...

Krzyżownica | Polygala tenuifolia

Krzyżownica cienkolistna to roślina znana od wieków w tradycyjnej medycynie krajów Wschodu. Wyniki współczesnych badań potwierdzają jej właściwości wspomagające odporność na stres, przeciwdziałające bezsenności oraz wspierające kondycję i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Ciekawostka:

W języku chińskim krzyżownica cienkolistna nazywana jest Yuan Zhi, co można przetłumaczyć jako „wzniosłe ambicje”. Wiąże się to z jej pozytywnym działaniem na pamięć, inteligencję i funkcjonowanie układu nerwowego.

Spis treści:

1. Co to jest Krzyżownica | Polygala tenuifolia?

1.1. Historia i pochodzenie

Krzyżownica cienkolistna to roślina pochodząca z terenów Azji. Występuje w Mongolii, Chinach i Rosji. Uprawia się ją także w Indiach i Korei, a także, choć w mniejszych ilościach, w Kanadzie i w Brazylii. Jej korzeń, zwany Yuan Zhi, od tysięcy lat wykorzystywany jest w tradycyjnej medycynie chińskiej jako wsparcie zdolności poznawczych, szczególnie w przypadku demencji, a także jako środek zapobiegający przedwczesnemu starzeniu się. W Indiach uważano ją za lek na hipoglikemię, ale również stosowano do zwalczania nowotworów. Ceniono również działanie tej rośliny redukujące napięcie nerwowe i ułatwiające zasypianie.

1.2. Klasyfikacja

Wyniki współczesnych badań naukowych potwierdzają, że korzeń krzyżownicy jest skutecznym środkiem nootropowym, uspokajającym i ułatwiającym zasypianie. Ze względu na szeroki wachlarz prozdrowotnych efektów, roślina ta zaliczana jest także do grupy adaptogenów.

1.3. Skład

W korzeniu krzyżownicy cienkolistnej znajdują się składniki biologicznie aktywne:

 • tenuifolizydy A, B i C
 • 3,6’-disaponylosacharoza (DISS)
 • tenuifoliozy A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, V, W i X
 • tenuifolina
 • shibirikozy
 • saponiny: tenuigenina, senefenina, senegenina III, poligalasaponina F., tenuifozyd A, poligalasaponina XXXII
 • onjisaponiny V, E, L, G, F, O, S, R, W, TH, TE, TF, TG, Gg i Ng
 • yuanzi-1
 • tetrahydrikolimbamina
 • glikozydy triterpenowe
 • klionasterol
 • chondrillasterol
 • poligapolid
 • ksantony
 • sterole
 • flawonoidy
 • związki fenolowe
 • kwaśne polisacharydy

2. Jak działa Krzyżownica | Polygala tenuifolia?

2.1. Wpływ na układ nerwowy

2.1.1. Wpływ na sen

Wyniki badań naukowych wykazały, że podawanie myszom ekstraktu z korzenia krzyżownicy co drugi dzień przez okres jednego tygodnia skutkowało osłabieniem ruchliwości indukowanej przez kokainę, w czym pośredniczyła aktywacja neurotransmisji adenozynergicznej za pośrednictwem receptora A2A. Podczas innych eksperymentów potwierdzono uspokajające i nasenne działanie tej rośliny, choć do jego zaobserwowania wymagane było podanie wysokich dawek. Obserwowano jednak wydłużenie całkowitego czasu trwania snu, a także czasu trwania faz REM i NREM. Prawdopodobnie za efekt ten odpowiada poligalasaponina. Badanie za pomocą EEG wykazało, że u zwierząt, którym podano Polygala, nastąpiło zwiększenie intensywności fal mózgowych theta i delta, co wskazywało na to, iż zapadły one w sen głębszy i o lepszej jakości niż grupa kontrolna. Czas snu był również dłuższy u zwierząt przyjmujących ekstrakt z krzyżownicy niż u tych, którym podano alprazolam.

