...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: białka

Dla wszystkich

Biomarkery ASD

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. autism spectrum disorder) to grupa różnych jednostek chorobowych objawiających się zakłóceniami rozwoju. Należą do niej m.in. autyzm dziecięcy, zespół Retta czy zespół Aspergera. Każdy przypadek jest nieco inny. Istnieje jednak pewna ustalona lista symptomów, które charakteryzują zachowanie osób cierpiących na ASD. Osoby te mają przede wszystkim trudności w komunikacji i nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Uporczywie powtarzają wypowiedzi oraz wykonywane czynności. Są również nadmiernie przywiązane do rutyny. Do zdiagnozowania

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy. Podczas snu głębokiego zachodzi wiele procesów naprawczych w organizmie i to właśnie wtedy mózg musi być jak najmniej wrażliwy na bodźce zewnętrzne, które mogłyby doprowadzić do wybudzenia. Jak dotąd nie ustalono mechanizmu, poprzez który mózg

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nieprawidłowe białka i choroby neurodegeneracyjne

W chorobach otępiennych o charakterze zwyrodnieniowym dochodzi do degeneracji komórek nerwowych w wyniku odkładania się w ich wnętrzu patologicznych białek. Te toksyczne dla neuronów cząsteczki to m.in. białko FUS, TDP-43 oraz białko tau. Ich złogi obserwuje się w chorobach neurodegeneracyjnych ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych (FTLD), stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS), postępującym porażeniu nadjądrowym (PSP) oraz zwyrodnieniem korowym (CBD). Dotąd nie został poznany dokładny mechanizm tworzenia się szkodliwych agregatów wywołujących te choroby. Wiadomo jednak, że białka FUS

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wspólne białkowe ogniwo cukrzycy i choroby Alzheimera

Mogłoby się wydawać, że choroba Alzheimera i cukrzyca typu 2 są zupełnie różne. Pierwsza z nich związana jest z utratą pamięci, natomiast druga to choroba metaboliczna charakteryzująca się wysokim stężeniem cukru we krwi. Czy istnieje jednak wspólna cecha łącząca obie te choroby? Okazuje się, że tak. Taki wspólny element mogą stanowić patologiczne złogi białka mające zdolność tworzenia nierozpuszczalnych agregatów. Po raz pierwszy naukowcom udało się uzyskać obraz przedstawiający, jak w złogach szkodliwego białka typowych dla

Przeczytaj całość