...

Kofeina

Kofeina jest jednym z najczęściej stosowanych stymulantów. Ma ona właściwości nootropowe, gdyż zmienia aktywność neuroprzekaźników, co skutkuje zmniejszeniem odczuwania zmęczenia oraz poprawą funkcji poznawczych. Wpływa ona też na tempo metabolizmu i spalania tłuszczu oraz na wydolność fizyczną.

Ciekawostka:

Kofeina nie jedno nosi imię. Jej różne nazwy zależą od źródła pochodzenia. I tak nazywana jest kofeiną, gdy pochodzi z ziaren kawy; teiną, gdy pochodzi z liści herbaty; guaraniną, gdy pochodzi z jagód Guarany; mateiną, gdy pochodzi z liści Yerba Mate.

Spis treści:

1. Co to jest Kofeina?

1.1. Historia i pochodzenie

Kofeina to zwyczajowa nazwa 1-3-7-trimetylo-3,7-dihydro-1H-puryno-2,6-dionu, związku z grupy alkaloidów purynowych. Jest to łatwo sublimująca, bezwonna substancja występująca pod postacią białego lub krystalicznego proszku o gorzkim smaku. Trudno rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol (96%), i nieco łatwiej w wodzie, zwłaszcza gorącej.

Po raz pierwszy w czystej postaci wyizolowano kofeinę w 1820 roku. 75 lat później poznano jej strukturę chemiczną. Jednak substancja ta wykorzystywana była przez ludzi od wielu wieków. Początkowo spożywano nasiona lub żuto liście i korę niektórych roślin, co powodowało zniesienie uczucia zmęczenia i poprawiało samopoczucie. Następnie zauważono, że efekty te są silniejsze, gdy zanurzy się te składniki w gorącej wodzie. Mówi o tym np. pochodząca sprzed ok. 5000 lat chińska legenda, w której cesarz Shen Nung odkrył herbatę, gdy kilka liści pobliskiego krzewu przez przypadek wpadło do gotującej się wody.

Drugie najpopularniejsze dziś źródło kofeiny, nasiona kawowca, odkryto w IX wieku n.e., na terenach dzisiejszej Etiopii. Pasterze zaobserwowali, że ich kozy mają więcej energii, gdy spożywają owoce pewnego krzewu. Spróbowawszy ich, doświadczyli podobnego przypływu sił i odporności na sen. Jako pierwsi prażyć i gotować nasiona kawowca zaczęli Arabowie. Powstały napój nazwali „gahwa”, co oznacza „odpędzać sen”. W XVI wieku picie kawy stało się popularne w całej Europie.

Obecnie kofeina jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji psychoaktywnych na świecie. Zawiera ją wiele leków, jest także dodatkiem do napojów gazowanych i energetycznych.

1.2. Klasyfikacja

Kofeina jest jednym z najlepiej znanych i najczęściej stosowanych stymulantów. Wykazuje właściwości nootropowe, gdyż wpływa na gospodarkę neuroprzekaźnikową mózgu. Wpływa także na zwiększenie lipolizy w tkance tłuszczowej oraz poprawia wydolność organizmu.

1.3. Występowanie

Najpopularniejszymi źródłami kofeiny są rośliny takie jak:

 • herbata chińska (Camellia sinensis),
 • kawa arabska (Coffea arabica),
 • kawa kongijska (Coffea canephora), zwana też Robusta,
 • paulinia gwarana (Paulinia guarana), gatunek liany brazylijskiej,
 • kola błyszcząca (Cola vera),
 • kakaowiec właściwy (Theobroma cacao),
 • ostrokrzew paragwajski (Ilex paraguaiensis), zwany też Yerba Mate.

Zawartość kofeiny w kawie lub herbacie jest zróżnicowana i zależy od odmiany, stopnia fermentacji i sposobu przygotowania napoju. Średnio 100 ml herbaty parzonej przez 5 minut dostarcza 15-30 mg teiny, przy czym herbata czarna dostarcza jej dwa razy więcej niż zielona. Kawa Robusta zawiera zaś dwukrotnie więcej kofeiny niż Arabica. W 100 ml kawy może znajdować się od 9 do 40 mg kofeiny. Dostępne na polskim rynku napoje energetyzujące zawierają w 100 ml ok. 30 mg tej substancji, zaś napoje gazowane ok. 10 mg.

