Streszczenie

Emocje towarzyszą człowiekowi od momentu, gdy rozeszły się ewolucyjne drogi rodzajów Pan i Homo. Właściwie były obecne już wcześniej. Są tak stare, że za ich odczuwanie odpowiadają najbardziej pierwotne z regionów dzisiejszej kory ludzkiego mózgu, odziedziczone po pierwszych grupach kręgowców. Czym jednak, tak dokładnie, są emocje? Czy wszyscy ludzie na całym świecie odczuwają je w taki sam sposób? Czy mają one coś wspólnego z procesami poznawczymi, takimi jak pamięć, uwaga i podejmowanie decyzji? Czy istnieje możliwość, że w przyszłości obdarzymy nimi maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję? Odpowiedzi na te pytania od czasów epoki oświecenia zajmują naukowców z całego świata, chociaż dopiero stosunkowo niedawno zaczęto traktować emocje jako coś, co można fizycznie zbadać. Poniższe opracowanie jest próbą zebrania współczesnej wiedzy na temat emocji, a także na temat metod, które mogą pomóc w osiągnięciu równowagi emocjonalnej.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1
  Emocje uniwersalne
  Emocje kulturowe
  Emocje “pośrednie”
Rozdział 2
  Wartość emocji podstawowych
  Reakcje emocjonalne
  Podłoże emocji i reakcji emocjonalnych
  Wyższe emocje poznawcze
  Wartość emocji w XXI wieku
Rozdział 3
  Nastroje
  Szczęście
  Recepty na szczęście - język
  Recepty na szczęście - wzrok
  Recepty na szczęście - słuch
  Recepty na szczęście - dotyk
  Recepty na szczęście - smak i węch
  Recepty na szczęście - środki chemiczne
  Recepty na szczęście - techniki wykorzystujące ciało
Rozdział 4
  Emocje a uwaga
  Emocje a pamięć
  Emocje a decyzje i osądy
  Współodczuwanie i perswazje
Rozdział 5
  Definicja emocji
  Emocje komputerów
Podsumowanie

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Bibliografia:
Amen D.G. Change Your Brain, Change Your Life. Three Rivers Press, 2000
Amen D.G. Zmień swój mózg, zmień swoje ciało. Laurum, 2010
Andrews G. Talk that works: the rise of cognitive behaviour therapy. BMJ 1996
Annels S., Kho K., Bridge P. Meditate don't medicate: How medical imaging evidence supports the role of meditation in the treatment of depression. Radiography 2016
Arruda M., Viana H., Rainha N., Neng N.R., Silvino Rosa J., Nogueira J.M.F., do Carmo Barreto M. Anti-acetylcholinesterase and Antioxidant Activity of Essential Oils from Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker-Gawl. Molecules 2012
Azanchi T., Shafaroodi H., Asgarpanah J. Anticonvulsant activity of Citrus aurantium blossom essential oil (neroli): involvement of the GABAergic system. Natural Product Communications 2014
Babouchkina a., Robbind S.J. Reducing Negative Mood Through Mandala Creation: A Randomized Controlled Trial. Art Therapy 2015
Banjari I., Vukoje I., Mandić M.L. Brain food: how nutrition alters our mood and behaviour. Hrana u zdravlju i bolesti, znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku. 2014
Barnard N.D. Żywność dla mózgu. Wydawnictwo Vital. Białystok. 2018
Bidzan L., Dutczak B., Grabowski J. Neurobiologiczne podłoże związków między emocjami a funkcjami poznawczymi. Psychoterapia. (2012)
Birnbaum M., Reis M.A., Shainberg A. Role of calcium in the regulation of acetylcholine receptor synthesis in cultured muscle cells. Pflügers Archiv. 1980
Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka – Tom IV: Układ nerwowy ośrodkowy, wyd. I (II), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981
Boehm K., Cramer H., Staroszenski T., Ostermann T. Arts Therapies for Anxiety, Depression, and Quality of Life in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014
Braverman E.R. The Edge Effect: Achieve Total Health and Longevity with the Balanced Brain Advantage. Sterling Publishing Company, Inc., 2005
Brayley C., Montrose V.T. The effects of audiobooks on the behaviour of dogs at a rehoming kennels. Applied Animal Behaviour Science 2015
Briguglio M. et al. Dietary Neurotransmitters: A Narrative Review on Current Knowledge. Nutrients. 2018
Bubko I., Gruber B.M., Anuszewska E.L. Rola tiaminy w chorobach neurodegeneracyjnych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2015
