...

Kava kava | Pieprz mestycynowy

Pieprz mestycynowy to roślina pochodząca z wysp Oceanu Spokojnego, stosowana przez miejscowych do sporządzania napoju o działaniu relaksującym i poprawiającym nastrój. Wyniki badań naukowych potwierdziły, iż ekstrakt z tej rośliny wykazuje działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne, a także jest skutecznym wsparciem w terapii bezsenności.

Ciekawostka:

Popularna nazwa pieprzu metystynowego to “Kava” (lub “Kava Kava”). Wywodzi się ona z wysp Pacyfiku, gdzie w języku markiskim i tonga słowo “kava” oznacza “gorzki”, “kwaśny” lub “cierpki w smaku”. Z kolei łacińska nazwa rośliny Piper metysticum oznacza “pieprz odurzający”.

Spis treści:

1. Co to jest Kava kava | Pieprz mestycynowy?

1.1. Historia i pochodzenie

Pieprz mestycynowy to roślina z rodziny pieprzowatych (Piperaceae). Pochodzi z wysp zachodniego i południowego Pacyfiku. Od wieków znana była na Hawajach, Samoa Vanuatu, Melanezji, Fidżi oraz w niektórych częściach Mikronezji i w kontynentalnej Australii. W języku markiskim i tonga jej nazwa – kava – oznacza “gorzki”, “kwaśny” lub “cierpki w smaku”. Do uprawy tego krzewu niezbędna jest dobrze przepuszczalna, luźna gleba, umożliwiająca stały dopływ powietrza do korzeni. Naturalnie kava kava rośnie w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura (od 21 do 35 stopni C), opady wynoszą ponad 2000 mm rocznie, a wilgotność względna to 70-100%. Nie lubi jednak zbyt dużego nasłonecznienia, szczególnie we wczesnym okresie wzrostu.

Mieszkańcy wysp Pacyfiku wykorzystywali korzenie krzewu pieprzu mestycynowego do przyrządzania napoju, który także nazywali “kava”. Miał on podobną funkcję, jaką pełnił w Europie alkohol. Tradycyjnie spożywano go podczas uroczystości religijnych, politycznych i kulturowych oraz spotkań towarzyskich. Niegdyś efekty jego działania były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, jednak obecnie mogą go pić także kobiety. Szczegóły kultury spożywania kava kava na poszczególnych wyspach mogą być nieco inne, w zależności od lokalnych zwyczajów. Różnice mogą dotyczyć np. sposobu przygotowania napoju i jego mocy. W ostatnich latach kultura picia kava kava rozprzestrzeniła się poza wyspy Pacyfiku. Obecnie zdobywa popularność w Nowej Zelandii, Australii, Stanach Zjednoczonych oraz w Europie.

1.2. Klasyfikacja

Kava kava to przede wszystkim roślina o działaniu przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym. Niejednokrotnie porównuje się jej właściwości poprawiające nastrój do efektów otrzymywanych dzięki związkom z grupy benzodiazepin. Często wykorzystywana jest również jako środek ułatwiający zasypianie. W niewielkich dawkach może działać nootropowo i wspomagać zdolności poznawcze, jednak efekt ten zanika gdy stosowana jest często lub w większej ilości. Wykazuje także potencjał neuroprotekcyjny.

1.3. Skład

Korzeń pieprzu mestycynowiego, tradycyjnie wykorzystywany do przygotowywania napoju kava kava, zawiera liczne związki biologicznie aktywne, wśród których znaleźć można:

 • kawalaktony – zbiór sześciu bioaktywnych substancji, uważanych za najważniejsze wśród wszystkich związków występujących w kava, stanowiące ok 96% wszystkich obecnych w niej laktonów:
 • kawaina
 • dihydrokawaina
 • mestycyna
 • dihydromestycyna
 • yangonina
 • desmetoksyyangonina
 • pozostałe związki z grupy laktonów
 • alkalony (awaina, pipermetystyna)
 • flawokawainy
 • glutation

