...

Wgląd w siebie a obraz własnego ciała

Wyniki badań naukowych ujawniają, że mniejsza świadomość sygnałów płynących z narządów wewnętrznych może być powiązana z negatywnym obrazem własnego ciała.

“Interocepcja” to termin odnoszący się do zdolności odczuwania fizjologicznych procesów zachodzących wewnątrz ciała, np. bicia serca, burczenia w brzuchu lub temperatury skóry. Prawdopodobnie odpowiada za nią sieć neuronów łączących ośrodkowy układ nerwowy z poszczególnymi narządami. Natomiast “obraz ciała” określa zbiór przekonań i emocji dotyczących wyglądu zewnętrznego ciała. Zespół naukowców z Anglia Ruskin University w Cambridge podjął się sprawdzenia, jak zdolność do odbierania wnętrza ciała wpływa na postrzeganie jego zewnętrza. Wyniki tego badania zostały opublikowane w czasopiśmie “Cortex”.

Uczestnicy eksperymentu – 36 zdrowych Brytyjczyków obu płci – najpierw określili swój obraz ciała. Wypełnili oni ankiety mierzące aspekt pozytywny (docenianie ciała i jego działania) oraz negatywny (wstyd i zaabsorbowanie wagą). Następnie naukowcy dokonali pomiaru dwóch elektrofizjologicznych wskaźników interocepcji: potencjału wywołanego biciem serca (ang. heartbeat evoked potential) oraz sprzężenie między aktywnością mózgu i żołądka (ang. gastric-alpha phase-amplitude coupling). Pierwszy jest neuronalnym korelatem odczuwania bicia serca a drugi – pracy układu trawiennego. Informacje płynące z serca i trzewi są przetwarzane nieświadomie, a układ nerwowy interpretuje je, by utrzymywać aktualny obraz fizjologicznego stanu organizmu.

Następnie naukowcy przeprowadzili analizę danych, która ujawniła istotną zależność między wskaźnikami interocepcji a negatywnym postrzeganiem ciała. Odkryli oni mianowicie, iż słabsze odpowiedzi mózgu na sygnały z ciała były związane z odczuwaniem większego wstydu i silniejszym zaabsorbowaniem własną wagą. Te wyniki pokazują dotychczas nieznany związek między interocepcją a obrazem ciała.

“Doświadczamy naszego ciała zarówno od zewnątrz – jako to, co widzimy, jak i od wewnątrz – jako to, co czujemy. Mózg nieustannie odbiera sygnały czuciowe płynące z narządów. Wyniki naszego badania udowodniły, że kiedy jest on mniej receptywny na te informacje, umysł wytwarza bardziej negatywny obraz ciała. Być może jeśli mózg ma słabsze połączenie z sygnałami płynącymi z wewnątrz ciała, kładzie większy nacisk na percepcję tegoż ciała, przez co jego wygląd staje się bardziej istotny” – wyjaśnia autorka badania doktor Jane Aspell, która jest profesorem Neuronauki Poznawczej na Anglia Ruskin University.

Podsumowując, wyniki badania brytyjskiego zespołu naukowców ujawniły dotychczas nieznaną zależność między świadomością ciała a jego postrzeganiem. Okazało się bowiem, że siła połączenia między mózgiem a narządami wewnętrznymi organizmu jest związana z subiektywną oceną wyglądu ciała. Słabsza receptywność mózgu na informacje płynące z serca i trzewi wiązała się z wyższym poziomem wstydu i zaabsorbowania wagą. Te rezultaty mają potencjalne zastosowanie w diagnostyce i terapii zaburzeń odżywiania. Być może trening ukierunkowany na zwiększenie świadomości sygnałów płynących z głębi ciała mógłby pomóc wrócić do zdrowia osobom cierpiącym na anoreksję czy bulimię. W dalszych pracach zespół z Anglia Ruskin University zamierza sprawdzić, co stoi u podłoża zróżnicowanej wrażliwości na te sygnały.

Bibliografia

Jennifer Todd J. et al. Weaker implicit interoception is associated with more negative body image: Evidence from gastric-alpha phase amplitude coupling and the heartbeat evoked potential Cortex, 2021

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Archiwum: