...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: badania

Dla wszystkich

Aktywność fizyczna przeciwko demencji

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z filarów zdrowego stylu życia, pozwalającego zachować dobrą kondycję nie tylko fizyczną, ale również umysłową i psychiczną. Zespół naukowy z Wisconsin School of Medicine and Public Health wykazał, że systematyczne ćwiczenia aerobowe są przydatne w profilaktyce choroby Alzheimera, a także mogą spowolnić jej postępowanie. “Nasze badania pokazują, że w populacji osób w średnim wieku, zagrożonych chorobą Alzheimera, u osób aktywnych występuje mniej zmian związanych z wiekiem w obrębie biomarkerów związanych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Alzheimer – czy da się łatwo zdiagnozować?

Choroba Alzheimera to najczęstsza z przyczyn demencji. Obecnie jest nieuleczalna, a rozwiązania terapeutyczne koncentrują się na ograniczaniu jej postępów. Działania te są tym skuteczniejsze, im szybciej się je wdroży. Tymczasem diagnostyka tego schorzenia wciąż jest trudna, szczególna w jego wczesnych fazach. Specjaliści z Wydziału Neurologii Geisel School of Medicine w Dartmouth próbują zmienić ten stan rzeczy. Naukowcy prowadzą badanie kliniczne, do udziału w którym zaprosili 25 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera (grupa kontrolna liczyła tyle

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Analiza próbki krwi wykryje chorobę Alzheimera wcześniej niż neuroobrazowanie

Choć choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia, wciąż nie udało się opracować leku, który pozwoliłby ją pokonać. Istnieją jednak strategie terapeutyczne, które pozwalają spowolnić zmiany neurodegeneracyjne. Najlepsze efekty obserwuje się, gdy leczenie jest wprowadzone na jak najwcześniejszym etapie choroby. Jednakże pierwsze objawy, takie jak utrata orientacji w przestrzeni czy zaburzenia pamięci, pojawiają się wówczas, gdy zmiany w mózgu są już zaawansowane. Dlatego tak ważne jest opracowanie szybkiej, taniej i niezawodnej metody, która pozwoliłaby na wykrycie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Aspołeczne ryby danio i genetyczne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu

Wczesne etapy życia to czas kluczowy dla rozwoju zachowań społecznych. Choć nie wszystkie jego aspekty są dla nas zrozumiałe, wiemy, że jego przebieg jest niezwykle ważny nie tylko w przypadku ludzi. Większość zwierząt posiada wrodzoną zdolność tworzenia więzi z innymi osobnikami, dzięki której już od najmłodszych lat angażują się w interakcje z rówieśnikami czy opiekunami. Umiejętności te są niezbędne w późniejszym życiu, a ich brak może utrudniać wiele aspektów funkcjonowania. Dlaczego niektórym te wrodzone, naturalne

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Biomarkery zaburzeń lękowych

Zaburzenia lękowe należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że w ciągu całego życia wystąpią nawet u 15-20% populacji ogólnej. Ze względu na ich przewlekły przebieg są trudne do monitorowania i leczenia, a długotrwałe przyjmowanie leków może doprowadzić do rozwoju uzależnienia. Naukowcy zastanawiali się, w jaki sposób można zoptymalizować farmakoterapię i zmniejszyć częstotliwość jej działań niepożądanych. Uczeni z Indiana University School of Medicine w najnowszym badaniu zidentyfikowali biomarkery oceny skuteczności farmakoterapii – GAD1, NTRK3, ADRA2A,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy będziemy żyć dłużej?

Komórki budujące ludzki organizm mają ograniczoną zdolność podziału, a tym samym i żywotność. Wraz z upływem lat struktury te się starzeją, niektóre z nich nie ulegają jednak apoptozie (zaprogramowanej śmierci komórki), lecz trwają w organizmie, wpływając negatywnie na jego funkcjonowanie. Wyniki wielu niezależnych badań sugerują, że właśnie te starsze komórki obecne w ciele człowieka, które są niezdolne do dalszych podziałów odpowiadają za rozwój chorób wieku podeszłego, np. tych związanych z układem krążenia, cukrzycy typu 2

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Myszy laboratoryjne powiedzą, jak się czują

Myszy i szczury wykorzystywane w laboratoriach jako organizmy modelowe np. do badań nad nowymi lekami są zwierzętami towarzyskimi. Jako takie, chętnie wchodzą ze sobą w interakcje oraz porozumiewają się, również w sposób wokalny, wyrażając w ten sposób pozytywne i negatywne emocje. Analiza wokalizacji gryzoni mogłaby stanowić cenną wskazówkę, która dałaby możliwość lepszej oceny działania badanych substancji. Byłoby to znakomite uzupełnienie informacji o ich stanie emocjonalnym, zdobywanych obecnie za pomocą szeregu testów behawioralnych. Trudność polega jednak

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Twarz i stopa połączone nowo odkrytym szlakiem nerwowym

Australijscy naukowcy z School of Molecular and Life Sciences na Uniwersytecie w Curtin dowiedli, że istnieje nieznana dotychczas ścieżka nerwowa biegnąca po tej samej stronie ciała, która łączy twarz i stopę, omijając jednocześnie rdzeń kręgowy, odgrywający istotną rolę w ruchu kończyn. Odkrycia te rzucają nowe światło na niektóre zaburzenia neurologiczne, takie jak migrena u biegaczy lub świąd neuropatyczny. „Istotą nienaruszonego rdzenia kręgowego jest transmisja informacji z mózgu do kończyn. Dotychczas badano jednostronną transmisję sensoryczną, podczas

Przeczytaj całość