2. Jak działa Kava kava | Pieprz mestycynowy?

2.1. Wpływ na układ nerwowy

Kawalaktony charakteryzują się łatwością w przekraczaniu bariery krew-mózg. Wydaje się, że przyjmowane doustnie osiągają większe stężenie w ośrodkowym układzie nerwowym, niż przy podaniu w formie zastrzyków. Maksymalna koncentracja w mózgu pojawia się już po 45 minutach od przyjęcia, zaś działanie obserwuje się u ludzi po ok. godzinie.

2.1.1. Wpływ na nastrój

Wyniki badań klinicznych pozwoliły udowodnić, że już jednorazowa dawka ekstraktu z kava przynosi poprawę nastroju. W badaniu tym brali udział zdrowi ochotnicy, którzy otrzymali 300 mg wyciągu z pieprzu mestycynowego bub placebo. Efekty sprawdzono za pomocą serii testów mierzących samopoczucie, wesołość, a także zdolności poznawcze, w tym pamięć krótkotrwałą oraz uwagę. Wykazano tym samym, że roślina ta nie wpływa negatywnie na parametry związane z przetwarzaniem informacji, w przeciwieństwie do wielu często stosowanych antydepresantów czy środków przeciwlękowych.

Generalnie kava kava postrzegana jest jako bezpieczny środek wspomagający nastrój i redukujący lęk. Jej skuteczność porównywana jest do związków z grupy benzodiazepin. W innym badaniu 129 ochotników przyjmowało 400 mg ekstraktu z tej rośliny, 10 mg buspironu (agonista receptora 5-HT1A i antagonista receptorów dopaminowych D3 i D4) lub 100 mg opipramolu (agonista receptorów sigma 1 i 2, antagonista receptorów D2, 5-HT2, a także histaminowych H1 i H2 oraz cholinergicznych receptorów muskarynowych). Substancje te były stosowane przez okres 8 tygodni, natomiast następny tydzień służył ocenie rezultatów terapii oraz ewentualnych objawów odstawienia lub nawrotu zaburzeń lękowych. W każdej grupie obserwowano podobne wyniki, zarówno jeśli chodzi o skuteczność, jak i bezpieczeństwo stosowania.

Skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania pieprzu mestycynowego oceniono również w metaanalizie, w której uwzględniono wyniki otrzymane podczas randomizowanych, kontrolowanych testów. W sumie wykorzystano rezultaty 11 badań z łącznym udziałem 645 uczestników. Ustalono, że dawki 210-240 mg ekstraktu z kava są skuteczne w leczeniu objawów lękowych. Jest to również bezpieczny środek, gdy przyjmuje się go przez okres 24 tygodni.

2.1.2. Wpływ na zdolności poznawcze

Testy kliniczne z wykorzystaniem ekstraktu z pieprzu mestycynowego standaryzowanego na 30% kawalaktonów udowodniły, że związki te pozwalają na skrócenie czasu reakcji u zdrowych uczestników, a także poprawiły liczbę prawidłowych odpowiedzi podczas testu sprawdzającego zdolności poznawcze. W trakcie innego badania dowiedziono, że bardziej stężony ekstrakt (70% kawalaktonów) skutecznie poprawi wyniki podczas zadań polegających na rozpoznawaniu słów. Wydaje się jednak, że korzystne efekty w zakresie funkcji kognitywnych uzyskać można jedynie przy doraźnym stosowaniu niewielkich dawek, gdyż w przypadku przyjmowania większych ilości działanie uspokajające przeważa nad prokognitywnym.

