...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: glej

Co jeszcze kształtuje młody mózg?

Podczas rozwoju płodowego między neuronami mózgu tworzy się ogromna liczba połączeń – większa niż jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego w miarę dojrzewania układ nerwowy eliminuje te synapsy, które nie uczestniczą w przekazywaniu ważnych sygnałów. Wiadomo, iż ten proces, zwany przycinaniem, zachodzi nieprawidłowo w przypadku niektórych zaburzeń, takich jak autyzm czy schizofrenia. Zrozumienie czynników regulujących przycinanie synaps może więc przyczynić się do opracowania nowych strategii leczenia tych schorzeń. Specjaliści z amerykańskiego ośrodka badawczego Cold Spring

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Co jeszcze potrafią astrocyty?

Komórki glejowe stanowią niemal połowę wszystkich komórek mózgu. Wśród nich najliczniejszą grupą są astrocyty. Mają one długie wypustki umożliwiające interakcję z synapsami neuronów. Ich głównym zadaniem jest usuwanie z przestrzeni międzykomórkowej cząsteczek glutaminianu i jonów potasu, które znalazły się tam wskutek aktywacji elektrycznej neuronów. Dotychczas uznawano, iż choć działanie astrocytów jest zależne od napięcia elektrycznego neuronów, to one same pozostają elektrycznie obojętne. Innymi słowy, powszechnie przyjmuje się, że astrocyty nie uczestniczą w transmisji sygnału elektrycznego.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Cukier, insulina, glej i neurodegeneracja

Każdego roku rośnie liczba osób zmagających się z nadwagą i otyłością, co stanowi ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Ten złożony problem wynika z wielu czynników, w tym z nadmiernego spożycia żywności wysoko przetworzonej oraz bogatej w cukry proste. Jak twierdzą medycy, zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej nie pozostaje obojętna dla organizmu. Wytwarza ona bowiem szereg hormonów oraz czynników, które wpływają na metabolizm węglowodanów i rozwój uogólnionego stanu zapalnego. Zmiany te sprzyjają z kolei rozwojowi

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komórki glejowe a depresja

Od dawna wiadomo, że narażenie na trudne sytuacje w interakcjach z innymi ludźmi, w tym przemoc i konflikty społeczne, zwiększają ryzyko wystąpienia chorób psychicznych, takich jak depresja czy zespół stresu pourazowego. Reakcja ta nie rozwija się jednak u każdego, kto doświadczy takich stresorów. Mechanizmy molekularne i komórkowe, leżące u podstawy tej reakcji organizmu pozostają słabo poznane. Zespół naukowy z City University of New York powiązał odporność na stres z pracą oligodendrocytów – rodzaju komórek glejowych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komórki Schwanna – strażnicy synaps

Układ nerwowy składa się nie tylko z neuronów. Integralną jego częścią są również komórki glejowe, stanowiące ok. 90% wszystkich budujących ten układ. Choć początkowo nie doceniano jego znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania całej tej skomplikowanej struktury, wyniki badań naukowych wskazują na to, że te różnorodne komórki pełnią rozliczne funkcje, bez których sprawne działanie układu nerwowego, ale i całego organizmu byłoby niemożliwe. Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych prowadził badania dotyczące roli komórek Schwanna w funkcjonowaniu synaps

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurologiczna zagadka sprzed 125 lat rozwiązana

W 1893 roku włoski neurobiolog Camillo Golgi – znany z odkrycia organellum nazywanego do dziś aparatem Golgiego – zidentyfikował nieznane dotąd struktury macierzy pozakomórkowej obecne w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta struktura, oplatająca niektóre neurony, nazywana jest obecnie siecią okołoneuronalną (ang. perineuronal nets, PNN). Golgi uznał, że pełni ona funkcję swoistego “gorsetu”, który utrudnia przekazywanie impulsów nerwowych, a tym samym – komunikację między neuronami. Dokładna rola PNN wciąż jednak pozostawała nieznana. Od odkrycia sieci okołoneuronalnej minęło

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowy kierunek w badaniach nad terapią stwardnienia rozsianego

Rola oligodendrocytów w ośrodkowym układzie nerwowym jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania neuronów. Komórki te tworzą bowiem osłonki mielinowe, które chronią aksony i zwiększają wydajność przesyłania impulsów nerwowych. Utrata osłonki mielinowej generuje liczne problemy i jest charakterystyczna przede wszystkim dla stwardnienia rozsianego. Oligodendrocyty powstają ze specyficznych komórek progenitorowych. Jednakże mechanizmy molekularne regulujące ich homeostazę w dorosłym mózgu wciąż są słabo poznane. Zespół naukowców z University of Buffalo zbadał zjawisko tzw. patologicznego spoczynku komórek progenitorowych oligodendrocytów.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zmodyfikowany flawonoid naprawi osłonkę mielinową

Proces zdrowienia po urazie mózgu obejmuje nie tylko odtworzenie neuronów, które zastąpią obumarłe komórki nerwowe. Równie istotne jest odbudowanie osłonki mielinowej, która otacza aksony, chroniąc je i usprawniając przekazywanie impulsów. Wsparcie tego procesu jest kluczowe także podczas leczenia niektórych chorób, takich jak stwardnienie rozsiane. Jednakże nieprawidłowości w dojrzewaniu oligodendrocytowych komórek progenitorowych, z których powstają oligodendrocyty wytwarzającę tę osłonkę, często prowadzą do zaburzeń mielinizacji. Naukowcy z Oregon Health & Science University od ponad dekady prowadzą badania

Przeczytaj całość