...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: nowotwory

Aspiryna lekiem na raka?

Najnowsza analiza obejmowała 218 badań naukowych, rozpatrujących 737 409 przypadków. Zbadano korelację między stosowaniem aspiryny a ryzykiem zachorowania na nowotwór: skóry, głowy i szyi, wątroby, dróg żółciowych, tarczycy, macicy, szyjki macicy, miedniczek nerkowych, moczowodów, mózgu, nowotworów neuroendokrynnych, jelita cienkiego, białaczki, jak również wszelkich chłoniaków, dostarczając w ten sposób bardziej wszechstronnych i wiarygodnych dowodów na tę zależność. Istnieje kilka potencjalnych mechanizmów biologicznych, dzięki którym aspiryna może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Udowodniono, że aspiryna hamuje aktywność

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ćwiczenia dobre na raka?

Na całym świecie w ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zapadalności na choroby nowotworowe. Według danych statystycznych Krajowego Rejestru Nowotworów ze stycznia 2023 r. około 1,17 mln Polaków zmaga się z nowotworem. Jest to jedna z głównych przyczyn zgonów w Polsce, tuż po chorobach układu krążenia. W prawidłowo funkcjonującym organizmie zmutowane komórki są zwalczane przez układ odpornościowy. Zdarza się jednak, że komórki te wymkną się spod nadzoru immunologicznego i rozpoczną niekontrolowane podziały, co zapoczątkuje rozwój

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Diagnostyka choroby nowotworowej

Obecny rozwój medycyny oraz technologii pozwala na całkowite wyleczenie pacjentów z chorobą nowotworową, jeżeli tylko schorzenie to zostanie stosunkowo wcześnie rozpoznane. Czas w tym przypadku odgrywa więc bardzo często kluczową rolę. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, diagnostyka zmian nowotworowych może okazać się bardzo prosta. Chodzi o test krwi, który nie będzie wymagał skomplikowanych procedur medycznych, a tym samym naukowcy mają nadzieję, że więcej osób będzie z niego korzystało i częściej się badało. Test, nad którym pracuje

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Najpierw odciąć zasilanie

Glejaki zaliczane są do nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Wśród wszystkich jego rodzajów typ wielopostaciowy wyróżnia się największą złośliwością. Średni czas przeżycia wynosi ok. 15 miesięcy. Nazwa wielopostaciowy nawiązuje do faktu, że obraz makroskopowy tego guza nie jest jednorodny. W jego obrębie obserwuje się zmienną budowę i duże zróżnicowanie komórkowe. Klasyfikacja glejaków opiera się na różnicach w złośliwości, lokalizacji i typach komórek, które tworzą guz. Nie jest ona jednak pomocna lekarzom w dobieraniu skutecznego leczenia. Obecnie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurologiczna zagadka sprzed 125 lat rozwiązana

W 1893 roku włoski neurobiolog Camillo Golgi – znany z odkrycia organellum nazywanego do dziś aparatem Golgiego – zidentyfikował nieznane dotąd struktury macierzy pozakomórkowej obecne w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta struktura, oplatająca niektóre neurony, nazywana jest obecnie siecią okołoneuronalną (ang. perineuronal nets, PNN). Golgi uznał, że pełni ona funkcję swoistego “gorsetu”, który utrudnia przekazywanie impulsów nerwowych, a tym samym – komunikację między neuronami. Dokładna rola PNN wciąż jednak pozostawała nieznana. Od odkrycia sieci okołoneuronalnej minęło

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Plemniki w walce z chorobą nowotworową

Chemioterapia wykorzystywana powszechnie w leczeniu pacjentów z nowotworem jest w większości przypadków skuteczna, jednakże jej stosowanie obciąża w znacznym stopniu organizm, który i tak jest już osłabiony przez chorobę. Środki używane w przypadku tej terapii działają bowiem szkodliwie zarówno na komórki rakowe, prowadząc do ich śmierci, jak i na komórki zdrowe, niszcząc je w niemal równym stopniu. W efekcie chemioterapii towarzyszy wiele efektów niepożądanych, co zmusza z kolei lekarzy do zmniejszenia dawki leku podawanego pacjentom,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Przeciw otyłości i nowotworom