2.1.3. Wpływ na sen

Podczas wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą 61 ochotników przez okres 4 tygodni przyjmowało 200 mg ekstraktu z pieprzu mestycynowego (standaryzowanego na 70% kawalaktonów) dziennie lub placebo. Po tym czasie przeanalizowano parametry takie jak jakość snu oraz efekt regeneracji organizmu w czasie snu. Wyniki pozwoliły wykazać, że stosowanie kava przyniosło istotną poprawę w tym zakresie. Jednocześnie preparat ten był dobrze tolerowany, nie zaobserwowano zmian parametrów klinicznych lub laboratoryjny, ani żadnych działań niepożądanych.

W innym badaniu zastosowano leczenie bezsenności za pomocą ekstraktu z kava i waleriany, przyjmowanych pojedynczo i łącznie. Pieprz mestycynowy wykazał wysoką skuteczność jako wsparcie zasypiania zarówno przyjmowany sam, jak i razem z walerianą. Wykazano, że w tym drugim przypadku pojawiały się bardziej żywe i wyraźne sny, co było najczęściej występującym efektem ubocznym. Niektórzy uczestnicy zgłaszali także dolegliwości żołądkowe lub zawroty głowy podczas przyjmowania kava kava.

2.1.4. Działanie neuroprotekcyjne

Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego pozwoliły udowodnić, że ekstrakt z kava działa protekcyjnie na komórki mózgu w warunkach czasowego niedotlenienia. Zastosowany doustnie wyciąg z pieprzu mestycynowego wykazał podobną aktywność, jak niektóre występujące w nim kawalaktony podane przez iniekcję: metystycyna i dihydrometystycyna. Sugeruje to, że właśnie te dwa związki odpowiadają za neuroprotekcyjny potencjał kava kava. Roślina ta pozwala zmniejszyć obszar objęty uszkodzeniami w stopniu podobnym do memantyny. również w innych badaniach otrzymano rezultaty świadczące o tym, że ekstrakt z pieprzu mestycynowego w sposób korzystny oddziałuje na komórki nerwowe, chroniąc je przed stresem oksydacyjnym i zapobiegając ich nadmiernemu obumieraniu w niekorzystnych warunkach. Może dzięki temu stanowić cenne wsparcie w schorzeniach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera. Istnieją również dowody świadczące o tym, że kawalaktony, wykorzystując mechanizm sygnalizacji zewnątrzkomórkowej oraz oddziałując na czynnik transkrypcyjny Nrf2, redukują toksyczny wpływ beta amyloidu na neurony.

2.1.5. Wpływ na objawy menopauzy

Podczas badań klinicznych wykazano, że ekstrakt z pieprzu mestycynowego jest pomocny w łagodzeniu objawów menopauzy, które wynikają ze zmian w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Przyjmowanie kava przez okres 8 tygodni pozwoliło pacjentkom poprawić nastrój i subiektywne samopoczucie. W innym badaniu, prowadzonym przez okres 3 miesięcy, otrzymano wyniki świadczące o tym, że dzienne dawki 100 i 200 mg ekstraktu z tej rośliny skutecznie łagodzą niepokój, lęk i objawy depresyjne, czego nie zaobserwowano u grupy przyjmującej placebo.

2.1.6. Wpływ na neuroprzekaźnictwo

Wyniki badań naukowych sugerują, że jednym z mechanizmów prowadzących do efektu uspokajającego i przeciwdepresyjnego jest wpływ kawalaktonów na aktywność receptora GABA-A. Związki te wykazują bowiem działanie synergiczne z muscymolem, selektywnym agonistą tego receptora. Testy prowadzone in vitro wskazują na to, że biologicznie aktywne składniki pieprzu mestycynowego oddziałują również na receptory dopaminergiczne (D2), opioidowe (mi i delta), serotoninergiczne (5-HT6 i 5-HT7), histaminowe (H1 i H2) oraz benzodiazepinowe. Wydaje się także, iż kava wpływa nie tylko na receptory kwasu gamma-aminomasłowego, ale również na jego transport.

