...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: neurofeedback

Dla wszystkich

Kontrola mózgu, kontrola koncentracji

Metoda neurofeedbacku pozwalająca na świadome kontrolowanie fal mózgowych, wykorzystywana jest w technikach szybkiego uczenia się. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology udowodnili, że strategia ta rzeczywiście może korzystnie wpłynąć na zdolność do koncentracji. Badacze zaprojektowali eksperyment, w którym uczestnicy otrzymywali w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące aktywności ich fal mózgowych alfa, o częstotliwości od 8 do 12 Hz. Uważa się bowiem, że częstotliwość ta odgrywa istotną rolę w filtrowaniu rozpraszających informacji sensorycznych. Badane osoby obserwowały

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Poprawa samooceny kluczem do leczenia depresji?

Depresja jest zaburzeniem psychicznym spowodowanym przez szereg czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych. Charakteryzuje się utratą odczuwania przyjemności i zainteresowania życiem codziennym, a także nasilonym odczuwaniem negatywnych uczuć, jak smutek, poczucie winy czy niska samoocena. Według danych zebranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ubiegłym roku dotkniętych tym schorzeniem było 300 mln ludzi na świecie. Z uwagi na globalną skalę tego problemu, środowiska medyczne i naukowe coraz intensywniej starają się zrozumieć procesy prowadzące do rozwoju tego

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Współpraca człowieka z komputerem

Działanie nieinwazyjnego interfejsu mózg-komputer (BCI, ang. Brain-Computer Interface) opiera się na sczytywaniu aktywności elektrycznej poszczególnych obszarów mózgu przez czujniki elektroencefalograficzne i wykorzystanie ich do sterowania urządzeniem zewnętrznym, np. ramieniem robota czy programem komputerowym. Metoda ta jest szansą dla osób sparaliżowanych na odzyskanie kontroli nad otoczeniem. Pierwsze tego rodzaju interfejsy wykorzystywały rozwiązania zaczerpnięte z technologii neurofeedbacku, które wymagają od użytkownika dostosowania aktywności mózgu, aby wywołać konkretną odpowiedź urządzenia. Opanowanie tej umiejętności wymaga długotrwałego treningu i zajmuje

Przeczytaj całość