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 13% światowej populacji dorosłych cierpi na otyłość. Pierwotną lub wtórną przyczyną otyłości jest długotrwale utrzymujący się dodatni bilans energetyczny. Taki stan może wynikać z czynników środowiskowych, psychospołecznych, ekonomicznych, a także z niedostatecznej aktywności ruchowej czy z predyspozycji genetycznych. Postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się w ostatnich latach, oraz permanentny stres towarzyszący na co dzień wielu ludziom z pewnością również sprzyjają rozwojowi nadwagi i otyłości. U osób z otyłością obserwuje się

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rewolucja w dziedzinie transplantologii

Gdy umieramy, umiera nasze ciało oraz poszczególne narządy. Według wyników badań przeprowadzonych przez naukowców z Waszyngtonu uważa się jednak, że po śmierci w organizmie dochodzi do aktywacji setki genów, które nie podlegały ekspresji w ciągu życia. Jak się później okazało te same wyróżniki dziedziczne odpowiadają za prenatalny rozwój zarodka, a po narodzinach przechodzą w stan uśpienia. Wynika stąd, że te odpowiednie sekwencje nukleotydów pozostają nieaktywne przez całe życie. Ponadto aktywowany zostaje jeszcze rodzaj genów, które

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rodzinna choroba Alzheimera i rak

Choć dokładna przyczyna choroby Alzheimera wciąż pozostaje nieuchwytna, wiadomo, że niektóre warianty genów wiążą się z występowaniem jej rodzinnej postaci. Naukowcy z różnych stron świata prowadzą liczne badania mające na celu zidentyfikowanie tych wariantów, a także opracowanie leczenia lub metod profilaktyki. Międzynarodowy zespół badaczy oparł się na tym, iż jednym z najistotniejszych czynników wpływających na ryzyko rozwoju choroby Alzheimera jest wiek. Stanowi on również ważny czynnik ryzyka w przypadku chorób nowotworowych. Jednakże zaobserwowano ujemną korelację

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Skuteczna metoda pobudzania makrofagów do walki z rakiem

Makrofagi to komórki fagocytujące, które, podobnie jak limfocyty T i B, generują odporność organizmu, jednak różnią się od nich tym, że wykazują zdolność do pochłaniania i unieczynniania komórek, które nie powinny zasiedlać ustroju człowieka. Makrofagi w sposób samorzutny unieczynniają komórki nowotworowe. Te w formie obrony zwiększą ekspresję białka CD47, przez co makrofagi przechodzą w stan uśpienia. Naukowcy z Abramson Cancer Center z University of Pennsylvania znaleźli sposób na to, by pobudzić komórki układu odpornościowego do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Węzły chłonne w mózgu

Glejak IV stopnia to najczęstszy typ nowotworów mózgu występujących u dorosłych. Pomimo stosowania wielokierunkowych terapii, szanse na wyleczenie są niewielkie. Mediana przeżycia cierpiących nań pacjentów to niespełna 24 miesiące. Jednym z powodów, dla którego ten nowotwór jest tak groźny jest fakt, że jego komórki znajdują się w mózgu. Bariera krew-mózg ogranicza nie tylko możliwości interwencji farmakologicznej, ale także działanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Aby skutecznie walczyć z nowotworem, limfocyty T muszą zostać aktywowane w węzłach

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Witamina C kontra nowotwór krwi

Witamina C jest jednym z najpopularniejszych antyutleniaczy, który posiada wysoką zdolność do zwalczania wolnych rodników, a tym samym do ograniczania ich negatywnego wpływu na organizm. Od ubiegłego wieku jest ona stale badana pod kątem jej przydatności w terapiach zwalczania choroby nowotworowej. Wykazano, że kwas askorbinowy jest skuteczny w przypadku raka trzustki, wątroby, okrężnicy, a także jajnika. Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez grupę badawczą z Uniwersytetu Medycznego w Teksasie pokazują, że zastosowanie wysokich dawek witaminy C

Przeczytaj całość