Udowodniono też, że podanie przez iniekcję ekstraktu z kava, w dawce 20, 120 i 220 mg/kg masy ciała, przyczynia się u szczurów do wzrostu zewnątrzkomórkowego stężenia dopaminy nawet do poziomu 150% w porównaniu do grupy kontrolnej, a stan taki utrzymywał się przez okres 8 godzin. Jednakże zastosowanie większych dawek – 250-500 mg/kg masy ciała – sprawiało, iż stężenie dopaminy obniżało się. Istnieją również doniesienia o zdolności związków biologicznie aktywnych kava do hamowania aktywności monoaminooksydazy B (MAO B), inaktywującej neuroprzekaźniki z grupy monoamin, w tym dopaminę i serotoninę.

3. Jak stosować Kava kava | Pieprz mestycynowy?

Nie masz dostępu do tych treści

Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik,
aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej.

Bibliografia

 1. Backhauss C., Krieglstein J. Extract of kava (Piper methysticum) and its methysticin constituents protect brain tissue against ischemic damage in rodents. Eur J Pharmacol. 1992
 2. Baker J.D. Tradition and toxicity: Evidential cultures in the kava safety debate. Soc Stud Sci 2011
 3. Balick M.J., Kee R. Traditional use of sakau (kava) in Pohnpei: lessons for integrative medicine. Alternative Therapies 2002
 4. Baum S.S., Hill R., Rommelspacher H. Effect of kava extract and individual kavapyrones on neurotransmitter levels in the nucleus accumbens of rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1998
 5. Boerner R.J. et al. Kava-Kava extract LI 150 is as effective as Opipramol and Buspirone in Generalised Anxiety Disorder–an 8-week randomized, double-blind multi-centre clinical trial in 129 out-patients. Phytomedicine. 2003
 6. Burnie G. et al. Botanica. Rośliny ogrodowe. Könemann, 2005
 7. Cagnacci A. et al. Kava-Kava administration reduces anxiety in perimenopausal women. Maturitas. 2003
 8. Cairney S., Maruff P., Clough A.R. The neurobehavioural effects of kava. Aust N Z J Psychiatry. 2002
 9. Dinh L.D. et al. Interaction of various Piper methysticum cultivars with CNS receptors in vitro. Planta Med. 2001
 10. Fragoulis A. et al. Oral administration of methysticin improves cognitive deficits in a mouse model of Alzheimer’s disease. Redox Biol. 2017
 11. Geier F.P., Konstantinowicz T. Kava treatment in patients with anxiety. Phytotherapy Research 2004
 12. Guro-Razuman S. et al. Dermatomyositis-like illness following kava-kava ingestion. J Clin Rheumatol. 1999
 13. Hamid H.A., Ramli A.N.M., Yusoff M.M. Indole Alkaloids from Plants as Potential Leads for Antidepressant Drugs: A Mini Review. Front Pharmacol. 2017
 14. He X.G., Lin L.Z., Lian L.Z. Electrospray high performance liquid chromatography-mass spectrometry in phytochemical analysis of kava (Piper methysticum) extract. Planta Med. 1997
 15. Jussofie A., Schmiz A., Hiemke C. Kavapyrone enriched extract from Piper methysticum as modulator of the GABA binding site in different regions of rat brain. Psychopharmacology (Berl). 1994
 16. Keledjian J. et al. Uptake into mouse brain of four compounds present in the psychoactive beverage kava. J Pharm Sci. 1988
 17. Kuchta K., Schmidt M., Nahrstedt A. German Kava Ban Lifted by Court: The Alleged Hepatotoxicity of Kava (Piper methysticum) as a Case of Ill-Defined Herbal Drug Identity, Lacking Quality Control, and Misguided Regulatory Politics. Planta Medica 2015
 18. LaPorte E. et al. Neurocognitive effects of kava (Piper methysticum): a systematic review. Hum Psychopharmacol. 2011
