Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: glejak

Dla wszystkich

Lek i ultradźwięki szukają guza

Glejaki to najczęściej występujący rodzaj guzów wewnątrzczaszkowych. Chorujący na nie pacjenci przeżywają zwykle od 12 do 18 miesięcy od postawienia diagnozy. Obecnie medycyna nie dysponuje skutecznymi metodami ich leczenia. Dlatego tak bardzo istotne jest opracowanie strategii terapeutycznej, która pozwoliłaby pacjentom wrócić do zdrowia. Badacze z University of Virginia School of Medicine pracują nad wykorzystaniem w tym celu fal ultradźwiękowych. Ich strategia zakłada podanie chlorowodorku kwasu 5-aminolewulinowego (5-ALA) – leku, który ma uwrażliwić komórki nowotworu na

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Najpierw odciąć zasilanie

Glejaki zaliczane są do nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Wśród wszystkich jego rodzajów typ wielopostaciowy wyróżnia się największą złośliwością. Średni czas przeżycia wynosi ok. 15 miesięcy. Nazwa wielopostaciowy nawiązuje do faktu, że obraz makroskopowy tego guza nie jest jednorodny. W jego obrębie obserwuje się zmienną budowę i duże zróżnicowanie komórkowe. Klasyfikacja glejaków opiera się na różnicach w złośliwości, lokalizacji i typach komórek, które tworzą guz. Nie jest ona jednak pomocna lekarzom w dobieraniu skutecznego leczenia. Obecnie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurologiczna zagadka sprzed 125 lat rozwiązana

W 1893 roku włoski neurobiolog Camillo Golgi – znany z odkrycia organellum nazywanego do dziś aparatem Golgiego – zidentyfikował nieznane dotąd struktury macierzy pozakomórkowej obecne w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta struktura, oplatająca niektóre neurony, nazywana jest obecnie siecią okołoneuronalną (ang. perineuronal nets, PNN). Golgi uznał, że pełni ona funkcję swoistego “gorsetu”, który utrudnia przekazywanie impulsów nerwowych, a tym samym – komunikację między neuronami. Dokładna rola PNN wciąż jednak pozostawała nieznana. Od odkrycia sieci okołoneuronalnej minęło

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Węzły chłonne w mózgu

Glejak IV stopnia to najczęstszy typ nowotworów mózgu występujących u dorosłych. Pomimo stosowania wielokierunkowych terapii, szanse na wyleczenie są niewielkie. Mediana przeżycia cierpiących nań pacjentów to niespełna 24 miesiące. Jednym z powodów, dla którego ten nowotwór jest tak groźny jest fakt, że jego komórki znajdują się w mózgu. Bariera krew-mózg ogranicza nie tylko możliwości interwencji farmakologicznej, ale także działanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Aby skutecznie walczyć z nowotworem, limfocyty T muszą zostać aktywowane w węzłach

Przeczytaj całość