...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: światopogląd

Dla wszystkich

Polityczny mózg

Poglądy polityczne można zdefiniować jako system przekonań o tym, jak powinien wyglądać porządek społeczny i w jaki sposób stan taki należy osiągnąć. Choć istnieje wiele różnych opcji politycznych, zasadniczo wszystkie można dopasować do różnych miejsc swoistego kontinuum, na którego krańcach znajduje się skrajny konserwatyzm i skrajny liberalizm. Indywidualne preferencje w zakresie wyboru opcji politycznej często wiąże się z wieloma czynnikami, takimi jak wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy status ekonomiczny. Dziesiątki lat badań politologów pozwoliły zidentyfikować

Przeczytaj całość