...

Jest to prosty test wyboru, którego wypełnienie zajmie Ci około 20 minut. Pytania będą dotyczyć Twoich cech charakteru i typowych zachowań. Dzięki odpowiedziom określimy mocne oraz słabe strony Twojej gospodarki neuroprzekaźnikowej. Test doktora Bravermana skupia się na czterech neuroprzekaźnikach: dopaminie, acetylocholinie, GABA i serotoninie.

Test składa się z dwóch części. Pierwsza pozwala ustalić, który z neuroprzekaźników dominuje w Twojej naturze. Druga skupia się na deficytach powstających pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wyniki są podstawą doboru odpowiednich suplementów diety oraz punktem wyjścia dla precyzyjnej i skutecznej neuroregulacji.

Po zakończeniu testu uzyskasz dostęp do swoich wyników w formie czytelnego zestawienia z wykresami. Dokument ten dostarczymy na wskazany przez Ciebie adres mailowy w formie pliku pdf lub będziesz go mógł zapisać na swoim urządzeniu bezpośrednio z tej strony. Otrzymasz także instrukcje, co zrobić, jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółową interpretację oraz indywidualny plan suplementacji.

Nie przechowujemy informacji na temat Twoich poszczególnych odpowiedzi. System zbiera jedynie sumaryczne dane, pozwalające sporządzić końcowe zestawienie obrazujące wyniki testu. Wszystkie dane są anonimowe, a Twoje wyniki udostępniane jedynie Tobie.

Zanim rozpoczniesz wykonywanie testu, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jest ona niezbędna ze względu na obowiązujące prawo, które chroni bezpieczeństwo Twoich danych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w kwestionariuszu osobowym na stronie https://neuroexpert.org/test-bravermana/ w celu opracowania wyników testu Bravermana. (Polityka prywatności)

Klikając w znajdujący się poniżej przycisk "Rozpocznij test", przystępujesz do wykonania testu.