...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: światło

Dla wszystkich

Jaśnie oświeceni

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) stanowi grupę nawracających zaburzeń psychicznych, w których występują zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne, niekiedy rozdzielone okresami bez objawów. Szacuje się, że zaburzenie to występuje u 1-2% populacji. Obecna wiedza medyczna nie pozwala na jego całkowite wyleczenie. Terapia obejmuje stosowanie leków normotymicznych. Opracowanie skutecznej terapii niefarmakologicznej jest określane jako priorytetowe nie tylko przez zajmujących się tym zaburzeniem specjalistów, ale również przez samych pacjentów. Dlatego też naukowcy poszukują metody, która przyniosłaby wymierne

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Trauma, sen i niebieskie światełko w tunelu

Zespół stresu pourazowego (ang. post traumatic stress disorder, PTSD) to poważne zaburzenie psychiczne, na które cierpią nie tylko żołnierze biorący udział w walkach wojennych. Choroba może rozwinąć się u każdego, kto doświadczył traumatycznych przeżyć, w tym był uczestnikiem poważnego wypadku komunikacyjnego, fizycznej napaści, gwałtu itp. Leczenie PTSD opiera się obecnie na wprowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej. Dodatkowo wdraża się leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Wyniki ostatnich badań naukowych otworzyły furtkę dla całkiem nowej formy wsparcia leczenia, jakim jest

Przeczytaj całość