzmaga:

 

3.3. Niekorzystne interakcje i skutki uboczne

C. forskohlii nie należy łączyć z:

 • Cordyceps sinensis – może hamować wytwarzanie testosteronu,
 • agonistami receptorów α-adrenergicznych – mogą hamować działanie zwiększające poziom cAMP.

Pokrzywy indyjskiej nie powinno się stosować:

 • u kobiet w ciąży – C. forskohlii może zahamować wzrost płodu,
 • u kobiet karmiących piersią – brak wystarczającej liczby badań dotyczących bezpieczeństwa,
 • przy zaburzeniach krzepnięcia krwi oraz na dwa tygodnie przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi – C. forskohlii może zwiększać ryzyko krwotoku,
 • przy obniżonym ciśnieniu,
 • przy występujących wrzodach żołądka – C. forskohlii zwiększa wydzielanie soku żołądkowego.
Bibliografia:
Abe A, Karaki H. Effect of forskolin on cytosolic Ca++ level and contraction in vascular smooth muscle. J Pharmacol Exp Ther. 1989; 249 895-900
Agarwal K C, Zielinski B A, Maitra R S. Significance of plasma adenosine in the antiplatelet activity of forskolin: potentiation by dipyridamole and dilazep. Thromb Haemost. 1989; 61 106-110
Alasbahi RH, Melzig MF Forskolin and derivatives as tools for studying the role of cAMP . Pharmazie. (2012)
Alexander SP1, et al A comparison of A2 adenosine receptor-induced cyclic AMP generation in cerebral cortex and relaxation of pre-contracted aorta . Br J Pharmacol. (1994)
Alexander SP1, et al A1 adenosine receptor inhibition of cyclic AMP formation and radioligand binding in the guinea-pig cerebral cortex . Br J Pharmacol. (1994)
Ammon H P, Müller A B. Forskolin: from an ayurvedic remedy to a modern agent. Planta Med. 1985; 51 473-477
Baar K, et al Adaptations of skeletal muscle to exercise: rapid increase in the transcriptional coactivator PGC-1 . FASEB J. (2002)
Battaglia G., Norman A.B., Hess E.J., Creese I. Forskolin Potentiates the Stimulation of Rat Striatal Adenylate Cyclase Mediated by D-1 Dopamine Receptors, Guanine Nucleotides, and Sodium Fluoride. Journal of Neurochemistry, 1986
Bauer K, Dietersdorfer F, Sertl K, Kaik B, Kaik G. Pharmacodynamic effects of inhaled dry powder formulations of fenoterol and colforsin in asthma. Clin Pharmacol Ther. 1993; 53 76-83
Baumann G, Felix S, Sattelberger U, Klein G. Cardiovascular effects of forskolin (HL 362) in patients with idiopathic congestive cardiomyopathy – a comparative study with dobutamine and sodium nitroprusside. J Cardiovasc Pharmacol. 1990; 16 93-100
Bersudsky Y, Kotler M, Shifrin M, Belmaker R H. A preliminary study of possible psychoactive effects of intravenous forskolin in depressed and schizophrenic patients. Short communication. J Neural Transm. 1996; 103 1463-1467
Bhat S V, Dohadwalla A N, Bajwa B S, Dadkar N K, Dornauer H, de Souza N J. The antihypertensive and positive inotropic diterpene forskolin: effects of structural modifications on its activity. J Med Chem. 1983; 26 486-492
Birnbaumer L, Stengel D, Desmier M, Hanoune J. Forskolin regulation of liver membrane adenylyl cyclase. Eur J Biochem. 1983; 136 107-112
Bodiwala HS, et al Anti-HIV diterpenes from Coleus forskohlii . Nat Prod Commun. (2009)
Burns TW, et al Alpha-2 adrenergic activation inhibits forskolin-stimulated adenylate cyclase activity and lipolysis in human adipocytes . Life Sci. (1982)
Burns TW, et al Comparative effects of forskolin and isoproterenol on the cyclic AMP content of human adipocytes . Life Sci. (1987)
