Diety ograniczające lub całkowicie wykluczające spożywanie mięsa stają się coraz popularniejsze wśród osób dorosłych, które przekazują swoim dzieciom własne nawyki żywieniowe. Jak dieta wegetariańska wpływa na zdrowie i rozwój najmłodszych? wprawdzie prowadzono w tym temacie wiele badań, ale ich wyniki nie są jednoznaczne. Naukowcy z Kanady postanowili pochylić się nad tą kwestią.

Badacze wykorzystali dane zgromadzone w latach 2008-2019 w ramach badania kohortowego TERGet Kids! i dotyczące niemal 9000 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat. Przeanalizowali informacje takie jak wzrost dzieci, ich BMI, poziom żelaza, witaminy D i cholesterolu we krwi. Dane podzielili w zależności od obecności mięsa w diecie. Dieta wegetariańska stosowana była u 248 dzieci.

Porównanie wyników badań dzieci na diecie wegetariańskiej i niewegetariańskiej wykazało, że u obu grup średni wzrost, wartość BMI, a także poziom żelaza, witaminy D i cholesterolu były zbliżone. Jednak dzieci nie spożywające mięsa były niemal dwukrotnie bardziej narażone na wystąpienie niedowagi niż te, które jadły mięso.

W diecie większości dzieci głównym źródłem żelaza jest mięso, a głównym źródłem witaminy D – mleko. Dlatego naukowcy przypuszczali, że dieta wegetariańska może niekorzystnie wpłynąć na poziom tych ważnych składników u dzieci. Rzeczywiście – wyniki wcześniejszych badań sugerowały, że dieta wegetariańska może wiązać się z występowaniem ich niedoboru, szczególnie w przypadku żelaza. Tym razem jednak wykorzystano dane pochodzące od większej liczby uczestników niż wcześniej, zaś grupa badawcza była zróżnicowana etnicznie.

Badanie kanadyjskich naukowców nie jest pozbawione pewnych ograniczeń. Autorzy pracy nie mieli na przykład dostępu do informacji o niektórych czynnikach, takich jak szczegóły diety czy aktywność fizyczna dzieci. Nie udało się też przeprowadzić pomiarów w podgrupie bardzo małych dzieci na diecie wegańskiej (całkowicie wykluczającej nie tylko mięso, ale wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego) z uwagi na jej zbyt małą liczebność. Do ograniczeń należy też fakt, że w badaniu wzięły udział dzieci mieszkające w miastach, których rodzice szukali opieki zdrowotnej. Zachodzi więc ryzyko, że nie była to grupa w pełni reprezentatywna.

Zwyczaje żywieniowe bazujące na pokarmach pochodzenia roślinnego uważane są za zdrowe, gdyż zakładają znaczne spożycie owoców, warzyw, błonnika i produktów pełnoziarnistych i tylko niewielkie spożycie tłuszczów nasyconych. Jednoznaczne określenie tego, czy dieta wegetariańska w pełni zaspokaja potrzeby dzieci wciąż pozostaje niemożliwe. Wyniki uzyskane przez kanadyjskich naukowców sugerują, że może tak być, choć potrzebne jest więcej bardziej szczegółowych badań, by móc to ustalić. Z całą pewnością dzieci, u których stosuje się dietę wegetariańską lub wegańską powinny znajdować się pod stałą opieką specjalistów, którzy kontrolowaliby, czy ich rozwój przebiega prawidłowo.

 

AMJ

Bibliografia:
Elliott L.J. et al. Vegetarian Diet, Growth, and Nutrition in Early Childhood: A Longitudinal Cohort Study. Pediatrics 2022

Dodaj komentarz