2. Jak działa Kofeina?

Dostępność biologiczna kofeiny wynosi prawie 100%. Niemal w całości (90%) jest ona wchłaniania do krwi z przedniej części przewodu pokarmowego (przez błonę śluzową jamy ustnej, przełyku i żołądka), pozostała część absorbowana jest w jelitach. Aktywna farmakologicznie staje się po 6-8 minutach od spożycia, natomiast po 40 minutach jej stężenie we krwi osiąga maksymalną wartość. Ze względu na swój umiarkowanie lipofilowy charakter łatwo przenika przez błony biologiczne, przedostając się do ośrodkowego układu nerwowego, nasienia, mleka, a także płynu owodniowego. Jej biotransformacja odbywa niemal w całości w wątrobie. W niezmienionej postaci wydalane jest z moczem jedynie 2% przyjętej dawki. Okres półtrwania kofeiny w organizmie wynosi średnio od 3 do 5 godzin, choć czas ten podlega zróżnicowaniu ze względu na czynniki indywidualne. Szacuje się, że u kobiet jest on o 20-30% krótszy niż u mężczyzn. Na jego wydłużenie mają wpływ choroby wątroby, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych przez kobiety (5-10 godzin) oraz ciąża (9-18 godzin). U noworodków może on sięgać nawet 100 godzin, zaś u niemowląt w wieku 6 miesięcy przyjmuje wartości jak u osób dorosłych. Palenie tytoniu jest czynnikiem przyspieszającym metabolizm kofeiny niemal dwukrotnie.

2.1. Działanie na układ nerwowy

Kofeina jest uznawana od wielu lat za środek psychostymulujący, czyli pobudzający ośrodkowy układ nerwowy. Efektem jej działania jest subiektywnie odczuwany wzrost czujności, uwagi i koncentracji oraz tolerancji na zmęczenie, poprawa funkcji poznawczych i psychomotorycznych, a także nastroju.

Istnieją dowody wskazujące na to, iż małe dawki kofeiny mogą wywoływać efekty bardziej korzystne w porównaniu do wysokich. Już najniższa testowana dawka, 32 mg, spowodowała poprawę czujności oraz reakcji słuchowych i wzrokowych. Przy większych dawkach, od 100 do 150 mg, nie zaobserwowano wpływu na ośrodki pnia mózgu. Przyjęcie od 200 do 250 mg kofeiny powoduje poprawę czujności i koncentracji, koordynacji ruchowej oraz szybkości reakcji podczas wykonywania prostych zadań, nastroju i pewności siebie, a także zmniejszenie senności i zmęczenia. Wysokie dawki, od 300 do 600 mg, powodują zmianę aktywności całego ośrodkowego układu nerwowego, wraz z pniem mózgu i rdzeniem kręgowym. Może wówczas wystąpić nadmierne pobudzenie, przyspieszenie oddechu, niepokój i bezsenność. Efekty działania kofeiny są lepiej widoczne u osób przemęczonych niż u wypoczętych.

2.1.1. Wpływ na neuroprzekaźnictwo adenozynergiczne

Ze względu na podobieństwo strukturalne cząsteczek, kofeina jest kompetytywnym inhibitorem adenozyny. Oddziałuje więc na receptory adenozynowe jako ich antagonista – przyłącza się do nich, nie powodując ich aktywacji. Mimo iż uważana jest za nieselektywny inhibitor, wykazuje nieco większe powinowactwo do receptora A1. Jego aktywacja powoduje zmniejszenie aktywności mózgu i odczuwanie uczucia senności. Stąd też wynika pobudzające działanie kofeiny – inhibicja receptora A1 znosi jego hamujący wpływ na mózg.

Długotrwałe regularne przyjmowanie kofeiny prowadzi do zwiększenia stężenia receptorów adenozynowych o 20%. Nie wpływa to na efektywność inhibicyjnego działania kofeiny, może jednak zwiększać poziom adenozyny krążącej we krwi, co zaobserwowano u szczurów, którym przez długi czas podawano kofeinę.