2.1.2. Wpływ na nastrój

Działanie Polygala tenuifolia oceniano na podstawie zwierzęcego modelu przewlekłego umiarkowanego stresu. Udowodniono, że zawarta w tej roślinie 3,6’-disaponylosacharoza wpływa na zmniejszenie poziomu kortyzolu z siłą porównywalno do fluoksetyny. Można więc mówić o efekcie adaptogennym, osiąganym poprzez poprawę odporności na stres.

Związki biologicznie aktywne obecne w krzyżownicy oddziałują na glutaminergiczne receptory NMDA, utrudniając przekazywanie sygnałów za ich pośrednictwem. Działają one również jako inhibitory monoaminooksydazy (MAO), która rozkłada cząsteczki dopaminy i serotoniny. Dzięki temu podawanie tej rośliny przyczynia się do zwiększenia poziomu tych neuroprzekaźników monoaminowych. Wykazano, że w efekt przeciwdepresyjny zaangażowany jest również związek yuanzhi-1, którego najniższa skuteczna dawka była niższa niż duloksetyny, związku referencyjnego z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Dalsze badania ujawniły, że yuanzhi-1 wykazuje aktywność potrójnego inhibitora wychwytu zwrotnego monoamin.

2.1.3. Wpływ na funkcje poznawcze

Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego pozwoliły udowodnić, że oligosacharydy występujące w Polygala tenuifolia są w stanie zapobiec amnezji i wspomagają zdolności poznawcze. Działanie ochronne na pamięć wykazują również tenuifolina i tenuigenina. Jednym z mechanizmów prowadzących do tego efektu jest zwiększenie plastyczności synaptycznej. Testy z wykorzystaniem zwierzęcego modelu starzenia się wykazały, że przyjmowanie ekstraktu z krzyżownicy przez okres czterech tygodni korzystnie wpłynął na zdolności poznawcze, czemu towarzyszył spadek aktywności MAO oraz acetylocholinoesterazy (ACHE). Zaobserwowano wzrost stężenia dopaminy w obrębie hipokampa do poziomów obserwowanych u młodych osobników.

Podczas testów klinicznych także potwierdzono skuteczność tej rośliny. Cztery tygodnie suplementacji z wykorzystaniem standaryzowanego ekstraktu B-11, w dawce 100 mg 3 razy dziennie, przyniosły korzystne wyniki w postaci poprawy zdolności do przywoływania informacji z pamięci, zarówno krótko- jak i długoterminowej oraz redukcji ilości błędów w wykonywanym teście. Wzrosła również zdolność do uczenia się nowych słów.

2.1.4. Wpływ na kondycję układu nerwowego

Udowodniono, że związki biologicznie aktywne zawarte w Polygala tenuifolia, szczególnie onjisaponiny, zwiększają wydzielanie czynnika wzrostu nerwów (NGF) z komórek astrogleju. 3,6’-disaponylosacharoza natomiast przyczynia się do podniesienia stężenia neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF). Podobny efekt wykazują także inne związki: poligalasaponina XXXII i tenuifolizyd A. NGF i BDNF należą do substancji, które warunkują prawidłowy wzrost i rozwój komórek nerwowych. Badania in vitro wykazały, że tenuigenina stymuluje proliferację i różnicowanie komórek macierzystych hipokampa. Testy z wykorzystaniem zwierzęcego modelu menopauzy ujawniły, że związek ten jest w stanie zapobiec niekorzystnym zmianom gęstości synaps i wielkości stref aktywnych, przez co przeciwdziała pogorszeniu zdolności poznawczych związanemu z brakiem równowagi hormonalnej.

