...

Pregnenolon | Vitasteron™

Pregnenolon jest prekursorem do produkcji wszystkich innych hormonów steroidowych. Produkowany jest w gonadach, nadnerczach i w tkance mózgowej. Jako suplement diety wspomaga pracę układu nerwowego i zdolności poznawcze. Poprawia też jakość snu i reguluje gospodarkę hormonalną.

Ciekawostka:

Poziom pregnenolonu zmienia się wraz z wiekiem. U młodych kobiet może on wynosić do 230 ng/dl, zaś u młodych mężczyzn – do 200 ng/dl. Jednak u kobiet po okresie menopauzy oraz u starszych mężczyzn ulega znacznemu obniżeniu, do ok. 40 ng/dl.

Spis treści:

1. Co to jest Pregnenolon | Vitasteron™?

1.1. Historia i pochodzenie

Pregnenolon jest związkiem o budowie steroidowej. Nazywany jest czasem “matką hormonów”, ponieważ stanowi prekursor do budowy wszystkich innych steroidów. Jest naturalnie produkowany w mitochondriach z cholesterolu przy udziale enzymu 20,22-desmolazy. Pregnenolon po raz pierwszy został zsyntetyzowany przez Adolfa Butenandta i współpracowników w 1934 roku.

1.2. Klasyfikacja

Pregnenolon należy do neurosteroidów, czyli grupy związków steroidowych syntetyzowanych z cholesterolu w komórkach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Oprócz pregnenolonu do tej grupy należy np. progesteron, allopregnenolon czy DHEA. Neurosteroidy modulują aktywność jonotropowych receptorów błonowych i zmieniają pobudliwość neuronów. Pregnenolon reguluje działanie neuroprzekaźników takich jak dopamina, GABA i acetylocholina. Wpływa również na receptory opioidowe sigma-1 i receptory NDMA. Wykazuje działanie neuroprotekcyjne, poprawia kondycję mózgu i reguluje nastrój.

1.3. Występowanie

Pregnenolon jest produkowany głównie w gonadach, nadnerczach i w tkance mózgowej. W mniejszej ilości jest wytwarzany przez gruczoły ślinowe i limfocyty. Ilość pregnenolonu zmniejsza się wraz z wiekiem i w warunkach przewlekłego stresu. Do celów medycznych i suplementacyjnych pozyskuje się go na drodze syntezy chemicznej w laboratoriach.

2. Jak działa Pregnenolon | Vitasteron™?

Pregnenolon jest nieaktywny biologicznie i ulega dalszym przemianom, w wyniku czego powstaje P4, czyli pierwszy aktywny biologicznie produkt szlaku syntezy hormonów steroidowych. Następnie, pod wpływem dehydrogenazy 3 beta-hydroksysteroidowej i delta 5,4-izomerazy, powstaje hormon progesteron, natomiast pod wpływem 17α-hydroksylazy i 17,20-liazy – dehydroepiandrosteron (DHEA). Związki te dają początek pozostałym hormonom steroidowym, takim jak kortyzol, aldosteron, estrogeny czy testosteron. Cały proces zachodzi w wyniku stymulacji przez hormony tropowe wytwarzane przez przysadkę mózgową, takie jak hormon adrenokortykotropowy (ACTH), lutropina (LH) i folikulotropina (FSH).

2.1. Poprawa kondycji mózgu

Pregnenolon jest neurosteroidem produkowanym głównie przez komórki glejowe i neurony. Wykazuje powinowactwo do receptorów GABA A, NMDA, sigma-1, cholinergicznych i dopaminergicznych, działając jako ich częściowy agonista i antagonista. Pobudza uwalnianie acetylocholiny, dzięki czemu zwiększa jej stężenie w obszarach odpowiedzialnych za pamięć krótko- i długotrwałą, w tym w hipokampie. Poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźnictwo poprawia szybkość przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym. Oprócz tego pregnenolon wspomaga proces wytwarzania osłonki mielinowej aksonów, co pozwala na szybsze i bardziej wydajne przesyłanie impulsów nerwowych. Wszystko to przekłada się na poprawę pamięci i zdolności do koncentracji.

2.2. Działanie neuroprotekcyjne

Fizjologicznie u osób starszych i chorych na demencję odnotowuje się niski poziom pregnenolonu. Wykazano, że suplementacja tym związkiem łagodzi objawy demencji i może chronić przed rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i stwardnienie rozsiane. Ponadto pregnenolon chroni neurony przed śmiercią komórkową oraz wspomaga proces tworzenia się nowych komórek i połączeń nerwowych.

2.3. Działanie przeciwdepresyjne

Wyniki badań naukowych sugerują, że pregnenolon i jego pochodna – siarczan pregnenolonu – działają przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. Jest to związane ze wzrostem stężenia GABA, który jako neuroprzekaźnik hamujący promuje sen i relaks. Pregnenolon aktywuje również receptory opioidowe sigma-1, co wpływa na poczucie szczęścia i dobrostanu. Ponadto obniżony poziom pregnenolonu obserwuje się w przebiegu depresji, stanów lękowych i choroby afektywnej dwubiegunowej. Przeprowadzono eksperyment, w którym pregnenolon lub placebo podawano 80 dorosłym z chorobą afektywną dwubiegunową przez 12 tygodni. Wskaźnik remisji depresji w grupie przyjmującej pregnenolon był dwukrotnie wyższy niż w grupie placebo. Uczestnicy zgłaszali poprawę samopoczucia oraz zmniejszenie odczuwanego lęku.

2.4. Regulacja gospodarki hormonalnej

Stężenie pregnenolonu w organizmie zmienia się wraz z wiekiem. U młodych kobiet wynosi ono do 230 ng/dl, u mężczyzn jest nieznacznie niższe i wynosi do 200 ng/dl. Wraz z wiekiem jego poziom znacznie się obniża, dochodząc nawet do wartości ok. 40 ng/dl. Uzupełnienie niedoboru pregnenolonu może być zatem elementem hormonalnej terapii zastępczej. U kobiet prowadzi do wzrostu stężenia estrogenów, co może łagodzić objawy menopauzy i zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS). U mężczyzn pregnenolon może okazać się skuteczny, gdyż zwiększa stężenie testosteronu.

2.5. Wpływ na stawy

Wyniki badań naukowych wskazują, że pregnenolon poprawia elastyczność i ruchomość stawów. Obecnie trwają badania nad jego wykorzystaniem w leczeniu chorób stawów. Przeprowadzono eksperyment, w którym chorym na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) podawano zastrzyki pregnenolonu codziennie przez 4 tygodnie. Po tym okresie u uczestników doszło do zmniejszenia dolegliwości bólowych i do zwiększenia mobilności stawów.

2.6. Poprawa libido

Podczas suplementacji pregnenolonem u części pacjentów zaobserwowano zwiększony popęd płciowy i libido. Wynika to ze zwiększonej produkcji hormonów płciowych, zwłaszcza testosteronu i DHT.

2.7. Poprawa jakości snu

Wyniki badań naukowych wskazują, że pregnenolon poprawia jakość i długość snu. W niskich stężeniach zwiększa ilość snu REM, natomiast w wyższych wpływa na sen głęboki, który jest kluczowy dla procesów regeneracji organizmu. Wynika to przede wszystkim ze zwiększania poziomu neuroprzekaźników hamujących – GABA i glutaminy.

3. Jak stosować Pregnenolon | Vitasteron™?

Nie masz dostępu do tych treści

Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik,
aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej.

Bibliografia

  1. Dobrzyń K., Kowalik M. Molekularny mechanizm działania progesteronu w żeńskim układzie rozrodczym. Postępy Biochemii, tom 68, nr 3, 2022
  2. Kazula A. Neuroaktywne steroidy i neurosteroidy w mechanizmach depresji i zaburzeń lękowych oraz ich możliwy potencjał terapeutyczny. Farm Pol, 2018, 74(8): 460-485
  3. Leśkiewicz M. Neurosteroidy – modulatory ośrodkowego układu nerwowego. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, tom 69, numer 3, 2020
  4. Reddy D.S. Neurosteroids: Endogenous Role in the Human Brian and Therapeutic Potentials. Prog Brain Res.
    Vallée M et al. „Pregnenolone Can Protect the Brain from Cannabis Intoxication.” Science. 2014 Jan 3; 343(6166): 94–98
  5. Valle M. Neurosteroids and potential therapeutics: Focus on pregnenolone. J Steroid Biochem Mol Biol, January 2016
Pregnenolon Vitasteron™
nazewnictwo
Nazwa polska: pregnenolon
Nazwa angielska: pregnenolone
Nr CAS: 145-13-1
Inne nazwy: P5, pregn-5-en-3β-ol-20-one
Podstawowe korzyści
działa neuroprotekcyjnie
poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania
poprawia jakość snu
działa przeciwlękowo i przeciwdepresyjnie
reguluje gospodarkę hormonalną