Buccafuso J.J. et al. The effects of IDRA 21, a positive modulator of the AMPA receptor, on delayed matching performance by young and aged rhesus monkeys. Neuropharmacology 2004
Bujatti M., Biederer P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in transcendental meditation-technique. Journal of Neural Transmission 1976
Buzsáki G. Theta Oscillations in the Hippocampus. Neuron 2002
Camio F., Scorza F.A., de Albuquerque M., Vancini R.L., Cavalheiro E.A., Ardia R.M. Evaluation of intense physical effort in subjects with temporal lobe epilepsy. Arq. Neuro-Psiquiatr. 2009
Chan E.P. Psychological and neurophysiological effects of Qigong exercise on older adults with co-occurring depression and chronic medical illness. The Hong Kong Polytechnic University, 2012
Chandraiah S., Anand S.A., Avent L.C. Efficacy of Group Art Therapy on Depressive Symptoms in Adult Heterogeneous Psychiatric Outpatients. Art Therapy 2012
Charles PD, et al. Bacopa monniera leaf extract up-regulates tryptophan hydroxylase (TPH2) and serotonin transporter (SERT) expression: implications in memory formation. J Ethnopharmacol. 2011
Colby-Morley E. Neurotransmitters and Nutrition. Journal of Orthomolecular Medicine. 1983
DeFazio RA, et al. Activation of A-type gamma-aminobutyric acid receptors excites gonadotropin-releasing hormone neurons. Mol Endocrinol. 2002
Dey S. Physical exercise as a novel antidepressant agent: Possible role of serotonin receptor subtypes. Physiology & Behavior 1994
Dey S., Singh R.H., Dey P.K. Exercise Training: Significance of Regional Alterations in Serotonin Metabolism of Rat Brain in Relation to Antidepressant Effect of Exercise. Psychology and Behavior 1992
Dhakal R., Bajpai V.K., Baek K.H. Production of gaba (γ – Aminobutyric acid) by microorganisms: a review. Braz J Microbiol. 2012
Evans D. Emotion: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2019
Field T., Diego M., Hernandez-Reif M., Deeds O., Figueiredo B. Pregnancy massage reduces prematurity, low birthweight and postpartum depression. Infant Behavior and Development 2009
Field T., Hernandez-Reif M., Diego M., Schanberg S., Kuhn C. Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. Intern. J. Neuroscience 2005
Field T., Ironson G., Scafidi F., Nawrocki T., Goncalves A., Burman I., Pickens J., Fox N., Schanberg S., Kuhn C. Massage Therapy Reduces Anxiety and Enhances EEG Pattern of Alertness and Math Computations. International Journal of Neuroscience 1996
Field T.M. Massage therapy: More than a laying on of hands. Contemporary Pediatrics 1999
Fisher B.E., Li Q., Nacca A., Salem G.J., Song J., Yip J., Hui J.S., Jakowec M.W., Petzinger G.M. Treadmill exercise elevates striatal dopamine D2 receptor binding potential in patients with early Parkinson's disease. Neuroreport. 2013 Meeusen R., Piacentini M.F., De Meirleir K. Brain microdialysis in exercise research. Sports Med. 2001
García Echeverría C.L., Bressani R. Effect of different cooking treatments of Mucuna beans on its L-Dopa content. Arch Latinoam Nutr. 2006
Glibowski P., Misztal A. Wpływ diety na samopoczucie psychiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 2016
Gołąb B., Jędrzejewski K. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. wyd. V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, 2004
Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J. Rola składników diety w syntezie wybranych neurotransmiterów. Kosmos. 2016
Hofman S.G., Sawyer A.T., Witt A.A., Oh D. The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. J Consult Clin Psychol. 2010
Horowitz S. T’ai Chi and Qigong. Validated Health Benefits. Alternative and Complementary Therapies 2014
Jakimowicz-Kleim B. Dieta dla mózgu. Wydawnictwo ASTRUM. Wrocław. 2014
Jarymowicz M., Imbir K., Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd psychologiczny. (2010)
Jaśkowski P. Neuronauka poznawcza: jak mózg tworzy umysł. Vizja Press & It, Warszawa 2009
Jemmer P. Getting in a (brain-wave) state through entrainment, meditation and hypnosis. Hypnotherapy Journal, 2009
Jeong Y.J., Hong S.C., Lee M.S., Park M.C., Kim Y.K., Suh C.M. Dance movement therapy improves emotional responses and modulates neurohormones in adolescents with mild depression. Int J Neurosci. 2005