Zaobserwowano, że ekstrakt z Polygala tenuifolia wykazuje działanie przeciwzapalne w komórkach mikrogleju narażonych na działanie lipopolisacharydu. Zmniejsza również stopień obumierania komórek nerwowych w wyniku ekscytotoksyczności glutaminianu. Ponieważ zaś hamuje aktywność AChE, może stanowić wsparcie profilaktyki lub terapii choroby Alzheimera oraz innych schorzeń związanych z nieprawidłowościami w gospodarce acetylocholinowej.

2.2. Wpływ na układ odpornościowy

2.2.1. Działanie przeciwzapalne

Udowodniono, że tenuifolizyd A wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, zmniejszając aktywność makrofagów stymulowanych przez lipopolisacharyd. Hamuje produkcję tlenku azotu, TNF-a i PGE2, które działają jako mediatory prozapalne.

2.2.2. Adiuwant

Wykazano, że onjisaponiny zawarte w krzyżownicy działają jako silne adiuwanty. Wzmacniają bowiem odpowiedź układu odpornościowego na szczepienie poprzez zwiększenie produkcji przeciwciał. U myszy szczepionych przeciwko grypie podanie ekstraktu z Polygala tenuifolia skutkowało 27-50-krotnym wzrostem stężenia przeciwciał w porównaniu do grupy, która otrzymała jedynie szczepionkę. Te same związki biologicznie aktywne stymulowały wytwarzanie immunoglobulin A i G, gdy podano je wraz ze szczepionką przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi.

3. Jak stosować Krzyżownica | Polygala tenuifolia?

Nie masz dostępu do tych treści

Wygląda na to, że nie masz rangi Basic,
aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej.

