...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: mowa

Dla wszystkich

Anatomiczne podłoże zdolności językowych człowieka

Jedną z najbardziej unikatowych cech człowieka jest zdolność do posługiwania się mową. Wszystkie naczelne potrafią komunikować się wokalnie, ale tylko człowiek robi to na tak dużą skalę. Naukowcy z Radboud University i University of Oxford starają się zrozumieć, jakie zmiany zaszły w trakcie ewolucji w mózgu, by stało się to możliwe. W tym celu analizują budowę tego narządu u człowieka i u naszych najbliższych krewnych, szympansów. “Na pierwszy rzut oka mózgi ludzi i szympansów wyglądają

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komputer przemówi za sparaliżowanych – szybciej niż kiedykolwiek

Mowa jest dla ludzi podstawową formą komunikacji. Niekiedy, np. w wyniku paraliżu mięśni twarzy, krtani lub języka, będącego skutkiem udaru lub innych stanów neurologicznych, następuje jej utrata. Jest to niezwykle trudne dla pacjenta, który niemal całkowicie traci zdolność do porozumiewania się z otoczeniem. Obecnie istnieją technologie pozwalające takim osobom na komunikowanie się za pomocą ruchów głowy lub oczu, które specjalne programy komputerowe przekształcają na mowę. Korzystanie z tych systemów jest jednak dość trudne, gdyż polega

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mechanika gramatyki

Dotychczas zdolność do rozumienia mowy była uznawana za bardzo złożoną umiejętność, która wymaga współpracy wielu sieci neuronowych. Faktycznie, pojmowanie sensu długich zdań o skomplikowanej strukturze syntaktycznej wydaje się być nie lada wyzwaniem. A jednak wyniki eksperymentu z 2019 roku wykazały, że za tę zdolność odpowiada ten sam obszar mózgu, który pozwala nam wykonywać precyzyjne ruchy. Również rezultaty badań z pogranicza archeologii i neurobiologii udowodniły, że mózgi naszych przodków znacząco zwiększyły się w epoce kamienia łupanego,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mózg wie czy słyszy mowę

Spośród wszystkich organizmów na ziemi jedynie ludzie komunikują się za pomocą dźwięków na tak dużą skalę. Nasze ciało – zwłaszcza drogi oddechowe i mózg – są do tego specjalnie przystosowane. Podczas normalnej rozmowy wypowiadamy nawet 120 – 200 słów na minutę. Mózg musi więc w bardzo krótkim czasie wykonać ogromną pracę, aby właściwie zinterpretować każdy z usłyszanych dźwięków i zrozumieć jego sens. Nie ułatwia mu zadania fakt, że wiele słów, choć brzmi tak samo, oznacza

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Odkryto region mózgu odpowiadający za rozpoznawanie usłyszanych słów

Pierwszy opisany przypadek afazji pierwotnej postępującej (ang. primary progressive aphasia, PPA) został opisany w 1892 roku, choć nazwano wówczas tę chorobę głuchotą słowną. Dopiero w latach 80. XX wieku stwierdzono, że objaw polegający na niemożności rozpoznawania usłyszanych słów może świadczyć o występowaniu choroby neurodegeneracyjnej, której nadano obecnie stosowaną nazwę. Główna trudnością w badaniu tego schorzenia jest fakt, że występuje ono stosunkowo rzadko. Naukowcy z Northwestern University w stanie Illinois w USA przeprowadzili badanie z udziałem

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczna inteligencja przemówi w imieniu człowieka

Mowa jest podstawową formą komunikacji dla człowieka. Uważa się, że to właśnie rozwój cech fizycznych i neuroanatomicznych przystosowanych do jej wytwarzania i odbierania na szeroką skalę jest elementem, który wyróżnia człowieka spośród innych zwierząt. W przebiegu niektórych chorób, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego lub udaru mózgu, zdolność ta może zostać utracona. Naukowcy z Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute w Columbia University pracują nad urządzeniem, które umożliwiłoby sprawną komunikację osobom nie mogącym mówić. “Nasz głos

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

W jaki sposób mózg przetwarza język?

Język jest podstawową formą komunikacji i interakcji międzyludzkiej. Posługując się mową jesteśmy w stanie przekazywać nasze myśli i emocje. Sam sposób przetwarzania języka w mózgu nie jest do końca znany. Dotychczas podejrzewano, że za tworzenie, odbieranie i przekształcanie informacji językowych odpowiada lewa półkula mózgu, jednak dokładna lokalizacja “ośrodka języka” pozostaje przedmiotem badań. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Lipsku postanowili zlokalizować regiony odpowiedzialne za funkcje językowe. Wyniki okazały się zaskakujące – w przetwarzaniu języka uczestniczy wiele

Przeczytaj całość