...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: bariera krew-mózg

Dla wszystkich

Jad skorpiona przeniesie leki do mózgu?

Ośrodkowy układ nerwowy jest w pewien sposób oddzielony od reszty organizmu przez barierę krew-mózg. Działanie tej struktury wynika ze specyficznej budowy komórek śródbłonka naczyń włosowatych zaopatrujących mózg i rdzeń kręgowy – komórki te ściśle przylegają do siebie, co zapobiega niekontrolowanemu przedostawaniu się przez nie składników krwi. Jedynie wybrane substancje o dużych cząsteczkach mogą być przenoszone poporzez błonę komórkową i cytoplazmę komórek śródbłonka, za pośrednictwem białek transportowych. Choć działanie tej fizjologicznej bariery ma na celu ochronę

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowa funkcja starych przeciwciał

Glutaminian jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym. Oddziałuje na kilka rodzajów receptorów, w tym na receptory N-metylo-D-asparaginowe (NMDA). Są one kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko neuronów, ale także astrocytów, oligodendrocytów i innych komórek, których rola jest mniej znana. W surowicy krwi oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym obecne są przeciwciała NMDAR-AB należące do immunoglobulin G. Pierwotnie opisano je jako powodujące “stan zapalny mózgu skierowany przeciwko receptorom NMDA”, charakteryzujący się występowaniem psychoz, dyskinez, napadów padaczkowych, utraty przytomności i niestabilności

Przeczytaj całość

Nowe możliwości opracowywania środków terapeutycznych przeciwko chorobom neurodegeneracyjnym

Bariera krew-mózg (BBB, ang. Brain-Blood Barier) pełni kluczową rolę ochronną. Jest to swoista przeszkoda, która uniemożliwia wnikanie od ośrodkowego układu nerwowego szkodliwych substancji, a tym samym zmniejsza ryzyko ich niekorzystnego wpływu na mózgu. Ma to duże znaczenie w przypadku ograniczania ryzyka rozwoju poważnych chorób neurodegeneracyjnych. Z drugiej zaś strony jej obecność uniemożliwia uwalnianie i wnikanie do ośrodkowego układu nerwowego substancji leczniczych, które mogłyby pomóc w terapiach bądź prewencji różnych schorzeń, takich jak np. udar, nowotwór

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowy model bariery krew-mózg in vitro

Bariera krew-mózg (ang. blood brain barrier, BBB) stanowi selektywne połączenie między naczyniami krwionośnymi a tkanką nerwową ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jest barierą zarówno fizyczną, jak i biochemiczną. Umożliwia wybiórczy transport substancji (składników odżywczych, metabolitów i jonów) pomiędzy krwią a płynem mózgowo-rdzeniowym. Tym samym jest jednym z mechanizmów utrzymania dynamicznej równowagi (homeostazy) w obrębie mózgu. Zakłócenie BBB ​​jest związane z różnymi chorobami OUN. Niestety dokładne odwzorowanie bariery krew-mózg jest skomplikowane. Ma to związek z trudnościami w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Związek bariery krew-mózg z chorobą Alzheimera

Pierwotne przyczyny rozwoju choroby Alzheimera nie są obecnie znane. Wiadomo jednak, że towarzyszące jej zmiany neurodegeneracyjne związane są z akumulacją nieprawidłowych cząsteczek białka tau i beta-amyloidu. Wyniki najnowszych badań świadczą jednak o tym, że do rozwoju otępienia może przyczyniać się jeszcze jeden czynnik. Naukowcy z University of Southern California przeprowadzili trwające 5 lat badanie dotyczące czynników wpływających na zdolności poznawcze. Wzięło w nim udział 161 osób w starszym wieku. Ochotnicy wypełniali testy oceniające ich funkcje

Przeczytaj całość