...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: oś jelita-mózg

Dla wszystkich

Błonnik na poprawę funkcji poznawczych

W większości regionów świata mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Oznacza to, że w populacji ogólnej zwiększa się odsetek osób starszych. W rezultacie wzrasta częstość występowania schorzeń charakterystycznych dla wieku podeszłego, w tym zaburzeń funkcji poznawczych. Dlatego tak istotne jest, by jak najlepiej je poznać, a także opracować metody ich leczenia i zapobiegania im. Na przestrzeni ostatnich lat ukazało się wiele badań naukowych potwierdzających związek między składem mikrobioty jelitowej, a zdolnościami poznawczymi. Rodzaj

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Emocje zależne od bakterii

Mikroorganizmy zasiedlające ciało człowieka są tematem wielu badań. Kolejne odkrycia pozwalają ustalić, jak ważną rolę odgrywają bakterie w różnych obszarach życia. Obecnie wiadomo, że wpływają one na zdrowie, samopoczucie oraz kondycję fizyczną. W ostatnich próbach klinicznych naukowcy wykazali, że istnieje także silna zależność pomiędzy mikroflorą jelitową a strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Jak tłumaczą, zmienność profilu bakteryjnego wpływa w sposób znaczący na różnice behawioralne ludzi. Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiota jelit a choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer disease, AD) to złożone schorzenie neurodegeneracyjne charakteryzujące się postępującym pogorszeniem funkcji poznawczych i zdrowia psychicznego. Należy ona do głównych przyczyn otępienia. Bowiem jednym z najczęściej dotkniętych obszarów mózgu w przebiegu tej choroby jest hipokamp, czyli obszar kluczowy dla procesów uczenia się i zapamiętywania. W obrazie histopatologicznym AD obserwuje się zewnątrzkomórkowe złogi β-amyloidu oraz wewnątrzneuronowe nagromadzenie hiperfosforylowanego białka tau i komórek zapalnych w postaci tzw. splotów neurofibrylarnych. Opisane zmiany prowadzą do rozwoju

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiota jelit dla zdrowego mózgu

W ludzkim przewodzie pokarmowym żyją znaczne ilości mikroorganizmów. Od wielu lat wiadomo, że prawidłowy skład tej mikrobioty jest niezbędny do właściwego funkcjonowania jelit. Wyniki badań z ostatnich lat wskazują na to, że wchodzące w jej skład bakterie mogą w istotny sposób wpływać także na pracę ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy obserwowali myszy, u których przeprowadzono transplantację mikrobioty kałowej. Zwierzęta zaczęły wykazywać zachowania podobne do występujących u dawców. W innych eksperymentach wykazano, że wprowadzenie do przewodu pokarmowego

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Tłuszcze wzmagają lęk

Współczesne nawyki żywieniowe często prowadzą do spożywania dużych ilości tłuszczu, co wiąże się z licznymi problemami zdrowotnymi, takimi jak otyłość, choroby serca i cukrzyca. Najnowsze badania z University of Colorado Boulder wskazują na jeszcze jedno niepokojące zjawisko związane z dietą wysokotłuszczową – wpływ na zdrowie psychiczne, a konkretnie na poziom lęku. Profesor Christopher Lowry, kierownik badań, podkreśla, że choć większość ludzi zdaje sobie sprawę, że niezdrowe jedzenie może prowadzić do przyrostu masy ciała, mało kto

Przeczytaj całość