...

Centrofenoksyna

Centrofenoksyna to otrzymywany syntetycznie związek o właściwościach nootropowych. Suplementacja skutkuje przede wszystkim regulacją gospodarki cholinergicznej. Ponadto substancja posiada wysoki potencjał antyoksydacyjny i chroni przed rozwojem wielu poważnych chorób neurodegeneracyjnych.

Ciekawostka:
Spis treści:

1. Co to jest Centrofenoksyna?

1.1. Historia i pochodzenie

Centrofenoksyna to bardzo popularny związek o właściwościach nootropowych, którego pozytywne działanie potwierdzono w wielu próbach klinicznych. Jej odkrycia dokonali naukowcy z French National Scientific Research Center, gdy poszukiwali skutecznego środka terapii choroby Alzheimera oraz innych zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego. W swoich badaniach nastawieni byli ponadto na stworzenie substancji, która będzie przeciwdziałać pojawiającym się wraz z wiekiem zaburzeniom poznawczym.

Centrofenoksyna w wielu krajach posiada status suplementu diety. Zaliczana jest do grupy preparatów cholinergicznych. Pod względem strukturalnym jest to ester dimetyloetanolaminy (DMAE) i kwasu 4-chlorofenoksyoctowego (pCPA). Pierwszy z nich jest związkiem pochodzenia naturalnego, podczas gdy drugi otrzymywany jest syntetycznie, a swoją budową przypomina hormony roślinne – auksyny.

Połączenie DMAE z pCPA jest doskonałym rozwiązaniem, dzięki któremu wielokrotnie zwiększona zostaje bioprzyswajalność dimetyloetanoloaminy. Ten ostatni związek w organizmie pełni rolę prekursora choliny, która dalej jest wykorzystywana do produkcji acetylocholiny – bardzo ważnego neuroprzekaźnika pobudzającego. Acetylocholina odpowiada przede wszystkim za tempo pracy mózgu, rozumiane jako szybkość przetwarzania informacji oraz ich łączenia z tymi zapisanymi we wspomnieniach. Działanie centrofenoksyny jest nieco odmienne od popularnych racetamów, które stymulują produkcję i uwalnianie acetylocholiny tylko w przypadku, gdy stężenie choliny znajduje się na odpowiednim poziomie. Centrofenoksyna dostarcza substratów do produkcji tego neurotransmitera i w ten sposób reguluje jego gospodarkę.

1.2. Klasyfikacja

Centrofenoksyna zaliczana jest do grupy substancji nootropowych, gdyż jej suplementacja skutkuje poprawą pamięci, zdolności poznawczych oraz stabilizacją nastroju. Dodatkowo odznacza się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym, czyli jest w stanie unieszkodliwiać wolne rodniki, a tym samym posiada właściwości neuroprotekcyjne. Jako produkt z grupy cholinergicznej, wykorzystywana jest powszechnie w profilaktyce choroby Alzheimera.

2. Jak działa Centrofenoksyna?

2.1. Układ nerwowy

Centrofenoksyna powstała poprzez połączenie kwasu 4-chlorofenoksyoctowego z dimetyloaminoetanolem, aby zwiększyć biodostępność oraz zdolność do przekraczania bariery krew-mózg tego ostatniego związku. Otrzymany addukt jest rozpuszczalny w tłuszczach i podlega przemianom metabolicznym w wątrobie. Pomimo tego, że substancja ta od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania naukowców i przeprowadzono już wiele prób, to mechanizm jej działania nie został do końca wyjaśniony. Pewne jest, że po przekroczeniu bariery krew-mózg zwiększa stężenie acetylocholiny w pęcherzykach synaptycznych, jednak proces w jakim efekt ten jest osiągany pozostaje kwestią spekulacji. Niektórzy naukowcy przekonują, że w mózgu centrofenoksyna rozkładana jest do specyficznego, pośredniego fosfolipidu, wykorzystywanego później w syntezie acetylocholiny. Inni z kolei twierdzą, że po przekroczeniu bariery z substancji tej powstaje cholina, która jest bezpośrednim prekursorem w syntezie neuroprzekaźnika.

Oprócz zwiększania stężenia acetylocholiny, centrofenoksyna stymuluje również aktywność ośrodkowego układu nerwowego. Według badań bowiem usprawnia ona krążenie krwi w mózgu, a tym samym pozwala na jego lepsze dotlenienie i zwiększa ilość dostarczanej do niego glukozy. Dzięki temu pozwala ona na bardziej wydajną pracę intelektualną, pobudza powstawanie śladu pamięciowego i przeciwdziała szybkiemu męczeniu się.

2.1.1. Pamięć

Suplementacja centrofenoksyny skutkuje znaczną poprawą pamięci. Jest nośnikiem choliny, czyli substratu wykorzystywanego do produkcji acetylocholiny. Rola tego neurotransmitera była wielokrotnie sprawdzana i ostatecznie udowodniono, że jego aktywność jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów myślowych oraz do powstawania wspomnień.

2.1.2. Inteligencja

Sondaże przeprowadzone wśród osób stosujących centrofenoksynę pokazują, że jej suplementacja zwiększa inteligencję płynną. Ankietowani potwierdzili poprawę zdolności do podejmowania trafnych decyzji, gdy nie wykorzystywali do tego zdobytej wcześniej wiedzy, a kierowali się wyłącznie wrodzonymi umiejętnościami.