2.1.2. Wpływ na neuroprzekaźnictwo serotoninergiczne

Chroniczne przyjmowanie kofeiny wpływa także na gospodarkę serotoninową. Wywołuje ono wzrost stężenia receptorów 5-HT1 i 5-HT2 (serotoninowych) o 26-30%. Dodatkowo następuje wówczas zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu. Fakty te potwierdzone zostały przez wyniki badań z wykorzystaniem myszy i szczurów, którym przez dłuższy czas podawano kofeinę, aż do wytworzenia się tolerancji. W ich mózgach zaobserwowano podwyższenie stężenia tryptofanu, 5-HTP (bezpośredniego prekursora serotoniny) oraz 5-HIAA (metabolitu serotoniny).

Za ten efekt odpowiedzialne jest prawdopodobnie działanie kofeiny jako antagonisty receptora adenozynowego A2. Jego aktywacja jest bowiem związana z obniżaniem poziomu serotoniny. Zaprzestanie przyjmowania kofeiny powoduje przejściowy spadek poziomu tego neuroprzekaźnika, co może wiązać się z czasowym upośledzeniem pamięci. Redukcji nie ulega stężenie tryptofanu w mózgu, obserwowano jednak zmniejszenie poziomu 5-HTP. Sugeruje to, iż obniżona ilość serotoniny jest wynikiem zmniejszenia aktywności hydroksylazy tryptofanowej, enzymu przekształcającego tryptofan w 5-HTP.

2.1.3. Wpływ na neuroprzekaźnictwo adrenergiczne

Kofeina ma także wpływ na poziom adrenaliny i noradrenaliny w mózgu oraz we krwi obwodowej. Jednak efekty uzależnione są od tego czy spożywana jest okazjonalnie, czy też chronicznie. W pierwszym przypadku następuje podniesienie poziomu katecholamin, przy czym efekt ten jest wysoce zależny od przyjętej dawki. W drugim natomiast obserwowane jest zmniejszenie stężenia receptorów β-adrenergicznych w niektórych obszarach mózgu nawet o 25%. Obniżeniu ulega też poziom adrenaliny i noradrenaliny we krwi obwodowej.

2.1.4. Wpływ na neuroprzekaźnictwo cholinergiczne

Badania na szczurach ujawniły, iż podawanie poprzez iniekcje kofeiny powoduje zwiększenie poziomu acetylocholiny w części przyśrodkowej kory przedczołowej, a także uwalnianie tego neuroprzekaźnika w obrębie hipokampu. Efekt ten może wynikać z oddziaływania kofeiny na receptory adenozynowe, a jego intensywność zależy od podanej dawki. Nie ma na niego wpływu wystąpienie tolerancji na kofeinę. Chroniczne przyjmowanie tej substancji może też zwiększyć stężenie muskarynowych i nikotynowych receptorów acetylocholiny.

2.1.5. Wpływ na neuroprzekaźnictwo dopaminergiczne

Wykazano, że u nie przyzwyczajonych szczurów iniekcje kofeiny powodują zwiększenie poziomu dopaminy w części przyśrodkowej kory przedczołowej. Powoduje ona także zwiększenie intensywności przekaźnictwa dopaminergicznego. Mechanizm ten jest prawdopodobnie związany z inhibicyjnym działaniem kofeiny na receptory adenozynergiczne A2A. Są one obecne, wraz z receptorami dopaminergicznymi, między innymi w obrębie prążkowia (striatum), gdzie ich aktywacja wpływa na zmniejszenie aktywności ruchowej organizmu. Także w innych częściach mózgu receptory A2A współwystępują z dopaminergicznymi. Ich blokowanie przez kofeinę skutkuje większym pobudzeniem neuronów i w konsekwencji – większą aktywnością tych obszarów. Długotrwałe regularne przyjmowanie kofeiny może spowodować powstanie tolerancji i zmniejszenie wrażliwości receptorów dopaminergicznych, bez zmiany ich stężenia. Badania na szczurach sugerują jednak, iż spożywanie umiarkowanych ilości kofeiny co drugi dzień może zwiększyć działanie dopaminy promujące aktywność fizyczną. Jednocześnie obserwowano także spadek liczebności receptorów A2A.

