...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: dietetyka

Dla wszystkich

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka” – podsumowanie

Istotą konferencji psychodietetycznej PAD było przedstawienie ścisłych korelacji pomiędzy sposobem odżywiania a układem nerwowym, w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Głównym tematem, który profesorowie i doktorzy poruszali w każdej sesji wykładowej, był wpływ mikrobioty jelitowej na pracę mózgu, ze szczególnym zaznaczeniem procesów neurodegeneracyjnych wpływających na zdrowie psychiczne. Dr hab. prof. nadzw. Joanna Śliwowska, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w swoim wykładzie dotyczącym wpływu otyłości i alkoholu na gospodarkę hormonalną i proces neurogenezy przedstawiła wyniki badań

Przeczytaj całość