 19. Lebot V., Merlin M., Lindstrom L. Kava: The Pacific Elixir: The Definitive Guide to Its Ethnobotany, History, and Chemistry, Inner Traditions / Bear & Co, 1997
 20. Lehrl S. Clinical efficacy of kava extract WS 1490 in sleep disturbances associated with anxiety disorders. Results of a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. J Affect Disord. 2004
 21. Mathews J.D., et al. Effects of the heavy usage of kava on physical health: summary of a pilot survey in an aboriginal community. Med J Aust. 1988
 22. Münte T.F., et al. Effects of oxazepam and an extract of kava roots (Piper methysticum) on event-related potentials in a word recognition task. Neuropsychobiology. 1993
 23. Olsen L.R., Grillo M.P., Skonberg C. Constituents in kava extracts potentially involved in hepatotoxicity: a review. Chem Res Toxicol. 2011
 24. Pittler M.H., Ernst E. Kava extract for treating anxiety. Cochrane Database Syst Rev. 2003
 25. Sarris J. et al. Kava in the treatment of generalized anxiety disorder: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol. 2013
 26. Sarris J. et al. St. John’s wort and Kava in treating major depressive disorder with comorbid anxiety: a randomised double-blind placebo-controlled pilot trial. Hum Psychopharmacol. 2009
 27. Serdarevic N., Eckert G.P., Müller W.E. The effects of extracts from St. John’s Wort and Kava Kava on brain neurotransmitter levels in the mouse. Pharmacopsychiatry. 2001
 28. Singh Y.N. Kava: an overview. J Ethnopharmacol. 1992
 29. Tanaka A. et al. A novel kavalactone derivative protects against H2O2-induced PC12 cell death via Nrf2/ARE activation. Bioorg Med Chem. 2010
 30. Teschke R., Sarris J., Schweitzer I. Kava hepatotoxicity in traditional and modern use: the presumed Pacific kava paradox hypothesis revisited. Br J Clin Pharmacol. 2012
 31. Thompson R., Ruch W., Hasenöhrl R.U. Enhanced cognitive performance and cheerful mood by standardized extracts of Piper methysticum (Kava-kava). Hum Psychopharmacol. 2004
 32. Ulbricht C. et al. Safety review of kava (Piper methysticum) by the Natural Standard Research Collaboration. Expert Opin Drug Saf. 2005
 33. Warnecke G. [Psychosomatic dysfunctions in the female climacteric. Clinical effectiveness and tolerance of Kava Extract WS 1490]. Fortschr Med. 1991
 34. Weiss J. et al. Extracts and kavalactones of Piper methysticum G. Forst (kava-kava) inhibit P-glycoprotein in vitro. Drug Metab Dispos. 2005
 35. Wheatley D. Stress-induced insomnia treated with kava and valerian: singly and in combination. Hum Psychopharmacol. 2001
 36. Whitton P.A. et al. Kava lactones and the kava-kava controversy. Phytochemistry. 2003
 37. Wruck C.J. et al. Kavalactones protect neural cells against amyloid beta peptide-induced neurotoxicity via extracellular signal-regulated kinase 1/2-dependent nuclear factor erythroid 2-related factor 2 activation.. Mol Pharmacol. 2008
 38. https://examine.com/supplements/kava/
 39. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-872/kava
Kava kava
nazewnictwo
Nazwa polska: pieprz mestycynowy
Nazwa zwyczajowa: Kava Kava
Nazwa łacińska: Piper methisticum
Inne nazwy: kava, Ava Pepper, Kava Pepper, Intoxicating Pepper, Awa, rauschpfeffer, sakau, tonga, wurzelstock, yangona, ‘ava, malok, malogu
Podstawowe korzyści
wsparcie dobrego nastroju
ułatwienie zasypiania
działanie neuroprotekcyjne
wspomaganie zdolności poznawczych
zmniejszanie objawów menopauzy
Należy do kategorii