2.1.6. Wpływ na aktywność innych neuroprzekaźników

Kofeina może także wpływać na zwiększanie uwalniania glutaminianu w jądrze półleżącym (nucleus accumbens). Jednocześnie redukuje ona aktywność układu GABA-ergicznego w obrębie struktur takich jak kora mózgu, móżdżek, podwzgórze, prążkowie (striatum). Jej chroniczne przyjmowanie może jednak w niektórych regionach mózgu zwiększać poziom receptorów GABA(A) o ok. 65%, a także poziom receptorów opioidowych delta.

2.1.7. Choroba Parkinsona

Istniejące wyniki badań sugerują, że kofeina może mieć pewien potencjał w terapii choroby Parkinsona. Badania na małpach, u których wywołano problemy z motoryką poprzez zniszczenie neuronów dopaminergicznych, wykazały efektywność antagonistów adenozyny w poprawie kontroli ruchów. Choć wyniki eksperymentów z udziałem ludzi nie są jednoznaczne, wydaje się, że kofeina w dawkach 100-200 mg dziennie może być pomocna w redukowaniu wczesnych objawów tego schorzenia.

Badania epidemiologiczne wykazały również, że spożywanie kofeiny w postaci kawy może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona. Wśród mężczyzn w wieku od 45 do 68 lat pijących dziennie minimum 800 ml kawy zapadalność na tę chorobę była pięciokrotnie mniejsza niż wśród mężczyzn w tym samym wieku, którzy unikali tego napoju. Zawartość w kawie innych substancji poza kofeiną, a także dodatek mleka i cukru, pozostawały bez wpływu na wyniki badania. Podobne wyniki otrzymywano także w innych tego typu analizach.

2.2. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy

Obserwowany po spożyciu kofeiny wzrost ciśnienia krwi jest prawdopodobnie związany z oddziaływaniem tej substancji na receptory adenozynowe. Znaczne skoki ciśnienia występują jednak tylko u osób, które nie stosowały wcześniej kofeiny i utrzymują się od jednego do czterech dni jej przyjmowania, następnie zaś ustępują. Ten sam mechanizm związany z oddziaływaniem na receptory adenozynowe może mieć wpływ na zwiększenie krzepliwości krwi. Nie wydaje się jednak, aby umiarkowane spożycie kofeiny miało związek ze znacznym podwyższeniem tego parametru.

2.3. Wpływ na metabolizm i masę ciała

W eksperymencie z udziałem otyłych kobiet wykazano, że doustne przyjęcie kofeiny w ilości 4 mg/kg masy ciała powoduje po 30 minutach podniesienie tempa metabolizmu, choć efekt ten był bardzo zróżnicowany. Niemniej jednak, po ośmiu tygodniach takiej suplementacji, połączonej z niskokaloryczną dietą oraz aktywnością fizyczną, zaobserwowano, iż łączy się ona z redukcją masy ciała. Podwyższenie poziomu metabolizmu może być połączone ze zwiększonym uwalnianiem katecholamin w organizmie, które także zależy od stężenia kofeiny we krwi. Istnieją też dowody wskazujące na działanie kofeiny zwiększające lipolizę w komórkach tkanki tłuszczowej, co wpływa na zwiększenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi.

Wydaje się jednak, iż jako czynnik podnoszący tempo przemiany materii, kofeina jest skuteczna jedynie przez okres kilku tygodni. Wyniki badań nad jej długotrwałym wpływem, trwające od 4 do 16 miesięcy wykazały, iż utrata masy ciała występowała jedynie w początkowej fazie suplementacji, trwającej przez pierwsze 4 tygodnie. Być może jest to związane z wytworzeniem się tolerancji na kofeinę.

Istnieją też doniesienia o działaniu kofeiny powodującym spadek ilości pobieranego pożywienia u szczurów. Badania z udziałem ludzi są nieco mniej obiecujące, jednak zaobserwowano znaczące obniżenie apetytu u mężczyzn przyjmujących dziennie 3 mg/kg masy ciała. W innym badaniu zanotowano zmniejszenie pobierania pokarmu przez mężczyzn przyjmujących 300 mg kofeiny dziennie. Efekt ten nie występował jednak u przyjmujących taką samą dawkę kobiet.

