...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: implant

Dla wszystkich

Drukarka 3D nadzieją dla osób po urazie rdzenia kręgowego

Nowoczesne technologie coraz częściej są wsparciem dla medycyny. Wyniki najnowszych badań wykazały, że zdobywające coraz większą popularność drukarki 3D mogą być przydatne w leczeniu osób sparaliżowanych. Naukowcy z ośrodków University of California San Diego School of Medicine i Institute of Engineering in Medicine postanowili wykorzystać specjalnie zaprojektowane hydrożelowe implanty, aby zapewnić prawidłowy wzrost aksonów rdzenia kręgowego. W przypadku przerwania rdzenia kręgowego jedną z wciąż badanych i przynoszących pewne nadzieje strategii jest terapia komórkami macierzystymi. Mają

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kontrolowanie tabletu za pomocą mózgu

Jedną z tragedii osób z paraliżem czterokończynowym jest niemal zupełne odcięcie od świata. W niektórych przypadkach, takich jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS), postępujący paraliż może przyczyniać się do upośledzenia mowy, a z czasem całkowicie ją uniemożliwić. Chorzy nie tylko nie są w stanie samodzielnie poruszać się, ale ich stan także znacznie utrudnia korzystanie z komputera i internetu, który w ostatnich latach stał się istotnym narzędziem do komunikacji z innymi ludźmi. Poprawa komfortu życia pacjentów, którzy

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Własna tkanka tłuszczowa pozwoli chodzić?

Co roku na całym świecie zdarza się od 250 000 do 500 000 przypadków uszkodzenia rdzenia kręgowego. Większość z nich wynika z przyczyn takich jak wypadki drogowe, upadki lub epizody przemocy. Osoby dotknięte uszkodzeniem rdzenia kręgowego najczęściej cierpią na jakąś formę paraliżu. Statystycznie żyją one od 2 do 5 razy krócej od osób o zdrowym rdzeniu kręgowym. Dotychczas nie udało się opracować terapii, która pozwoliłaby na regenerację tkanki nerwowej kręgosłupa. Być może naukowcy z Sagol

Przeczytaj całość