Jindal V., Gupta S., Das R. Molecular Mechanisms of Meditation. Mol Neurobiol 2013
Jolitha A.B., Subramanyam M.V.V., Asha Devi S. Age-related responses of the rat cerebral cortex: influence of vitamin E and exercise on the cholinergic system. Biogerontology 2009
Kantorska A. Witamina C rola i znaczenie dla organizmu. Praca poglądowa w ramach specjalizacji z farmacji aptecznej Kierownik specjalizacji- dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz. Data dostępu: 17.01.2019
Kaplan B.J. et al. Vitamins, Minerals, and Mood. Psychological Bulletin. 2007
Keller J. Exercise may reduce risk for dementia. IDEA Fitness Journal 2006
Kemppainen J.K., Holzemer W.L., Nokes K., Eller, L., Corless I.B., Bunch E.H., Kirksey K.M., Goodroad B.K., Portillo C.J., Chou F.Y. Self-Care Management of Anxiety and Fear in HIV Disease. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 2003
Khalsa D.S. Stress, Meditation, and Alzheimer’s Disease Prevention: Where The Evidence Stands. Journal of Alzheimer's Disease 2015
Khalsa D.S., Newberg A. Kirtan Kriya Meditation: A Promising Technique for Enhancing Cognition in Memory-Impaired Older Adults. Enhancing Cognitive Fitness in Adults, 2011
Khalsa D.S., Perry G. The Four Pillars of Alzheimer’s Prevention. Cerebrum, 2017
Khosravi M., Khakpour S., Adibi L., Jahromy M.H. A Study of the Effect of Citrus aurantium L. Essential Oil on Anxiety and Its Interaction with GABAergic Pathways in Male Mice. Journal of Behavioral and Brain Science, 2014
Kiepe M.S., Stöckigt B., Keil T. Effects of dance therapy and ballroom dances on physical and mental illnesses: A systematic review. The Arts in Psychotherapy, 2012
Kjaer T.W., Bertelsen C., Piccini P., Brooks D., Alving J., Lou H.C. Increased dopamine tone during meditation-induced change of consciousness. Brain Res Cogn Brain Res. 2002
Koch S.C., Morlinghaus K., Fuchs T. The joy dance: Specific effects of a single dance intervention on psychiatric patients with depression. The Arts in Psychotherapy 2007
Komaki A., Hoseini F., Shasidi S., Baharloues N. Study of the effect of extract of Thymus vulgaris on anxiety in male rats. Journal of Traditional and Complementary Medicine 2016
Krishnakumar D., Hamblin M.R., Lakshmanan S. Meditation and Yoga can Modulate Brain Mechanisms that affect Behavior and Anxiety-A Modern Scientific Perspective. Anc Sci. 2015
Lansky E.P., St.Louis E.K. Transcendental meditation: A double-edged sword in epilepsy? Epilepsy & Behavior 2006
Le Scouranec R.P., Poirier R.M., Owens J.E., Gauthier J., Taylor A.G., Foresman P.A. Use of binaural beat tapes for treatment of anxiety: A pilot study of tape preference and outcomes. Alternative Therapies in Health and Medicine 2001
Leite M.P., Fassin J. Jr., Baziloni E.M.F., Almeida R.N., Mattei R. Leite J.R. Behavioral effects of essential oil of Citrus aurantium L. inhalation in rats. Rev. bras. farmacogn. 2008
Leszczyńska T., Pisulewski P.M. Wpływ wybranych składników żywności na aktywność psychofizyczną człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2004
Liao, K. Y.H., Weng, C.Y. Gratefulness and subjective well-being: Social connectedness and presence of meaning as mediators. Journal of Counseling Psychology 2018
Linde K, Berner M.M. et.al. St John’s wort for major depression. Cochrane Database Syst Rev., 2008
Lindwall M., Rennemark M., Halling A., Berglund J. Depression and exercises in Elderly Men and Women: Findings from the Swedish National Study on Aging and Care. Journal of Aging and Physical Activity 2007
Linsambarth S., Moraga-Amaro R., Quintana-Donoso D., Rojas S., Stehberg J.,The Amygdala and Anxiety. The Amygdala - Where Emotions Shape Perception, Learning and Memories. 2017
Long L.L. Theta Dynamics: Speed, Acceleration and Contribution to Cognition. Master's Theses. University of Connecticut Graduate School, 2012
Lovenberg W., Bruckwick E.A., Hanbauer I. ATP, cyclic AMP, and magnesium increase the affinity of rat striatal tyrosine hydroxylase for its cofactor. PNAS. 1975
Markowicz-Narękiewicz A.E. Związek między wydzielaniem neuroprzekaźników a powstawaniem chorób psychicznych – na szczegółowo omówionym przykładzie depresji. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 2011
