...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: choroby neurologiczne

Dla wszystkich

Nerw błędny w terapii

Nerw błędny to jedyny nerw czaszkowy, który nie tylko zaopatruje narządy znajdujące się w obrębie głowy i szyi, ale biegnie dalej, przez jamę piersiową i brzuszną, aż do narządów takich jak tchawica, serce czy jelita. Odgrywa więc istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, w procesach oddychania czy trawienia, a także pomaga kontrolować czynności odruchowe, w tym kichanie, połykanie czy kaszel. Ten wyjątkowy nerw od dawna jest obiektem badań. Naukowcy z University of Colorado Anschutz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurony ze skóry pomogą w badaniach

Podczas badań różnego rodzaju schorzeń często wykorzystuje się modele zwierzęce. Zazwyczaj zwierzętami laboratoryjnymi są gryzonie: myszy lub szczury. Jednak nie zawsze są one dobrym materiałem do badań. W przypadku wielu chorób układu nerwowego wciąż brakuje modeli, które dobrze obrazowałyby określone mechanizmy patologiczne. Bez takich narzędzi opracowanie nowych, skutecznych terapii tych chorób jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Jednym ze schorzeń, które trudno badań na modelu zwierzęcym lub komórkowym jest choroba Huntingtona – zaburzenie neurodegeneracyjne spowodowane

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Niebezpieczne urazy głowy

W znanym Czasopiśmie JAMA Neurology zostało opublikowane interesujące badanie, pochodzące z Uniwersytetu Pensylwanii. Naukowcy przeanalizowali dane z aktualnie trwającego badania, które obejmuje uczestników w wieku 45-65 lat. Celem było określenie, w jaki sposób historia urazów może wpływać na długość życia. Uczestnicy, którzy doznali jakiegokolwiek urazu głowy podczas 30-letniego okresu badań, mieli dwa razy wyższy wskaźnik śmiertelności niż ci, którzy nie mieli żadnego urazu głowy. Umieralność wśród osób z umiarkowanymi lub ciężkimi urazami głowy była prawie

Przeczytaj całość

Nowe możliwości opracowywania środków terapeutycznych przeciwko chorobom neurodegeneracyjnym

Bariera krew-mózg (BBB, ang. Brain-Blood Barier) pełni kluczową rolę ochronną. Jest to swoista przeszkoda, która uniemożliwia wnikanie od ośrodkowego układu nerwowego szkodliwych substancji, a tym samym zmniejsza ryzyko ich niekorzystnego wpływu na mózgu. Ma to duże znaczenie w przypadku ograniczania ryzyka rozwoju poważnych chorób neurodegeneracyjnych. Z drugiej zaś strony jej obecność uniemożliwia uwalnianie i wnikanie do ośrodkowego układu nerwowego substancji leczniczych, które mogłyby pomóc w terapiach bądź prewencji różnych schorzeń, takich jak np. udar, nowotwór

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zidentyfikowano nowe dziedziczne zaburzenie rozwoju mózgu

Prawidłowy rozwój mózgu zależny jest od współpracy ogromnej liczby genów. Niektóre mutacje prowadzą do upośledzenia tego procesu, a w konsekwencji do powstania zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pod przewodnictwem Bruno Reversade’a, kierownika Instytutu Biologii Medycznej i Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej A*STAR w Singapurze, pozwoliły zidentyfikować gen, którego uszkodzenie skutkuje opóźnieniem rozwoju układu nerwowego. Naukowcy zbadali dzieci, u których zdiagnozowano postać choroby neurologicznej przebiegającej z zaburzeniami rozwoju mózgu i prowadzącej

Przeczytaj całość