Wiele mówi się o korzystnym wpływie aktywności fizycznej nie tylko na zdrowie ciała, ale także i umysłu. Regularna dawka ruchu jest uważana za jeden z integralnych elementów zdrowego stylu życia. Wskazuje się również na jej znaczenie jako czynnika wspomagającego walkę z depresją.

Zespół naukowców pod kierownictwem dr. Ioannisa D. Morresa z Uniwersytetu Tessalski w Grecji przeprowadził metaanalizę wykonanych dotychczas badań dotyczących wpływu aktywności fizycznej na stan pacjentów, u których zdiagnozowano depresję kliniczną. W sumie przeanalizowano wyniki 455 dorosłych osób, w wieku od 18 do 65 lat. Na potrzeby eksperymentów ćwiczyli oni z umiarkowaną intensywnością, średnio trzy razy w tygodniu przez 45 minut. Czas, w którym rejestrowano wyniki był różny – od 4 do 9 tygodni.

Wyniki metaanalizy potwierdziły, iż taki wzór aktywności fizycznej przynosi znaczne korzyści. Zaobserwowano jego efekt zarówno krótko- jak i długoterminowy, a skuteczność ćwiczeń aerobowych w łagodzeniu objawów depresji była porównywalna, lub nawet większa niż w przypadku zastosowania leków przeciwdepresyjnych lub terapii psychologicznych.

Nie jest to pierwsza metaanaliza zbierająca wyniki badań dotyczących wpływu aktywności fizycznej na leczenie depresji. Jednakże autorzy podkreślają różnice między swoją pracą, a wcześniej dostępnymi. Przede wszystkim tym razem skupiono się na pacjentach, których do badań skierowali pracownicy służb zdrowia psychicznego, natomiast w wielu dostępnych metaanalizach brano pod uwagę głównie testy z udziałem osób rekrutowanych za pośrednictwem ogłoszeń w mediach. W tym drugim przypadku ochotnicy mogli mieć większą motywację, aby zmienić styl życia, co nie pozostaje bez wpływu na osiągane przez nich wyniki. Często też mogą występować u nich zaburzenia nastroju inne niż depresja kliniczna. Natomiast pacjenci kierowani do badań przez lekarzy mogą charakteryzować się bardziej wymagającym profilem klinicznym, a praca z nimi jest niejednokrotnie znacznie trudniejsza.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, metaanaliza wykonana przez zespół pod kierownictwem dr. Morresa przyniosła istotne informacje, także z punktu widzenia praktyki klinicznej. Potwierdziła bowiem, iż regularna aktywność fizyczna znakomicie wspiera terapię depresji i może być zalecana pacjentom.

Bibliografia:
Morres I.D., Hatzigeorgiadis A., Stathi A., Comoutos N., Arpin-Cribbe C., Krommidas C., Theodorakis Y. Aerobic exercise for adult patients with major depressive disorder in mental health services: A systematic review and meta‐analysis. Depression and Anxiety, 2018

Dodaj komentarz