Burstein NL, Sears ML, Mead A Aqueous flow in human eyes is reduced by forskolin, a potent adenylate cyclase activator . Exp Eye Res. (1984)
Chang J, Hand J M, Schwalm S, Dervinis A, Lewis A J. Bronchodilating activity of forskolin in vitro and in vivo. Eur J Pharmacol. 1984; 101 271-274
Chen H1, Weber AJ Brain-derived neurotrophic factor reduces TrkB protein and mRNA in the normal retina and following optic nerve crush in adult rats . Brain Res. (2004)
Daly J W, Padgett W, Seamon K B. Activation of cyclic AMP-generating systems in brain membranes and slices by the diterpene forskolin: augmentation of receptormediated responses. J Neurochem. 1982; 38 532-544
Daly J W. Forskolin, adenylate cyclase, and cell physiology: an overview. Adv Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res. 1984; 17 81-89
de Souza N J, Dohadwalla A N, Reden J. Forskolin: a labdane diterpenoid with antihypertensive, positive inotropic, platelet aggregation inhibitory, and adenylate cyclase activating properties. Med Res Rev. 1983; 3 201-219
Duarte T, Menezes-Rodrigues FS, Godinho RO Contribution of the extracellular cyclic AMP- adenosine pathway to dual coupling of β2-adrenoceptors to Gs and Gi proteins in mouse skeletal muscle . J Pharmacol Exp Ther. (2012)
Dubey MP, et al Pharmacological studies on coleonol, a hypotensive diterpene from Coleus forskohlii . J Ethnopharmacol. (1981)
Falé PL, et al Function of Plectranthus barbatus herbal tea as neuronal acetylcholinesterase inhibitor . Food Funct. (2011)
Filippa N, et al Mechanism of protein kinase B activation by cyclic AMP-dependent protein kinase . Mol Cell Biol. (1999)
Flores-Riveros JR, et al Cyclic AMP-induced transcriptional repression of the insulin-responsive glucose transporter (GLUT4) gene: identification of a promoter region required for down-regulation of transcription . Biochem Biophys Res Commun. (1993)
Fradkin J E, Cook G H, Kilhoffer M C, Wolff J. Forskolin stimulation of thyroid adenylate cyclase and cyclic 3′,5′-adenosine monophosphate accumulation. Endocrinology. 1982; 111 849-856
Fredholm BB, Jonzon B, Lindström K Effect of adenosine receptor agonists and other compounds on cyclic AMP accumulation in forskolin-treated hippocampal slices . Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. (1986)
Furukawa Y, Matsumori A, Hirozane T, Matsui S, Sato Y, Ono K, Sasayama S. Immunomodulation by an adenylate cyclase activator, NKH477, in vivo and vitro. Clin Immunol Immunopathol. 1996; 79 25-35
Godard MP, Johnson BA, Richmond SR Body composition and hormonal adaptations associated with forskolin consumption in overweight and obese men . Obes Res. (2005)
González-Sánchez R, Trujillo X, Trujillo-Hernández B, Vásquez C, Huerta M, Elizalde A. Forskolin versus sodium cromoglycate for prevention of asthma attacks: a single-blinded clinical trial. J Int Med Res. 2006; 34 200-207
Greenway F L, Bray G A, Heber D. Topical fat reduction. Obes Res. 1995; 3 (Suppl. 4) 561S-568S
Greenway F L, Bray G A. Regional fat loss from the thigh in obese women after adrenergic modulation. Clin Ther. 1987; 9 663-669
Haider SG Cell biology of Leydig cells in the testis . Int Rev Cytol. (2004)
Halasbahi R.H., Melzing M.F. Plectranthus barbatus: A Review of Phytochemistry, Ethnobotanical Uses and Pharmacology – Part 2 Planta Med 2010; 76(8): 753-765
