...

Skala Depresji Becka (BDI)

Test został stworzony przez Aarona T. Becka i służy do wstępnego rozpoznania u siebie objawów depresji. Składa się on z 21 zestawów stwierdzeń ocenianych w skali od 0 do 3. W każdej części należy wybrać tylko jedną odpowiedź. Ocena powinna dotyczyć ostatnich 7 dni.

Skala Depresji Becka może być wykonywana samodzielnie w uproszczonej wersji, a wynik tego testu stanowi pewną wskazówkę dotyczącą zdrowia psychicznego. Jednakże pełna interpretacja wyniku powinna być przeprowadzona przez osobę specjalizującą się w zakresie psychologii klinicznej lub psychiatrii.