2.4. Wpływ na sprawność fizyczną

Istnieją dowody wskazujące na to, iż kofeina może zwiększać siłę skurczu mięśni poprzez zwiększenie uwalniania jonów wapnia w komórkach mięśniowych. Eksperymenty z udziałem ochotników nie wskazują jednoznacznie, by łączyło się to ze zwiększeniem siły mięśni po przyjęciu pojedynczej dawki tej substancji. W jednym z badań u sportowców przyjmujących kofeinę w ilości 6 mg/kg masy ciała uzyskano ok. 8% poprawę wydolności w stosunku do osób przyjmujących placebo. W innym przypadku, zarówno w badaniu na szczurach, jak i z udziałem ludzi, także wykazano poprawę sprawności fizycznej w ciągu godziny od przyjęcia kofeiny w dawce 6 mg/kg masy ciała (u szczurów) i 5 mg/kg masy ciała (u ludzi). Mechanizm tego działania nie jest do końca wyjaśniony. Przypuszczano, iż może on wiązać się ze zwiększaniem przez kofeinę poziomu katecholamin we krwi, jednak dalsze analizy wykazały, że maksymalna wydolność nie pokrywa się z maksymalnym stężeniem adrenaliny.

Jednakże w innym badaniu suplementacja kofeiny w podobnej dawce spowodowała redukcję czasu sprintu o 1,4% i wzrost zmęczenia o 1,2%. Wydaje się, iż substancja ta daje efekty o znaczeniu klinicznym jedynie u osób, które nie używają jej na co dzień.

2.5. Wpływ na poziom hormonów

2.5.1. Testosteron

Przeprowadzono badanie, podczas którego grupie zdrowych mężczyzn w wieku ok. 24 lat podano dawkę 240 mg kofeiny w postaci gumy do żucia. Następnie ochotnicy wykonali zestaw ćwiczeń. Pomiary stężenia testosteronu w ślinie wykazały, iż jego poziom wzrósł o ok. 13% w stosunku do grupy przyjmującej placebo. W innym badaniu z udziałem grupy sportowców, uzyskano podobne wyniki – poziom testosteronu wzrósł o ok. 15% przy dawce 800 mg kofeiny. Dowodzi to, iż kofeina wpływa na zwiększenie wydzielania testosteronu podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych. Badania te były jednak prowadzone na niewielkich grupach, a prowadzone pomiary nie dostarczyły informacji o stężeniu aktywnej formy testosteronu. Z tego powodu nie można potwierdzić znaczenia wzrostu poziomu tego hormonu.

2.5.2. Kortyzol

U osób regularnie przyjmujących kofeinę już po 10 godzinach od jej ostatniego spożycia można zaobserwować wzrost o 30% poziomu kortyzolu w spoczynku, skorelowany z 36% wzrostem stężenia hormonu adrenokortykotropowego (ACTH). Pojedyncze, wysokie (800 mg) dawki kofeiny wpływają znacząco na zwiększenie poziomu kortyzolu podczas ćwiczeń w stosunku do grupy przyjmującej placebo. Także mniejsze dawki, np. 250 mg, mogą zwiększać wytwarzanie tego hormonu w odpowiedzi na stres fizyczny bądź psychiczny u osób pijących do pięciu kubków kawy dziennie. Wykazano, iż podniesiony o 13% poziom kortyzolu w moczu utrzymuje się do 4 godzin od spożycia 300 mg kofeiny. Niskie dawki, takie jak 150 mg dziennie, nie wpływają na poziom tego hormonu.

2.6. Działanie przeciwbólowe

Kofeina wykazuje działanie przeciwbólowe, którego mechanizm wiąże się z antagonistycznym działaniem wobec adenozyny i zwiększeniem poziomu noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym. Często stosuje się połączenie kofeiny z innymi lekami, np. paracetamolem lub kwasem acetylosalicylowym, w celu wspomagania ich działania przeciwbólowego. Synergizm tych substancji polega na hamowaniu syntezy przez komórki mikrogleju prostaglandyny E2 promującej rozwijanie się stanu zapalnego. Połączenie z kofeiną zwiększa przeciwbólowe działanie leków nawet o 40%.

3. Jak stosować Kofeina?

Nie masz dostępu do tych treści

Wygląda na to, że nie masz rangi Basic,
aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej.