Hanoune J, Defer N Regulation and role of adenylyl cyclase isoforms . Annu Rev Pharmacol Toxicol. (2001)
Head KA Natural therapies for ocular disorders, part two: cataracts and glaucoma . Altern Med Rev. (2001)
Henderson S, et al Effects of coleus forskohlii supplementation on body composition and hematological profiles in mildly overweight women . J Int Soc Sports Nutr. (2005)
Impey S. et al. Induction of CRE-Mediated Gene Expression by Stimuli That Generate Long-Lasting LTP in Area CA1 of the Hippocampus. Neuron, Volume 16, Issue 5, May 1996
Iwase M, Ishikawa Y, Shen Y T, Shannon R P, Sato N, Ganguly P K, Eki T, Vatner D F, Vatner S F. Neurally mediated cardiac effects of forskolin in conscious dogs. Am J Physiol. 1996; 271 H1473-H1482
Iwatsubo K, Tsunematsu T, Ishikawa Y Isoform-specific regulation of adenylyl cyclase: a potential target in future pharmacotherapy . Expert Opin Ther Targets. (2003)
Jagtap M, Chandola HM, Ravishankar B Clinical efficacy of Coleus forskohlii (Willd.) Briq. (Makandi) in hypertension of geriatric population . Ayu. (2011)
Kramer W, Thormann J, Kindler M, Schlepper M. Effects of forskolin on left ventricular function in dilated cardiomyopathy. Arzneimittelforschung. 1987; 37 364-367
Kreutner W, Chapman R W, Gulbenkian A, Tozzi S. Bronchodilator and antiallergy activity of forskolin. Eur J Pharmacol. 1985; 111 1-8
Kreutner W, Green M J, Shue H-J, Saksena A K. Method for treating allergic reactions with forskolin. US Patent 4782082. 1988
Li Y, Liu J, Ye H, Ye Z. Influence of forskolin on human sperm motility. Zhongguo Nankexue Zazhi. 2004; 18 23-25
Lichey I, Friedrich T, Priesnitz M, Biamino G, Usinger P, Huckauf H. Effect of forskolin on methacholine-induced bronchoconstriction in extrinsic asthamtics. Lancet. 1984; 2 167
Lindner E, Metzger H. The action of forskolin on muscle cells is modified by hormones, calcium ions and calcium antagonists. Arzneimittelforschung. 1983; 33 1436-1441
Linz W, Wiemer G, Schölkens B A. Effects of colforsin, trequinsin and isoprenaline on norepinephrine-induced contractions and cyclic nucleotide levels of isolated vascular tissue. Arzneimittelforschung. 1988; 38 240-243
Liu J H, Li Y, Cao Z G, Ye Z Q. Influences of dibutyryl cyclic adenosine monophosphate and forskolin on human sperm motility in vitro. Asian J Androl. 2003; 5 113-115
Maeda H, Ozawa H, Saito T, Irie T, Takahata N. Potential antidepressant properties of forskolin and a novel water-soluble forskolin (NKH477) in the forced swimming test. Life Sci. 1997; 61 2435-2442
Mante S1, Minneman KP Is adenosine involved in inhibition of forskolin-stimulated cyclic AMP accumulation by caffeine in rat brain . Mol Pharmacol. (1990)
Martin LF, et al Alterations in adipocyte adenylate cyclase activity in morbidly obese and formerly morbidly obese humans . Surgery. (1990)
Mettauer M, Giesen E M, Imbs J L, Schmidt M, Schwartz J. Forskolin increases cAMP production in a kidney cell line (MDCK). Libr Compend. 1983; 11 887
Meyer-Franke A1, et al Characterization of the signaling interactions that promote the survival and growth of developing retinal ganglion cells in culture . Neuron. (1995)
Mimura M. Functional food for the bowel movement improvement. Japanese Patent JP 2007097572 A. 2007
