...

W grupie raźniej? Nowa formuła badań nad psylocybiną

Wyniki badań naukowych wykazały, że psylocybina nadaje się do stosowania podczas sesji grupowych i nie powoduje krótko- ani długotrwałych skutków ubocznych.

Psylocybina to psychoaktywna substancja, która oddziałuje na receptory serotoninergiczne ośrodkowego układu nerwowego. Jej przyjęcie powoduje głębokie, lecz przejściowe zmiany percepcji, które mogą znacznie zmniejszyć kliniczne objawy zaburzeń nastroju, takich jak depresja lub zespół stresu pourazowego. Do tej pory nie ustalono, czy przyjęcie psylocybiny ma długoterminowy wpływ na funkcje poznawcze, takie jak zdolności pamięciowe, możliwość skupienia uwagi lub trafność podejmowania decyzji. Właśnie to postanowili sprawdzić naukowcy z Institute of Psychiatry, Psychology, & Neuroscience (IoPPN) na King’s College London. Co więcej, po raz pierwszy w historii badań nad tą substancją, przeprowadzono sesje nie indywidualne, lecz grupowe. Przebieg procedur oraz uzyskane wyniki zostały szczegółowo opisane na łamach czasopisma „Journal of Psychopharmacology”.

Brytyjscy naukowcy podjęli się zbadania skuteczności podania psylocybiny grupie zdrowych uczestników. Dotychczas bowiem takie sesje odbywały się wyłącznie indywidualnie. W tym celu badacze przeprowadzili największą jak dotąd randomizowaną próbę kliniczną – wzięło w niej udział 89 zdrowych osób obu płci. Ponadto użyli baterii testów rekomendowanych przez Uniwersytet w Cambridge, aby oszacować poziom zdolności poznawczych i inteligencji emocjonalnej uczestników przed przyjęciem psylocybiny oraz kilka tygodni później. Wyniki tych testów posłużyły jako wskaźniki skuteczności oraz bezpieczeństwa korzystania z tej substancji. Dodatkowo naukowcy monitorowali występowanie zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.

W tym wyjątkowym badaniu każdy z uczestników został losowo przydzielony do jednej z grup. 29 osób trafiło do grupy kontrolnej (nie przyjmującej psylocybiny), 30 osób otrzymało dawkę 10 mg, a kolejne 30 – 25 mg. Sesje grupowe (grupy liczyły 6 osób) odbywały się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach i trwały od 6 do 8 godzin. Każdy z uczestników mógł w każdej chwili skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanego psychoterapeuty. Następnie, przez 12 tygodni po przyjęciu psylocybiny, naukowcy obserwowali stan poznawczy i psychiczny badanych, monitorując przede wszystkim zdolności uwagowe, pamięciowe oraz emocjonalne. Wyniki wskazują na bezpieczeństwo przyjmowania psylocybiny w kontrolowanej sesji grupowej. Ani jeden z uczestników nie wycofał się z badania. Nie odnotowano także wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych. Co więcej, żadna z dawek psylocybiny nie wywołała krótko- lub długoterminowego zaburzenia zdolności poznawczych i emocjonalnych. Te wyniki świadczą o tym, że zarówno 10 jak i 25 mg psylocybiny może zostać bezpiecznie podane nawet sześciu osobom jednocześnie.

„Wyniki tego metodologicznie rygorystycznego badania pozwalają nam sądzić, że możemy kontynuować eksplorację terapeutycznego potencjału psylocybiny. Przede wszystkim, jeśli zostanie ona zaaprobowana jako wsparcie terapii depresji, sesje terapeuyczne będą mogły odbywać się w grupach. Dzięki temu szybciej pomożemy większej liczbie pacjentów. Dla nich, wyniki naszego badania niosą nadzieję na wyleczenie się z poważnych, utrudniających codzienne życie zaburzeń. A tego dotychczasowe terapie nie mogą obiecać” podsumowuje dr. James Rucker, autor badania i naukowiec z King’s College London.

Tak więc naukowcy ustalili, że podanie psylocybiny grupie zdrowych uczestników jest bezpieczne. Jednak ich głównym celem jest opracowanie skutecznej terapii depresji. Dlatego w ich następnym badaniu weźmie udział 233 pacjentów cierpiących na lekooporną formę tej choroby.

Bibliografia

James J Rucker et al. The effects of psilocybin on cognitive and emotional functions in healthy participants: Results from a phase 1, randomised, placebo-controlled trial involving simultaneous psilocybin administration and preparation. Journal of Psychopharmacology, 2022

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: