Wiadomości

Zmiana ciała poprzez zmianę umysłu, zmiana umysłu poprzez zmianę ciała

Leczenie w szpitalach psychiatrycznych obejmuje interwencję farmakologiczną oraz psychoterapię. Pacjenci poddawani tym formom leczenia są obserwowani pod kątem gotowości do opuszczenia placówek i kontynuowania leczenia w domu. Przebywanie w takim środowisku często jest dla pacjentów źródłem dodatkowego stresu i dyskomfortu. Szacuje się, że tylko niewielka część szpitali psychiatrycznych oferuje swoim […]

0 komentarzy

Ortoreksja – czynniki ryzyka

Ortoreksja (Orthorexia Nervosa) to zaburzenie opisywane jako patologiczna fiksacja na punkcie spożywania właściwej i zdrowej żywności. Grupa kanadyjskich naukowców z Wydziału o Zdrowiu Uniwersytetu w York dokonała szczegółowego przeglądu recenzowanych artykułów opublikowanych do końca ubiegłego roku, które dotyczyły wpływu psychospołecznych czynników ryzyka na rozwój ortoreksji. Celem tej analizy było dokładne […]

0 komentarzy

Krzyżówki i sudoku odmładzają mózg

Osoby w starszym wieku często mogą borykać się z problemami, jakie stwarza przewaga procesów neurodegeneracyjnych nad neurogenezą. Niekiedy stan ten może być początkiem łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI, ang. mild cognitive impairment), choroby Alzheimera lub innych form demencji. Globalny wzrost wieku populacji sprawia, że problemy związane z pogorszeniem zdolności poznawczych stają […]

0 komentarzy

Magnetyczna stymulacja na poprawę pamięci roboczej

Odkąd zostało udowodnione, że możliwe jest oddziaływanie na aktywność ośrodkowego układu nerwowego za pomocą specjalnych generatorów pola elektrycznego i magnetycznego rozmieszczonych na powierzchni głowy, naukowcy szukają coraz to nowych zastosowań takiej techniki. Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że różne jej odmiany mogą być przydatne jako wsparcie zdolności poznawczych. Zespół badawczy z […]

0 komentarzy

Tłuszcze nasycone biorą udział w rozwoju depresji u otyłych

Szkoccy naukowcy z University of Glasgow, we współpracy z amerykańską jednostką badawczą – Gladstone Institutes, zbadali, czy otyłość stanowi czynnik warunkujący rozwój depresji i jaka jest ścieżka molekularna, która łączy te dwa zaburzenia. Badacze wykazali, że istnieje silna korelacja pomiędzy stosowaniem diety bogatej w tłuszcze nasycone (SFA, ang. saturated fatty […]

0 komentarzy

Choroba Parkinsona zaczyna się w jelitach?

Choroba Parkinsona to schorzenie neurodegeneracyjne, które wyniszcza ośrodkowy układ nerwowy, upośledza funkcje kognitywne i powoduje utratę kontroli nad mięśniami, uniemożliwiając pacjentowi samodzielne życie. Wiadomo, że w miarę jej postępowania obumierają neurony dopaminergiczne. Jest to spowodowane obecnością wadliwej alfa-synukleiny, która, wraz z innymi białkami, tworzy tzw. ciałka Lewy’ego. Jednakże mechanizmy prowadzące […]

0 komentarzy

Złość zdrowiu szkodzi

Istnieją teorie naukowe dowodzące, że negatywne emocje mogą wpływać na działanie organizmu, sygnalizując brak równowagi między nim a otaczającym środowiskiem. Przekładają się również na występowanie określonych wzorców aktywności fizjologicznej, zachować oraz ocen poznawczych, z których każdy jest reakcją na konkretny rodzaj zaburzenia równowagi. Wydaje się, że ma to szczególne znaczenie […]

0 komentarzy

Nowe badanie krwi na wykrycie wczesnego stadium choroby Alzheimera

Stosując obecnie dostępne metody badawcze, wykrycie u pacjenta choroby Alzheimera (AD., ang. Alzheimer’s disease) jest możliwe dopiero wówczas, gdy uformują się już agregaty peptydów amyloidu β (Aβ), tzw. blaszki starcze. Początek procesu ich powstawania zachodzi zwykle już 15 lat wcześniej, przy czym ukształtowanie Aβ uniemożliwia skuteczne leczenie farmakologiczne. Niemieccy naukowcy […]

0 komentarzy

Fosfataza kontroluje powstawanie synaps

Powstawanie nowych synaps stanowi podstawę procesu uczenia się, podczas którego neurony tworzą nowe połączenia pomiędzy sobą. Synaptogeneza nie jest jednak przypadkowym zjawiskiem – liczba nowych synaps, ich umiejscowienie i rodzaje podlegają precyzyjnej kontroli. Identyfikacja biorących w tym udział czynników, zarówno zewnątrz- jak i wewnątrzkomórkowych, jest celem licznego grona naukowców na […]

0 komentarzy

Osiem godzin snu dla konsolidacji pamięci

W ludzkim mózgu znajdują się dwa obszary przechowywania pamięci. Jednym z nich jest hipokamp, drugim zaś kora mózgowa. Sposób, w jaki współdziałają, wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że hipokamp uczestniczy szczególnie w zapisywaniu wspomnień w pamięci epizodycznej i przestrzennej, a także w szybkim przyswajaniu nowych informacji. Kora mózgu natomiast […]

0 komentarzy

Zajadanie stresu a otyłość

Australijscy naukowcy z Garvan Institute of Medical Research w Darlinghurst zbadali zależności pomiędzy poziomem insuliny w ciele migdałowatym, przewlekłym odczuwaniem stresu, spożywaniem żywności wysokokalorycznej i tyciem w zwierzęcym modelu nadwagi i otyłości. Udowodniono, że długotrwała ekspozycja na przewlekły stres oraz dieta o znacznej nadwyżce kalorycznej zwiększa dziesięciokrotnie poziom insuliny w […]

0 komentarzy

Komputer przemówi za sparaliżowanych – szybciej niż kiedykolwiek

Mowa jest dla ludzi podstawową formą komunikacji. Niekiedy, np. w wyniku paraliżu mięśni twarzy, krtani lub języka, będącego skutkiem udaru lub innych stanów neurologicznych, następuje jej utrata. Jest to niezwykle trudne dla pacjenta, który niemal całkowicie traci zdolność do porozumiewania się z otoczeniem. Obecnie istnieją technologie pozwalające takim osobom na […]

0 komentarzy

Badanie krwi pomoże wykryć chorobę Alzheimera

Aby leczenie choroby Alzheimera przyniosło oczekiwane efekty, powinno być rozpoczęte jak najwcześniej. Jednak procesy neurodegeneracyjne, które skutkują rozwojem tego schorzenia, rozpoczynają się na długo przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych. Dlatego tak bardzo istotne jest opracowanie skutecznych i łatwych w zastosowaniu narzędzi diagnostycznych, które pozwolą wykryć zmiany w strukturze mózgu jeszcze […]

0 komentarzy

Receptory węchowe w kubkach smakowych

Ostatnie badania wykazały, że receptory smakowe i węchowe są wyrażane w całym ciele i służą jako czujniki chemiczne w wielu tkankach. Amerykańscy naukowcy z Monell Chemical Senses Center w Filadelfii dowiedli istnienia cDNA receptorów węchowych na języku. Odkrycia te sugerują, że interakcje pomiędzy zmysłami smaku i węchu mogą zaczynać się […]

0 komentarzy

Aktywność na świeżym powietrzu odmłodzi mózg

Wiadomo, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju otępienia. Jednakże wciąż nie jest jasne, jak dużo czasu należy na nią poświęcić i jak powinna być ona intensywna, aby móc cieszyć się optymalnymi efektami. Znaczna część osób starszych nie jest w stanie sprostać zaleceniom i przeznaczyć na aktywność fizyczną 150 minut w […]

0 komentarzy

Lek na nadciśnienie wyleczy choroby neurodegeneracyjne?

Choroby neurodegeneracyjne powoli wyniszczają ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do obumierania neuronów i zanikania niektórych struktur mózgu. Wspólną cechą tych schorzeń jest tendencja do gromadzenia się w komórkach nerwowych określonych białek, których cząsteczki łączą się ze sobą, tworząc agregaty o szkodliwym działaniu. Wraz ze wzrostem średniego wieku populacji, częstość diagnozowania chorób […]

0 komentarzy

Magnetyczna stymulacja mózgu przywraca pamięć

Grupa amerykańskich naukowców z Northwestern University dowiodła, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS, ang. transcranial magnetic stimulation) sieci neuronalnych w rejonie hipokampa i płata ciemieniowego, za pomocą impulsów elektromagnetycznych, pozwala na odwrócenie charakterystycznego upośledzenia pamięci u osób starszych. “Hipokamp to część mózgu, która odpowiada za zapisywanie w pamięci na przykład miejsca, […]

0 komentarzy

Stymulacja tACS wspiera pamięć roboczą

Pamięć robocza jest bardzo ważna dla sprawnego funkcjonowania. To w niej zapisywany jest np. początek zdania i to dzięki niej możliwe jest pamiętanie kontekstu po dojściu do jego końca. Wynikiem różnego rodzaju demencji, w tym także choroby Alzheimera, jest m.in. zaburzenie tej ważnej funkcji mózgu. Pamięć robocza działa najsprawniej w […]

0 komentarzy

Terapeuci na czterech nogach

Uszkodzenie mózgu w wyniku urazu często pociąga za sobą długotrwałe konsekwencje w postaci zaburzeń kompetencji społecznych. Pacjenci często mają trudności z komunikowaniem się, gdyż mniej angażują się w rozmowę oraz wykazują zmniejszoną empatię i wrażliwość emocjonalną. Częstym problemem jest u nich również depresja, która dodatkowo ogranicza motywację do podejmowania rehabilitacji. […]

0 komentarzy

Witamina B12 w walce z dziedziczną chorobą Parkinsona

Grupa naukowców z różnych jednostek naukowych, pod kierownictwem badacza z Ikerbasque i jednocześnie dyrektora Instytutu Biofisika w Hiszpanii – Ibana Ubarretxena, dowiodła, że jedna z aktywnych form witaminy B12 (AdoCbl), działa jako inhibitor kinazy LRRK2 (ang. Leucine-Rich Repeat Kinase 2) w hodowli komórkowej i tkance mózgowej. Mutacje genu kodującego ten […]

0 komentarzy