Mathew J, et al. Behavioral deficit and decreased GABA receptor functional regulation in the hippocampus of epileptic rats: effect of Bacopa monnieri. Neurochem Res. 2011
McMurray J.C. Auditory Binaural Beats Enhance EEG-Measured Beta Wave Activity In Individuals With ADHD. The Journal, 2008
McMurray J.C. Binaural beats enhance alpha wave activity, memory, and attention in healthy-aging seniors. UNLV Retrospective Theses & Dissertations. 2006
Mikkelsen K. , Stojanovska L., Apostolopoulos V. The effects of vitamin B in depression. Current medicinal chemistry. 2016
Milani A., Lorusso M.L., Molteni M. The effects of audiobooks on the psychosocial adjustment of pre‐adolescents and adolescents with dyslexia. Dyslexia, 2010
Molina G., Sainz E., Serrano L., Rentería S., Urquiza D. Binaural audio relaxation techniques for people with anxiety and stress. Proceedings of the 9th Conference on Interdisciplinary Musicology – CIM14. Berlin, Germany 2014
Muller A., Hammill H.V. Hermann C. The Effects of Pilates and Progressive Muscle Relaxation Therapy on Maternal Stress and Anxiety: a Literature Review. International Journal of Humanities and Social Science 2016
Nagendra R.P., Maruthai N., Kutty B.M. Meditation and its regulatory role on sleep. Front. Neurol. 2012
Nolte J. Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia. tom 1 i 2, I wydanie polskie, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011
Okada M. et al. Magnesium ion augmentation of inhibitory effects of adenosine on dopamine release in the rat striatum. Psychiatry Clin Neurosci. 1996
Ostrovskaia RU, et al. The original novel nootropic and neuroprotective agent noopept. Eksp Klin Farmakol. 2002
Pal R., Singh S.N., Chatterjee A., Saha M. Age-related changes in cardiovascular system, autonomic functions, and levels of BDNF of healthy active males: role of yogic practice. Age (Dordr). 2014
Palica D., Zwierzchowska A. Therapeutic qualities of the yoga system – a literature review. Hygeia Public Health 2012
Pathak,K. A review on Griffonia simplicifollia – an ideal herbal antidepressant. International Journal of Pharmacy and Life Sciences. 2010
Patrick R.P., Ames B.N. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar disorder, schizophrenia, and impulsive behavior. The FASEB Journal. 2015
Perez-De-Albeniz A., Holmes J. Meditation: concepts, effects and uses in therapy. International Journal of Psychotherapy 2000
Perkins C. How to Increase GABA and Balance Glutamate. Jacob’s Ladder Center. 2014
Perrotta F. The beneficial effects of sport in anxiety and depression. Journal of Physical Education and Sport 2010
Porczyk S. Podział leków psychotropowych. Grupa Synapsis Oline 2012 http://online.synapsis.pl/Podzial-lekow-psychotropowych/
Posadzki P., Parekh S., Glass N. Yoga and Qigong in the Psychological Prevention of Mental Health Disorders: A Conceptual Synthesis. Chin J Integr Med 2010
Priestley C.M., Wiliamson E.M., Wafford K.A., Sattelle D.B. Thymol, a constituent of thyme essential oil, is a positive allosteric modulator of human GABAA receptors and a homo‐oligomeric GABA receptor from Drosophila melanogaster. British Journal of Pharmacology 2009
Puig M.V. Serotonergic Modulation of the Prefrontal Cortex: From Neurons to Brain Waves. Psychiatric Disorders - Worldwide Advances 2011
Puig M.V., Gulledge A.T. Serotonin and Prefrontal Cortex Function: Neurons, Networks, and Circuits. Mol Neurobiol 2011
Ramsburd J.T., Youmans R.J. Meditation in the Higher-Education Classroom: Meditation Training Improves Student Knowledge Retention during Lectures. Mindfulness 2014
Rodrigues de Almeida Costa C.A., Kohn D.O., Martins de Lima V., Gargano A.C., Flório J.C., Costa M. The GABAergic system contributes to the anxiolytic-like effect of essential oil from Cymbopogon citratus (lemongrass). Journal of Ethnopharmacology 2011
San S., Yao Z., Wei J., Yu R. Calm and smart? A selective review of meditation effects on decision making. Front. Psychol. 2015
Scuteri D., Morrone L.A., Rombolà L., Avato P.R., Bilia A.R., Corasaniti M.T., Sakurada S., Sakurada T., Bagetta G. Aromatherapy and Aromatic Plants for the Treatment of Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia in Patients with Alzheimer’s Disease: Clinical Evidence and Possible Mechanisms. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017