Bibliografia

 1. Cai Z.L. et al. Tenuigenin ameliorates learning and memory impairments induced by ovariectomy. Physiol Behav. 2013
 2. Cai Z.L. et al. Tenuigenin ameliorates learning and memory impairments induced by ovariectomy. Physiol Behav. 2013
 3. Cao Q. et al. Tenuifolin, a saponin derived from Radix Polygalae, exhibits sleep-enhancing effects in mice. Phytomedicine. 2016
 4. Chen Y. et al. Tenuigenin promotes proliferation and differentiation of hippocampal neural stem cells. Neurochem Res. 2012
 5. Dong X.Z. et al. Effect of Tenuifoliside A isolated from Polygala tenuifolia on the ERK and PI3K pathways in C6 glioma cells. Phytomedicine. 2014
 6. Hu Y. et al. Antidepressant effects of the extract YZ-50 from Polygala tenuifolia in chronic mild stress treated rats and its possible mechanisms. Pharm Biol. 2010
 7. Hu Y. et al. Neuroprotective Effects of 3,6′-Disinapoyl Sucrose Through Increased BDNF Levels and CREB Phosphorylation via the CaMKII and ERK1/2 Pathway. J Mol Neurosci. 2014
 8. Hu Y. et al. Possible mechanism of the antidepressant effect of 3,6′-disinapoyl sucrose from Polygala tenuifolia Willd. J Pharm Pharmacol. 2011
 9. Hu Y., et al. A bioactive compound from Polygala tenuifolia regulates efficiency of chronic stress on hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Pharmazie. 2009
 10. Huang J.N. et al. Tenuigenin treatment improves behavioral Y-maze learning by enhancing synaptic plasticity in mice. Behav Brain Res. 2013
 11. Ikeya Y. et al. Cognitive improving and cerebral protective effects of acylated oligosaccharides in Polygala tenuifolia. Biol Pharm Bull. 2004
 12. Jin Z.L. et al. The discovery of Yuanzhi-1, a triterpenoid saponin derived from the traditional Chinese medicine, has antidepressant-like activity. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2014
 13. Kim K.S. et al. The inhibition of JNK MAPK and NF-κB signaling by tenuifoliside A isolated from Polygala tenuifolia in lipopolysaccharide-induced macrophages is associated with its anti-inflammatory effect. Eur J Pharmacol. 2013
 14. Lee H. et al. Polygalae radix extract protects cultured rat granule cells against damage induced by NMDA. Am J Chin Med. 2004
 15. Lee J.Y. et al. Effects of BT-11 on memory in healthy humans. Neurosci Lett. 2009
 16. Li Z. et al. Memory-Enhancing Effects of the Crude Extract of Polygala tenuifolia on Aged Mice. Evid Based Complement Alternat Med. 2014
 17. May B.H. et al. Chinese herbs for memory disorders: a review and systematic analysis of classical herbal literature. J Acupunct Meridian Stud. 2013 Nagai T. et al. Onjisaponins, from the root of Polygala tenuifolia
 18. Willdenow, as effective adjuvants for nasal influenza and diphtheria-pertussis-tetanus vaccines. Vaccine. 2001
 19. Park C.H. Novel cognitive improving and neuroprotective activities of Polygala tenuifolia Willdenow extract, BT-11. J Neurosci Res. 2002
 20. Park C.H. et al. Study on the safety of Polygala tenuifolia Willdenow root extract powder (BT-11) in young person aged from 9 to 19 years old. J Ethnopharmacol. 2019
 21. Park H.K. et al. Occupational asthma and rhinitis induced by a herbal medicine, Wonji (Polygala tenuifolia). J Korean Med Sci. 2005
 22. Saruta J. et al. Chronic stress affects the expression of brain-derived neurotrophic factor in rat salivary glands. Stress. 2010
 23. Sharma G. et al. Ethnopharmacological attributes of Polygala senega. IJPLS 2015
 24. Shi T.X. et al. Inhibitory constituents from the aerial parts of Polygala tenuifolia on LPS-induced NO production in BV2 microglia cells. Bioorg Med Chem Lett. 2013
 25. Shin E.J. et al. Attenuation of cocaine-induced conditioned place preference by Polygala tenuifolia root extract. Life Sci. 2004
 26. Shin I.J. et al. Preclinical evidence of rapid-onset antidepressant-like effect in Radix Polygalae extract. PLoS One. 2014
 27. Shin K.Y. et al. BT-11 is effective for enhancing cognitive functions in the elderly humans. Neurosci Lett. 2009
 28. Wang H. et al. [Studies on chemical constituents in roots of Polygala tenuifolia]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003
 29. Xue W. et al. Polygalasaponin XXXII from Polygala tenuifolia root improves hippocampal-dependent learning and memory. Acta Pharmacol Sin. 2009
 30. Yabe T. et al. Enhancements of choline acetyltransferase activity and nerve growth factor secretion by Polygalae radix-extract containing active ingredients in Kami-untan-to. Phytomedicine. 1997
 31. Yabe T. et al. Induction of NGF synthesis in astrocytes by onjisaponins of Polygala tenuifolia, constituents of kampo (Japanese herbal) medicine, Ninjin-yoei-to. Phytomedicine. 2003
 32. Yao Y. et al. Anxiolytic and sedative-hypnotic activities of polygalasaponins from Polygala tenuifolia in mice. Pharm Biol. 2010
 33. Yu J. et al. Sleep Induced By A Herbal Agent Polygala tenuifolia Versus That By Alprazolam: A Review With New Data On EEG And Sleep Duration. Neuropsychiatry (London) 2018
 34. Zhang H. et al. Effects of tenuifolin extracted from radix polygalae on learning and memory: a behavioral and biochemical study on aged and amnesic mice. Phytomedicine. 2008
 35. https://examine.com/supplements/polygala-tenuifolia

nazewnictwo
Nazwa polska: krzyżownica cienkolistna
Nazwa zwyczajowa: Yuan Zhi
Nazwa łacińska: Polygala tenuifolia
Inne nazwy: B-11, Wonji
Podstawowe korzyści
poprawa jakości snu
wsparcie dobrego nastroju
redukcja stresu
regeneracja układu nerwowego
wspomaganie zdolności poznawczych