...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: zaburzenia lękowe

Dla wszystkich

Nowa funkcja starych przeciwciał

Glutaminian jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym. Oddziałuje na kilka rodzajów receptorów, w tym na receptory N-metylo-D-asparaginowe (NMDA). Są one kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko neuronów, ale także astrocytów, oligodendrocytów i innych komórek, których rola jest mniej znana. W surowicy krwi oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym obecne są przeciwciała NMDAR-AB należące do immunoglobulin G. Pierwotnie opisano je jako powodujące “stan zapalny mózgu skierowany przeciwko receptorom NMDA”, charakteryzujący się występowaniem psychoz, dyskinez, napadów padaczkowych, utraty przytomności i niestabilności

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Psie strachy

Badania genetyczne sugerują, że pies mógł zyskać miano najlepszego przyjaciela człowieka już w epoce lodowcowej, kiedy jedna z populacji wilków zaczęła ewoluować, aby koniec końców stać się naszymi współczesnymi towarzyszami. Dokładny przebieg rozwoju relacji psów i ludzi wciąż stanowi dla naukowców tajemnicę, ale jedno jest pewne – pies aż do dziś pozostał naszym najlepszym przyjacielem. Psy nie tylko strzegą swoich właścicieli, obdarzają ich wiernością i zaufaniem. Jeszcze przed rozpowszechnieniem dogoterapii psy potrafiły ukoić nasze nerwy

Przeczytaj całość