Bibliografia

 1. Acquas E, Tanda G, Di Chiara G Differential effects of caffeine on dopamine and acetylcholine transmission in brain areas of drug-naive and caffeine-pretreated rats . Neuropsychopharmacology. (2002)
 2. Andrews KW, Schweitzer A, Zhao C. The caffeine contents of dietary supplements commonly purchased in the US: analysis of 53 products with caffeine-contsining ingredients. Anal Bioanal Chem 2007, 398: 231-239.
 3. Beaven CM, et al Dose effect of caffeine on testosterone and cortisol responses to resistance exercise . Int J Sport Nutr Exerc Metab. (2008)
 4. Bojarowicz H, Przygoda M. Kofeina. Cz I i II. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 8-20
 5. Carrillo JA, Benitez J Clinically significant pharmacokinetic interactions between dietary caffeine and medications . Clin Pharmacokinet. (2000)
 6. Carter AJ, et al Caffeine enhances acetylcholine release in the hippocampus in vivo by a selective interaction with adenosine A1 receptors . J Pharmacol Exp Ther. (1995)
 7. Cauli O, Morelli M Subchronic caffeine administration sensitizes rats to the motor-activating effects of dopamine D(1) and D(2) receptor agonists . Psychopharmacology (Berl). (2002)
 8. Conde SV, et al Chronic caffeine intake decreases circulating catecholamines and prevents diet-induced insulin resistance and hypertension in rats . Br J Nutr. (2012)
 9. Conlay LA, et al Caffeine alters plasma adenosine levels . Nature. (1997)
 10. de Ligt RA, IJzerman AP Intrinsic activity at adenosine A1 receptors: partial and inverse agonism . Curr Pharm Des. (2002)
 11. Dworzański W, Opielak G, Burdan F. Niepożądane działania kofeiny. Pol Merk Lek 2009, 27: 357-361.
 12. Farmakopea Polska VIII tom I. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2008: 1412.
 13. Ferre S, et al Adenosine A1-A2A receptor heteromers: new targets for caffeine in the brain . Front Biosci. (2008)
 14. Giesbrecht T, Rycroft JA, Rowson MJ. The combination of L-theanine and caffeine improves cognitive performance and increases subjective alertness. Nutr Neurosci 2010, 13(6): 283-290v
 15. Giles GE, et al Differential cognitive effects of energy drink ingredients: caffeine, taurine, and glucose . Pharmacol Biochem Behav. (2012)
 16. Glaister M, et al Caffeine supplementation and multiple sprint running performance . Med Sci Sports Exerc. (2008)
 17. Graham TE, Spriet LL Metabolic, catecholamine, and exercise performance responses to various doses of caffeine . J Appl Physiol. (1995)
 18. Haleem DJ, et al 24h withdrawal following repeated administration of caffeine attenuates brain serotonin but not tryptophan in rat brain: implications for caffeine-induced depression . Life Sci. (1995)
 19. Heckman M., Weil J., Gonzalez De Mejia E. Caffeine (1,3,7-trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and Regultory Matters. Journal of Food Science 2010, 75(3): R77-R87
 20. Kanda T, et al Adenosine A2A antagonist: a novel antiparkinsonian agent that does not provoke dyskinesia in parkinsonian monkeys . Ann Neurol. (1998)
 21. Khaliq S, et al Altered brain serotonergic neurotransmission following caffeine withdrawal produces behavioral deficits in rats . Pak J Pharm Sci. (2012)
 22. Kot M, Daniel W. Caffeine as a marker substrate for testing cytochrome P450 activity in human and rat. PharmacolRep 2008, 60: 789–797.
 23. Lamer-Zarawska E, Kowal-Gierczak B, Niedworok J. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL, Warszawa 2007.
 24. Liu Y, et al Computational study of the binding modes of caffeine to the adenosine A2A receptor . J Phys Chem B. (2011)
 25. Lovallo WR, et al Cortisol responses to mental stress, exercise, and meals following caffeine intake in men and women . Pharmacol Biochem Behav. (2006)
 26. Lovallo WR, et al Stress-like adrenocorticotropin responses to caffeine in young healthy men . Pharmacol Biochem Behav. (1996)
