...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: receptory

Dla wszystkich

Szersze spojrzenie na receptor AMPA

Glutaminian to główny neuroprzekaźnik pobudzający. Na komórki docelowe oddziałuje min. za pomocą receptorów AMPA. Zawdzięczają one swoją nazwę temu, że mogą być pobudzane także przez kwas alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy (AMPA). Są receptorami jonotropowymi, a ich aktywacja skutkuje otwarciem kanałów sodowych. Odgrywają bardzo ważną rolę w zjawisku długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP), a także w stanach patologicznych, w tym w epilepsji. “Padaczka lub zaburzenia napadowe mogą mieć wiele przyczyn – mówi de Eric Gouaux, współautor badania. – Jeśli zna

Przeczytaj całość