Shama H.S., Cervós-Navarro J., Dey P.K. Increased blood-brain barrier permeability following acute short-term swimming exercise in conscious normotensive young rats. Neuroscience Research 1991
Shephard R.A., Behavioral effects of GABA agonists in relation to anxiety and benzodiazepine action, Life Sci, 1987
Sławińska A. Zastosowanie progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona w praktyce klinicznej. Psychiatria i Psychoterapia 2016
Smolarski K., Leone K., Robbins S.J. Reducing Negative Mood Through Drawing: Comparing Venting, Positive Expression, and Tracing. Art Therapy 2015
Son H.G., Choi E.O. The Effects of Mindfulness Meditation-Based Complex Exercise Program on Motor and Nonmotor Symptoms and Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease. Asian Nursing Research 2018
Stelzer A., Shi H. Impairment of gabaa receptor function byn-methyl-d-aspartate-mediated calcium influx in isolated ca1 pyramidal cells. Neuroscience. 1994
Strait D., Kraus N. Playing Music for a Smarter Ear: Cognitive, Perceptual and Neurobiological Evidence. Music Perception 2011
Streeter C., Gerbarg P., Saper R. P01.31. Yoga therapy associated with increased brain GABA levels and decreased depressive symptoms in subjects with major depressive disorder: a pilot study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012
Streeter C.C., Jensen J.E., Perlmutter R.M., Cabral H.J., Tian H., Terhune D.B., Ciraulo D.A., Renshaw P.E. Yoga Asana Sessions Increase Brain GABA Levels: A Pilot Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2007
Streeter C.C., Whitefield T.H., Owen L., Rein T., Karri S.K., Yakhkind A., Perlmutter R., Prescot A., Renshaw P.F., Ciraulo D.A., Jensen J.E. Effects of Yoga Versus Walking on Mood, Anxiety, and Brain GABA Levels: A Randomized Controlled MRS Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2010
Świerkocka-Miastkowska M., Klimarczyk M., Mazur R., Zrozumieć układ limbiczny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2005
Tang Y.Y., Ma Y., Fan Y., Feng H., Wang J., Feng S., Lu Q., Hu B., Lin Y., Li J., Zhang Y., WangY., Zhou L., Fan M. Central and autonomic nervous system interaction is altered by short-term meditation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009
Thompson R.G., Moulin C.J.A., Hayre S., Jones R.W. Music Enhances Category Fluency In Healthy Older Adults And Alzheimer's Disease Patients. Experimental Aging Research: An International Journal Devoted to the Scientific Study of the Aging Process, 2005
Tsang H.W.H., Fung K.M.T. A Review on Neurobiological and Psychological Mechanisms Underlying the Anti-depressive Effect of Qigong Exercise. Journal of Health Psychology 2008
Vasquez K. et al. The Effect of Folic Acid on GABAA-B 1 Receptor Subunit. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2013
Vetulani J. Pamięć: podstawy neurobiologiczne i możliwość wspomagania Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 1, 7-12
Weymar M., Schwabe L., Amygdala and Emotion: The Bright Side of It.Front Neurosci. 2016
Whyte G.P., George K., Shave R., Middleton N., Nevill A.M. Training induced changes in maximum heart rate. Int J Sports Med. 2008
Wurtman R.J., Cansev M., Ulus I.H. Choline and Its Products Acetylcholine and Phosphatidylcholine. Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology. 2007
Xiong G.L., Doraiswamy P.M. Does Meditation Enhance Cognition and Brain Plasticity? Annals of the New York Academy of Science, 2009
Yeung A., Chan J.S.M., Cheung J.C., Zou L. Qigong and Tai-Chi for Mood Regulation. Focus 2018
Yilmaz S.G., Arslan S. Effects of Progressive Relaxation Exercises on Anxiety and Comfort of Turkish Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Asian Pac J Cancer Prev 2015
Young S.N. How to increase serotonin in the human brain without drugs. J Psychiatry Neurosci. 2007
Zech E., Rimé B. Is talking about an emotional experience helpful? effects on emotional recovery and perceived benefits. Clinical Psychology and Psychotherapy, 2005
Ziemska J. Witaminy B6 i B12 znaczenie dla człowieka. Lek w Polsce. 2014