...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: als

Dla wszystkich

Kontrolowanie tabletu za pomocą mózgu

Jedną z tragedii osób z paraliżem czterokończynowym jest niemal zupełne odcięcie od świata. W niektórych przypadkach, takich jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS), postępujący paraliż może przyczyniać się do upośledzenia mowy, a z czasem całkowicie ją uniemożliwić. Chorzy nie tylko nie są w stanie samodzielnie poruszać się, ale ich stan także znacznie utrudnia korzystanie z komputera i internetu, który w ostatnich latach stał się istotnym narzędziem do komunikacji z innymi ludźmi. Poprawa komfortu życia pacjentów, którzy

Przeczytaj całość