...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: świadomość

Dla wszystkich

Rzeczywistość wirtualna zagina czasoprzestrzeń?

Pewnego dnia Grayson Mullen grał w grę w rzeczywistości wirtualnej , kiedy nagle zauważył, że dzieje się coś bardzo dziwnego. Zupełnie stracił poczucie czasu: nie był w stanie w oszacować, czy minęło 10 minut czy 40. To nieoczekiwane zjawisko wzbudziło w nim dużą ciekawość. A ponieważ był wtedy studentem kognitywistyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz, w ramach swojej pracy doktorskiej podjął się próby wyjaśnienia tego fenomenu. Wyniki jego dociekań zostały opublikowane w czasopiśmie “Timing

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zamknięci we własnym ciele

Rodziny pacjentów, którzy utracili możliwość kontaktu w wyniku uszkodzenia mózgu często stają przed trudnymi wyborami. Niejednokrotnie bowiem należy podjąć decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu terapii podtrzymującej życie. Często dochodzi do niej w okresie kilku pierwszych tygodni po wystąpieniu uszkodzenia. Jednym z kryteriów branych wówczas pod uwagę jest istnienie bądź brak świadomości u chorego. Aby stwierdzić czy jest on świadomy, lekarze wykonują szereg badań neurologicznych, w tym neuroobrazowanie. Jednakże często wyniki są bardzo niedokładne, jeśli chodzi

Przeczytaj całość