Mulhall JP, et al Intracavernosal forskolin: role in management of vasculogenic impotence resistant to standard 3-agent pharmacotherapy . J Urol. (1997)
Mulhall J P, Daller M, Traish A M, Gupta S, Park K, Salimpour P, Payton T R, Krane R J, Goldstein I. Intracavernosal forskolin: role in management of vasculogenic impotence resistant to standard 3-agent pharmacotherapy. J Urol. 1997; 158 1752-1759
Nakazawa T1, Tamai M, Mori N Brain-derived neurotrophic factor prevents axotomized retinal ganglion cell death through MAPK and PI3K signaling pathways . Invest Ophthalmol Vis Sci. (2002)
Niu W, et al Insulin sensitivity and inhibition by forskolin, dipyridamole and pentobarbital of glucose transport in three L6 muscle cell lines . Sci China C Life Sci. (2007)
Otmakhova N.A., Lisman J.E. D1/D5 Dopamine Receptor Activation Increases the Magnitude of Early Long-Term Potentiation at CA1 Hippocampal Synapses. Journal of Neuroscience 1 December 1996
Payne AH, Hales DB Overview of steroidogenic enzymes in the pathway from cholesterol to active steroid hormones . Endocr Rev. (2004)
Pernet V1, Di Polo A Synergistic action of brain-derived neurotrophic factor and lens injury promotes retinal ganglion cell survival, but leads to optic nerve dystrophy in vivo . Brain. (2006)
Pescosolido N, Librando A Oral administration of an association of forskolin, rutin and vitamins B1 and B2 potentiates the hypotonising effects of pharmacological treatments in POAG patients . Clin Ter. (2010)
Prostran M., Varagić V.M. The effect of forskolin on the isometric contraction of the isolated hemidiaphragm of the rat. Br J Pharmacol. 1986 Aug; 88(4): 791–797.
Rembold C M, Chen X L. Mechanisms responsible for forskolin-induced relaxation of rat tail artery. Hypertension. 1998; 3 872-877
Richmond SR, Touchberry CD, Gallagher PM Forskolin attenuates the action of insulin on the Akt-mTOR pathway in human skeletal muscle . Appl Physiol Nutr Metab. (2009)
Santana C, Menendez-Pelaez A, Reiter R J, Guerrero J M. Treatment with forskolin for 8 hours during the day increases melatonin synthesis in the Syrian hamster pineal gland in organ culture: the long lag period is required for RNA synthesis. J Neurosci Res. 1990; 25 545-548
Schorlemmer H U, Dickneite G, Sedlacek H H, de Souza N J, Dohadwalla A N. Use of the diterpene derivative forskolin for immunostimulation. US Patent 4578399. 1986
Seamon K B, Daly J W, Metzger H, de Souza N J, Reden J. Structure-activity relationships for activation of adenylate cyclase by the diterpene forskolin and its derivatives. J Med Chem. 1983; 26 436-439
Seamon K B, Padgett W, Daly J W. Forskolin: unique diterpene activator of adenylate cyclase in membranes and in intact cells. Proc Natl Acad Sci USA. 1981; 78 3363-3367
Seamon K B, Wetzel B. Interaction of forskolin with dually regulated adenylate cyclase. Adv Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res. 1984; 17 91-99
Seamon K B. Activation of hormone-sensitive adenylate cyclase by forskolin. Drug Dev Res. 1985; 6 181-192
Seamon K B. Forskolin and adenylate cyclase. ISI atlas of science. Pharmacology. 1987; 1 250-253
Seamon K B. Forskolin and adenylate cyclase: new opportunities in drug design. Annu Rep Med Chem. 1984; 19 293-302
Seldin MM, et al Myonectin (CTRP15), a Novel Myokine That Links Skeletal Muscle to Systemic Lipid Homeostasis . J Biol Chem. (2012)
