Podstawowe informacje o diecie

→ bardzo niskowęglowodanowa

→ wysokotłuszczowa

→ o zrównoważonej zawartości białka

→ 75% kcal T,  20% kcal B,  5% kcal W

Istotne składniki żywności

Kofaktory:
Witaminy: B1, B3, B6, B8, B9, K

Modulatory:
Minerały: magnez (Mg), cynk (Zn)

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Bibliografia:
Bubko I., Gruber B.M., Anuszewska E.L., Rola tiaminy w chorobach neurodegeneracyjnych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. (2015)
Dhakal R., Bajpai V.K., Baek K.H., Production of gaba (γ – Aminobutyric acid) by microorganisms: a review. Braz J Microbiol. (2012)
Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J., Rola składników diety w syntezie wybranych neurotransmiterów. Kosmos. (2016)
Halczuk I., Belniak E., Halczuk P., Mitosek-Szewczyk K., Tynecka-Turowska M., Rejdak K., Dieta ketogenna – niefarmakologiczna metoda leczenia padaczki lekoopornej u dzieci. Dobrostan a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży. (Data dostępu 01.2019)
Jarosz M., Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia. (2012)
Kulkarni C., Kulkarni K. S., Hamsa B. R., L-Glutamic acid and glutamine: Exciting molecules of clinical -Glutamic acid and glutamine: Exciting molecules of clinical -Glutamic acid and glutamine: Exciting molecules of clinical interest interest interest. Educational Forum. (2004)
Perkins C., How to Increase GABA and Balance Glutamate. Jacob’s Ladder Center. (2014)
Pogozelski W., Arpaia N., Priore S., The metabolic effects of low‐carbohydrate diets and incorporation into a biochemistry course. Biochemistry and Molecular Biology Education. (2006)
Stelzer A., Shi H., Impairment of gabaa receptor function byn-methyl-d-aspartate-mediated calcium influx in isolated ca1 pyramidal cells. Neuroscience. (1994)
Szymański K., Winiarska K., Tauryna i jej potencjalne wykorzystanie w terapii. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. (2008)
Vasquez K., Kuizon S., Junaid M., El Idrissi A., The Effect of Folic Acid on GABAA-B 1 Receptor Subunit. n: El Idrissi A., L'Amoreaux W. (eds) Taurine 8. Advances in Experimental Medicine and Biology. (2013)
Yudkoff M., Daikhin Y., Horyn O., Nissim Ilana, Nissim Itzhak, Ketosis and Brain Handling of Glutamate, Glutamine and GABA. Epilepsia. (2008)
Zareian M., Ebrahimpour A., Bakar F.A., Mohamed A.K., Forghani B., Ab-Kadir M.S., Saari N., A glutamic acid-producing lactic acid bacteria isolated from Malaysian fermented foods. International journal of molecular sciences. (2012)
Zaręba D., Ziarno M., Alternatywne probiotyczne napoje warzywne i owocowe. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. (2011)
https://examine.com/
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/