...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: przeszczep

Dla wszystkich

Czy stwardnienie rozsiane można leczyć przeszczepem?

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje komórki budujące osłonki mielinowe. Skutkuje to zaburzeniami w przesyłaniu sygnałów między komórkami nerwowymi i utratą funkcji układu nerwowego, czego objawami są deficyty czuciowe, ruchowe i poznawcze. We wczesnych stadiach choroby oligodendrocyty uzupełniają ubytki mieliny. Z czasem jednak komórki te nie są w stanie naprawić uszkodzeń, a postęp choroby staje się nieodwracalny. Zespół z University of Rochester prowadzili badania dotyczące tych naturalnych mechanizmów naprawczych. Naukowcom udało

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rewolucja w dziedzinie transplantologii

Gdy umieramy, umiera nasze ciało oraz poszczególne narządy. Według wyników badań przeprowadzonych przez naukowców z Waszyngtonu uważa się jednak, że po śmierci w organizmie dochodzi do aktywacji setki genów, które nie podlegały ekspresji w ciągu życia. Jak się później okazało te same wyróżniki dziedziczne odpowiadają za prenatalny rozwój zarodka, a po narodzinach przechodzą w stan uśpienia. Wynika stąd, że te odpowiednie sekwencje nukleotydów pozostają nieaktywne przez całe życie. Ponadto aktywowany zostaje jeszcze rodzaj genów, które

Przeczytaj całość