...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: autyzm

Dla wszystkich

Aspołeczne ryby danio i genetyczne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu

Wczesne etapy życia to czas kluczowy dla rozwoju zachowań społecznych. Choć nie wszystkie jego aspekty są dla nas zrozumiałe, wiemy, że jego przebieg jest niezwykle ważny nie tylko w przypadku ludzi. Większość zwierząt posiada wrodzoną zdolność tworzenia więzi z innymi osobnikami, dzięki której już od najmłodszych lat angażują się w interakcje z rówieśnikami czy opiekunami. Umiejętności te są niezbędne w późniejszym życiu, a ich brak może utrudniać wiele aspektów funkcjonowania. Dlaczego niektórym te wrodzone, naturalne

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Badania krwi i moczu pozwolą wykryć autyzm?

Spektrum autyzmu (ASD) obejmuje wiele przypadłości, takich jak autyzm typowy, dziecięcy czy zespół Aspergera. Wszystkie one charakteryzują się silnymi zaburzeniami w zakresie komunikacji i interakcji społecznych, powtarzalnością zachowań oraz znacznym ograniczeniem zainteresowań. Jednak ich diagnostyka jest niezwykle trudna, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju, ze względu na różnorodność przyczyn – jedynie w 30-35% przypadków widoczne jest podłoże genetyczne. Pozostałe 65-70% uważane jest za wynik oddziaływania czynników środowiskowych, rzadkich wariantów genetycznych czy spontanicznych wielokrotnych mutacji. Dlatego też

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Biomarkery ASD

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. autism spectrum disorder) to grupa różnych jednostek chorobowych objawiających się zakłóceniami rozwoju. Należą do niej m.in. autyzm dziecięcy, zespół Retta czy zespół Aspergera. Każdy przypadek jest nieco inny. Istnieje jednak pewna ustalona lista symptomów, które charakteryzują zachowanie osób cierpiących na ASD. Osoby te mają przede wszystkim trudności w komunikacji i nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Uporczywie powtarzają wypowiedzi oraz wykonywane czynności. Są również nadmiernie przywiązane do rutyny. Do zdiagnozowania

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

GABA a odbiór bodźców wizualnych w autyzmie

Osoby ze spektrum autyzmu przetwarzają informacje sensoryczne inaczej niż osoby “neurotypowe”, czyli nie posiadające zdiagnozowanych przypadłości neurologicznych. Te różnice mogą prowadzić do wrażliwości sensorycznej, która jest źródłem napięcia psychofizycznego, pojawiającego się u niektórych autystów. Jednak dotychczas nie ustalono neurologicznych czynników będących podstawą tej odmiennej percepcji. Naukowcom z King’s College London udało się odkryć jeden z nich. Mianowicie ustalili zależność między poziomem neuroprzekaźnika GABA a regulacją przetwarzania bodźców wzrokowych. Wyniki tego badania zostały opublikowane w czasopiśmie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Infekcje niszczące mózg

Nowonarodzone dziecko jest bardzo zagrożone. Wynika to z faktu, iż w jednej chwili zmienione zostaje otaczające go środowisko. Ta mała istota zmuszona jest do zwalczania wszystkich czynników patogennych na kontakt, których jest narażona. Układ odpornościowy, pomimo tego, że jest już wykształcony, gorzej radzi sobie z zarazkami. W efekcie noworodki łatwiej łapią infekcje, które jak się okazało mogą mieć bardzo negatywny wpływ na rozwój ich układu nerwowego. Zespół neurologiczny ze szpitala klinicznego w Belmont odkryli, że

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Językowa terapia autyzmu

Autyzm to najpowszechniejsze zaburzenie neurorozwojowe – dotyka średnio co setne dziecko na całym świecie. Przede wszystkim wpływa ono negatywnie na interakcje społeczne, ponieważ prowadzi do trudności w tzw, “teorii umysłu”, czyli rozumieniu perspektywy, przekonań i pragnień drugiego człowieka. Wymaga to skupienia się na jego punkcie widzenia i przeniesieniu nań uwagi. Zatem autyzm dotyka nie tylko teorii umysłu, lecz także funkcji wykonawczych, włącznie z zarządzaniem uwagą. Rodziny dwujęzyczne często decydują się na używanie w domu tylko

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kolejny krok na drodze do zrozumienia autyzmu

Spektrum autyzmu (ASD) obejmuje wiele zaburzeń o zróżnicowanym natężeniu. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych cierpi na nie jedno na 45 dzieci. Przyczyn upatruje się w uwarunkowaniach genetycznych, ale także w czynnikach środowiskowych. Tajemnicą pozostają też mechanizmy prowadzące do rozwoju tych dysfunkcji. Z tego względu ich diagnostyka jest niezwykle trudna. Jest to problematyczne, gdyż jak najwcześniejsze wdrożenie odpowiedniej terapii pozwala złagodzić przebieg choroby i pomaga w przyszłości funkcjonować w społeczeństwie. Obecnie właściwa diagnoza stawiana jest