 27. Mukhopadhyay S, Poddar MK. Is GABA involved in the development of caffeine tolerance?, Neurochem Res. 1998 Jan;23(1):63-8.
 28. Nawrot P, Jordan S, Eastwood J i wsp. Effects of caffeine on human health. Food Addit Contam 2003, 20(1): 1-30
 29. Nehlig A. Are we dependent upon coffee and caffeine? A review on human and animal data. Neurosci BiobehavRev 1999, 23: 563-576.
 30. Nicolazzo JA, Reed BL, Finnin BC The effect of various in vitro conditions on the permeability characteristics of the buccal mucosa . J Pharm Sci. (2003)
 31. Okada M, et al Effects of adenosine receptor subtypes on hippocampal extracellular serotonin level and serotonin reuptake activity . J Neurochem. (1997)
 32. Paton CD, Lowe T, Irvine A Caffeinated chewing gum increases repeated sprint performance and augments increases in testosterone in competitive cyclists . Eur J Appl Physiol. (2010)
 33. Postuma RB, et al Caffeine for treatment of Parkinson disease: A randomized controlled trial . Neurology. (2012)
 34. Prediger RD Effects of caffeine in Parkinson’s disease: from neuroprotection to the management of motor and non-motor symptoms . J Alzheimers Dis. (2010)
 35. Quinlan PT, Lane J, Moore K, et al. The acute physiological and mood effects of tea and coffee: the role of caffeine level. Pharmacol Biochem Behav 2000, 66(1): 19-28.
 36. Ross GW, et al Association of coffee and caffeine intake with the risk of Parkinson disease . JAMA. (2000)
 37. Ryu S., Choi K.K., Joung S.S., Cha Y.S., Lim K. Caffeine as a lipolytic food komponent increases endurance performance in rats and athlets. Journal of Nutritional Science and Vitaminology 2011, 47(2): 139-146.
 38. Schneiker KT, et al Effects of caffeine on prolonged intermittent-sprint ability in team-sport athletes. Med Sci Sports Exerc. (2006)
 39. Shi D, et al Chronic caffeine alters the density of adenosine, adrenergic, cholinergic, GABA, and serotonin receptors and calcium channels in mouse brain . Cell Mol Neurobiol. (1993)
 40. Thakur RA, Michniak BB, Meidan VM Transdermal and buccal delivery of methylxanthines through human tissue in vitro . Drug Dev Ind Pharm. (2007)
 41. Tremblary A., Masson E., Leduc S., Houde A., Després J.P. Caffeine reduces spontaneous energy intake in men but not in women. Nutrition Research 1988, 8(5): 553-558
 42. Ursin R, Bjorvatn B Sleep-wake and eeg effects following adenosine a1 agonism and antagonism: similarities and interactions with sleep-wake and eeg effects following a serotonin reuptake inhibitor in rats . Sleep Res Online. (1998)
 43. Weinberg B.A., Bealer B.K. The World of Caffeine. Routledge, 2001
 44. Wielosz M, Kleinrok Z. Leki cucące i psychostymulujące. [w:]Podstawy farmakologii. Danysz A,Kleinrok Z. Volumed, Wrocław 1996: 273-274.
 45. Wierzejska R,Jarosz M. Caffeine and health. Zywienie Czlow Metabol 2003, 30(3/4): 1234-1241.
 46. Yoshida T, et al Relationship between basal metabolic rate, thermogenic response to caffeine, and body weight loss following combined low calorie and exercise treatment in obese women . Int J Obes Relat Metab Disord. (1994)
 47. Yoshida T, et al Relationship between basal metabolic rate, thermogenic response to caffeine, and body weight loss following combined low calorie and exercise treatment in obese women . Int J Obes Relat Metab Disord. (1994)
 48. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-979-caffeine.aspx?activeingredientid=979
 49. https://examine.com/supplements/caffeine/

nazewnictwo
Nazwa polska: Kofeina
Nazwa angielska: caffeine
Nr CAS: 58-08-2
Inne nazwy: coffeinum, teina, guaranina, mateina, 1,3,7-trimetyloksantyna, 1-metylobromina, 7-metyloteofilina
Podstawowe korzyści
redukcja odczuwania zmęczenia
usprawnienie gospodarki dopaminowej
zwiększenie aktywności acetylocholiny w mózgu
podniesienie tempa przemiany materii
wspomaganie redukcji masy ciała