...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: neurolingwistyka

Dla wszystkich

Demencja nie dla dwujęzycznych?

Posługiwanie się kilkoma językami ma wiele zalet. Nie tylko ułatwia komunikację i pozwala sprawniej przekazywać myśli oraz wiedzę, ale również przynosi szereg korzyści dla prawidłowej pracy mózgu. Aktywne używanie kilku języków może wywierać pozytywny wpływ na pamięć oraz funkcje wykonawcze, takie jak zdolność rozwiązywania problemów czy planowanie. Potwierdzono również, że ryzyko demencji jest wyższe w krajach, gdzie na ogół mówi się tylko w jednym języku. W tym kontekście dwujęzyczność i jej wpływ na funkcjonowanie mózgu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dlaczego starsi mają problem ze znalezieniem słów?

Starzenie się nieuchronnie prowadzi do spadku kontroli funkcji poznawczych. W przypadku mowy jest to związane z paradoksem – starsi dorośli mają większe trudności ze znalezieniem odpowiednich słów niż młodsi, choć przecież posiadają większy zakres słownictwa. Dotychczas nie udało się odkryć zmian neuronalnych, które odpowiadają za to zjawisko. Ten stan rzeczy uległ zmianie dzięki wynikom badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Leipzig i Instytutu Maxa Plancka. Ustalili oni, iż z biegiem lat wydajność komunikacji między

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dysleksja – nie tylko problem z czytaniem

Dysleksja rozwojowa to jedna z najbardziej uznanych przyczyn zaburzenia czytania. Na jej powstanie składa się wiele przyczyn. Podejrzewa się, że w grę wchodzą czynniki genetyczne lub neuroanatomiczne. Faktem jest, że osoby zmagające się z dysleksja mają problem z nauczeniem się czytania mimo inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym i mimo standardowego nauczania. Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego prowadzili badania nad dysleksją. Za punkt wyjścia obrali fakt, że osoby z tym zaburzeniem mają trudności z przetwarzaniem fonemów.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak mózg przetwarza słowa?

Fonemy – najmniejsze dźwiękowe cząsteczki słów – są odbierane przez narządy słuchu i transformowane w sygnały elektryczne. Te impulsy podróżują następnie VIII nerwem czaszkowym (przedsionkowo-ślimakowym) do mózgowia, a dokładnie do kory słuchowej, zlokalizowanej w płacie skroniowym. Przez dekady naukowcy sądzili, że przetwarzanie fonemów w słowa przez kolejne obszary kory słuchowej jest hierarchiczne – niczym kompletowanie urządzenia na taśmie produkcyjnej. Uważali oni, że pierwszorzędowa kora słuchowa przetwarza proste informacje dźwiękowe, np. częstotliwość dźwięków. Następnie przyległy do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Językowa terapia autyzmu

Autyzm to najpowszechniejsze zaburzenie neurorozwojowe – dotyka średnio co setne dziecko na całym świecie. Przede wszystkim wpływa ono negatywnie na interakcje społeczne, ponieważ prowadzi do trudności w tzw, “teorii umysłu”, czyli rozumieniu perspektywy, przekonań i pragnień drugiego człowieka. Wymaga to skupienia się na jego punkcie widzenia i przeniesieniu nań uwagi. Zatem autyzm dotyka nie tylko teorii umysłu, lecz także funkcji wykonawczych, włącznie z zarządzaniem uwagą. Rodziny dwujęzyczne często decydują się na używanie w domu tylko

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mózg usłyszał, komputer powiedział

Struktury i szlaki nerwowe biorące udział w przetwarzaniu dźwięków u ludzi i innych naczelnych są podobne. Neurony pierwszorzędowej kory słuchowej sortują dźwięki w zależności od tonu czy wysokości. Impulsy niosące informacje o dźwiękach są następnie przesyłane do drugorzędowej kory słuchowej, gdzie następuje ich dalsza analiza. Przykładowo – podczas słuchania wypowiadanych słów dźwięki są klasyfikowane według fonemów, najprostszych cech pozwalających odróżnić jedno od drugiego. Dalsze przetwarzanie tych informacji, pozwalające na zrozumienie treści słów, odbywa się w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Noworodki gotowe do czytania

Naukowcy badający językowe zdolności człowieka odkryli region mózgu odpowiedzialny za rozpoznawanie słów na podstawie bodźców wzrokowych i nadali mu nazwę “obszar wzrokowej formy słów” (ang. visual word form area, VWFA). Znajduje się on w zakręcie wrzecionowatym kory skroniowej i choć należy do układu wzrokowego, jest połączony głównie z obszarami mózgu odpowiedzialnymi za przetwarzanie mowy. Do tej pory VWFA został zidentyfikowany jedynie w mózgach osób dorosłych umiejących czytać i pisać. Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców pod

Przeczytaj całość