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Lipidom u dzieci ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to stan neurorozwojowy charakteryzujący się trudnościami społecznymi i komunikacyjnymi, wybiórczym jedzeniem, czy też wrażliwością sensoryczną. Mogą one współwystępować z innymi schorzeniami, w tym zaburzeniami snu. Wpływają one niekorzystnie na zdrowie i rozwój, a także na jakość życia i samopoczucie. Najnowsze wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Nature Medicine przypominają o tym, jak ważne są badania przesiewowe i radzenie sobie z problemami ze snem u dzieci z zaburzonym rozwojem neurologicznym. Grupa naukowców przebadała

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Plastikowy autyzm?

Zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego jest w dzisiejszych czasach problemem globalnym. Uwagę naukowców przykuwa mikro- i nanoplastik. Jest on obecny w wielu produktach codziennego użytku, a wciąż nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób wpływa na zdrowie człowieka. Jednym z najpowszechniej występujących w nim szkodliwych związków jest bisfenol A (BPA). Znajduje się także w wielu tworzywach sztucznych, metalowych puszkach, opakowaniach poliwęglanowych i żywicach epoksydowych. Pod wpływem wysokiej temperatury, a także kwasowego lub zasadowego środowiska uwalnia się, zanieczyszczając żywność

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ślepota twarzy kluczem do terapii autyzmu?

Prozopagnozja, nazywana też “ślepotą twarzy” to zaburzenie polegające na niemożności rozróżnienia twarzy różnych osób, nawet najbliższej rodziny i przyjaciół, często wiążące się z poważnymi problemami społecznymi. Może ujawnić się już we wczesnym dzieciństwie lub wystąpić jako skutek udaru mózgu. Zaburzenie to wiązane jest z uszkodzeniem zakrętu wrzecionowatego. Jednakże wyniki najnowszych badań wskazują na to, że “ślepota twarzy” stanowi wynik awarii całej sieci komunikacyjnej między wieloma częściami mózgu. Ich autorzy przypuszczają, że odkrycie to może prowadzić

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Spożywanie produktów przetworzonych w ciąży a autyzm u dziecka

Amerykańscy naukowcy z University of Central Florida, zidentyfikowali niekorzystne zmiany molekularne zachodzące w mózgu dziecka, gdy neurony macierzyste są narażone na zbyt wysoki poziom kwasu propionowego, powszechnie występującego w przetworzonej żywności. Wraz ze stałym wzrostem liczby dzieci, u których diagnozuje się autyzm, określenie przyczyny występowania i rozwoju tego schorzenia stało się jednym z priorytetowych zagadnień współczesnej medycyny. Dzięki badaniu wykonanemu na Florydzie, spojrzenie na związek pomiędzy spożywaniem wysokoprzetworzonej żywności przez kobiety ciężarne a prawidłowym rozwojem

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

U dziewczynek autyzm powstaje inaczej niż u chłopców?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. autism spectrum disorder) to grupa różnych jednostek chorobowych, które charakteryzują się przede wszystkim trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi oraz ograniczonymi, powtarzalnymi wzorcami zachowań. Od lat wiadomo, że lekarze diagnozują ASD cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Wyniki badań naukowych nie wyjaśniły jednak do tej pory, czym dokładnie spowodowana jest ta dysproporcja. Większość prac naukowych dotyczących ASD skupia się na znalezieniu różnic pomiędzy funkcjonowaniem mózgu dzieci

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Witamina D w okresie prenatalnym a autyzm

Witamina D kojarzy się przede wszystkim ze wspomaganiem wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Ale to nie jest jej jedyna rola. Witamina ta jest swoistym hormonem plejotropowym. Oznacza to, że wpływa na wiele narządów i pełni wiele funkcji w organizmie, także podczas rozwoju dziecka w łonie matki. Badania epidemiologiczne wskazują, że niedobór witaminy D podczas ciąży może być jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD, ang. autism spectrum disorder) u dziecka. ASD

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce autyzmu

Zespół naukowców z Uniwersytetu stanowego w Północnej Karolinie przeprowadził badania na półrocznych dzieciach, które racji obciążeń genetycznych znajdowały się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na autyzm. W próbach klinicznych naukowcy mierzyli aktywności mózgów niemowląt wykorzystując w tym celu technikę obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI, ang. magnetic resonance imaging). Otrzymane wyniki były następnie analizowane przy użyciu sztucznej inteligencji. W ten sposób udało się rozpoznać chorobę z 82% dokładnością. Zespół badaczy jest więc przekonany, że zestawienie tych obu

Przeczytaj całość