Shan Y, et al Diterpenes from Coleus forskohlii (WILLD.) BRIQ. (Labiatae) . Chem Pharm Bull (Tokyo). (2008)
Shan Y, et al Two minor diterpene glycosides and an eudesman sesquiterpene from Coleus forskohlii . Chem Pharm Bull (Tokyo). (2007)
Shen YH, Xu YL Two new diterpenoids from Coleus forskohlii . J Asian Nat Prod Res. (2005)
Tsukawaki M, Suzuki K, Suzuki R, Takagi K, Satake T. Relaxant effects of forskolin on guinea pig tracheal smooth muscle. Lung. 1987; 165 225-237
Vaden S L, Adams H R. Inotropic, chronotropic and coronary vasodilator potency of forskolin. Eur J Pharmacol. 1985; 118 131-137
Valenti S, et al In vitro acute and prolonged effects of melatonin on purified rat Leydig cell steroidogenesis and adenosine 3',5'-monophosphate production . Endocrinology. (1995)
Vetrugno M1, et al Oral administration of forskolin and rutin contributes to intraocular pressure control in primary open angle glaucoma patients under maximum tolerated medical therapy . J Ocul Pharmacol Ther. (2012)
Virgona N, et al Coleus forskohlii extract induces hepatic cytochrome P450 enzymes in mice . Food Chem Toxicol. (2012)
Vitolo O V, Sant'Angelo A, Costanzo V, Battaglia F, Arancio O, Shelanski M. Amyloid beta-peptide inhibition of the PKA/CREB pathway and long-term potentiation: reversibility by drugs that enhance cAMP signaling. Proc Natl Acad Sci USA. 2002; 99 13217-13221
Wang YQ, et al Studies on the chemical constituents of Coleus forskohlii . Zhong Yao Cai. (2009)
Wang X, Li X, Wang K, Zhou H, Xue B, Li L, Wang X. Forskolin cooperating with growth factor on generation of dopaminergic neurons from human fetal mesencephalic neural progenitor cells. Neurosci Lett. 2004; 362 117-121
White R E, Kryman J P, El-Mowafy A M, Han G, Carrier G O. cAMP-dependent vasodilators cross-activate the cGMP-dependent protein kinase to stimulate BKCa channel activity in coronary artery smooth muscle cells. Circ Res. 2000; 86 897-905
Wysham D G, Brotherton A F, Heistad D D. Effects of forskolin on cerebral blood flow: implications for a role of adenylate cyclase. Stroke. 1986; 17 1299-1303
Xu LL, et al Studies on the chemical constituents in root of Coleus forskohlii . Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2005)
Yadava J N S, Gupta S, Ahmad I, Varma N, Tandon J S. Neutralization of enterotoxins of Escherichia coli by coleonol (forskolin) in rabbit and guinea pig ileal loop models. Indian J Anim Sci. 1995; 65 1177-1181
Yang QR, et al Three new diterpenoids from Coleus forskohlii Briq . J Asian Nat Prod Res. (2006)
Yousif M H M, Thulesius O. A pharmacological study of bronchodilator properties of NKH477, forskolin, and β-agonists on guinea pig and ovine isolated bronchioles. Drug Dev Res. 2000; 51 169-176
Yousif M H, Thulesius O. Forskolin reverses tachyphylaxis to the bronchodilator effects of salbutamol: an in-vitro study on isolated guinea-pig trachea. J Pharm Pharmacol. 1999; 51 181-186
Wanderoy M.H., Westlind-Danielsson A. Molecular mechanisms underlying forskolin-mediated up-regulation of human dopamine D2L receptors. Cell Mol Neurobiol. 1997
[No authors listed] Coleus forskohlii. Monograph . Altern Med Rev. (2006)
http://rozanski.li/471/coleus-pokrzywka/
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1044-coleus.aspx?activeingredientid=1044
https://examine.com/supplements/coleus-forskohlii/

Dodaj komentarz