Odpowiednia ilość snu jest integralną częścią zdrowego stylu życia. Powszechnie znane jest również znaczenie tej formy odpoczynku dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Niewystarczający czas snu może natomiast prowadzić do negatywnych efektów, takich jak choroby serca i cukrzyca. U ludzi czas trwania snu i jego jakość zdeterminowane są czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i społecznymi.

Zespół naukowy z Institute of Food Sciences z National Research Council we Włoszech przeprowadził badanie z udziałem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z różnych krajów europejskich (Hiszpania, Włochy, Cypr, Niemcy, Belgia, Estonia, Węgry i Szwecja). Uczestnicy – zgodnie z pochodzących od nich danymi – zostali podzieleni na grupę śpiącą krótko (mniej niż 9 godzin dla dzieci i mniej niż 8 godzin dla młodzieży) i normalnie (odpowiednio min. 9 i 8 godzin).

Naukowcy przeanalizowali stężenie cząsteczek mikroRNA obecnych we krwi uczestników. Niektóre z nich występowały na poziomach znacząco się od siebie różniących w poszczególnych grupach. Badacze wzięli pod uwagę pochodzenie uczestników, ich płeć, wiek, status dojrzewania, średni dzienny czas badania, a także wykształcenie rodziców, jednak żaden z tych czynników nie miał wpływu na zmiany poziomu mikroRNA. Ten rodzaj RNA bierze udział w regulacji ekspresji nawet 30% ludzkich genów. Powiązanie ich stężenia we krwi z długością snu pozwala przypuszczać, iż zbyt mała ilość snu będzie wiązała się ze zmianami modyfikacji epigenetycznych. Wydaje się też, że badanie krwi może stanowić cenne narzędzie, które pozwoli określić czy dziecko śpi wystarczająco długo, aby móc się normalnie rozwijać.

“Nasze ustalenia po raz pierwszy pokazują, że czas snu odzwierciedla profil określonych mikroRNA we krwi u dzieci i młodzieże w wieku szkolnym – mówi Fabio Lauria, współautor badania. – Mogłoby to umożliwić lekarzom łatwe ustalenie czy dzieci mają wystarczająca ilość snu za pomocą prostego badania krwi i wykorzystanie jego wyniku jako wskaźnika innych aspektów zdrowia.”

Bibliografia:
Iacomino G., Lauria F., Russo P., Marena P., Venezia A., Iannaccone N., De Henauw S., Foraita R., Heidinger‐Felső R., Husberger M., Kourides Y., Moreno L.A., Thumann B., Viedebaum T., Siani A. Circulating miRNAs are associated with sleep duration in children/adolescents: Results of the I.Family Study. Experimental Physiology 2020

Dodaj komentarz