2.1.3. Ukrwienie mózgu

Na podstawie wyników wielu badań klinicznych udowodniono, że centrofenoksyna poprawia ukrwienie mózgu, a tym samym pozwala na jego lepsze odżywienie i dotlenienie. Dzięki suplementacji możliwe jest więc stymulowanie neuronów, przez co ich praca jest bardziej wydajna. Zapewnienie dopływu składników odżywczych do każdej komórki nerwowej skutkuje łatwiejszym przyswajaniem informacji oraz większą wydajnością intelektualną.

2.1.4. Energia

Wielu ankietowanych potwierdziło, że po zażyciu centrofenoksyny odczuwają większy poziom energii i motywacji. W związku z tym substancję tę określono jako delikatny stymulant ośrodkowego układu nerwowego. Pomimo, że jej działanie jest łagodniejsze, a suplementacja nie wiąże się z negatywnymi objawami, to jej przyjęcie w późnych porach może skutkować zaburzeniami snu.

2.1.5. Właściwości neuroprotekcyjne

Naukowcy przekonują, że centrofenoksyna posiada wysoki potencjał anytoksydacyjny, dzięki czemu jest w stanie unieszkodliwiać wolne rodniki oraz ograniczać skutki ich negatywnego wpływu. W efekcie substancja ta klasyfikowana jest jako neuroprotektant, który przeciwdziała wielu chorobom neurodegenracyjnym. Wraz z wiekiem w organizmie tworzonych jest coraz więcej wolnych rodników. Neutralizujac ich działanie, centrofenoksyna spowalnia procesy starzenia się mózgu i powstawanie zaburzeń poznawczych.

Na podstawie badań wykazano ponadto, że przyjmowanie substancji przyspiesza oczyszczanie mózgu z toksyn, które gromadzą się w jego strukturach wraz z wiekiem. Chodzi tu przede wszystkim o lipofuscynę, będącą produktem ubocznym, określanym mianem markera starzenia się. Centrofenoksyna spowalnia więc proces obumierania komórek nerwowych, a tym samym zwiększa zdolności poznawcze u osób starszych.

3. Jak stosować Centrofenoksyna?

Nie masz dostępu do tych treści

Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik,
aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej.

Bibliografia

 1. Watanabe S, et al. Effects of various cerebral metabolic activators on glucose metabolism of brain. Folia Psychiatr Neurol Jpn., 1975
 2. Marcer D., Hopkins S.M. The differential effects of meclofenoxate on memory loss in the elderly. Age and Ageing. 1977
 3. Sharma D., Singh R. Centrophenoxine activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats. Indian Journal of Experimental Biology. 1995
 4. Wood P.L., Péloquin A. Increases in choline levels in rat brain elicited by meclofenoxate. Neuropharmacology 1982
 5. Katz M.L., Robison W.G. Jr. What is lipofuscin? Defining characteristics and differentiation from other autofluorescent lysosomal storage bodies. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2002
 6. Nandy K., Bourne G.H. Effect of centrophenoxine on the lipofuscin pigments in the neurones of senile guinea-pigs. Nature. 1966
 7. Lewis J.A., Young R. Deanol and methylphenidate in minimal brain dysfunction. Clinical Pharmacology and Therapeutics. 1975
 8. Roy D., Pathak D.N., Singh R. Effect of centrophenoxine on the antioxidative enzymes in various regions of the aging rat brain. Experimental Gerontology. 1983
 9. Ludwig-Festl M., Gräter B., Bayreuther K. Increase in cell metabolism in normal, diploid human glial cells in stationary cell cultures induced by meclofenoxate Arzneimittel-forschung. 1983
 10. Fülöp T. Jr., Wórum .I, Csongor J., Leövey A., Szabó T., Pék G., Zs -Nagy I. Effects of centrophenoxine on body composition and some biochemical parameters of demented elderly people as revealed in a double-blind clinical trial. Archives of Gerontology and Geriatrics. 1990
 11. Sharma D., Maurya A.K., Singh R. Age-related decline in multiple unit action potentials of CA3 region of rat hippocampus: correlation with lipid peroxidation and lipofuscin concentration and the effect of centrophenoxine. Neurobiology of Aging. 1993
 12. Pék G., Fülöp T., Zs-Nagy I. Gerontopsychological studies using NAI (‘Nürnberger Alters-Inventar’) on patients with organic psychosyndrome (DSM III, Category 1) treated with centrophenoxine in a double blind, comparative, randomized clinical trial. Archives of Gerontology and Geriatrics. 1989
 13. Nandy K. Centrophenoxine: effects on aging mammalian brain. Journal of the American Geriatrics Society. 1978
 14. Casey D.E. Mood alterations during deanol therapy. Psychopharmacology 1979
 15. Fülöp T Jr, et al. Effects of centrophenoxine on body composition and some biochemi
 16. Ni B, Zhang J, Zou J, Zhao W, Li J. A simple and sensitive HPLC method for quantification of the metabolin of meclofenoxate in human plasma. J Chromatogr Sci. 2010
 17. Zs-Nagy I. Aging of cell membranes: facts and theories. Interdiscip Top Gerontol. 2014
 18. Stith IE, Nag S, Mukherjee S, Das SK. Effects of centrophenoxine on cholinephosphotransferase activity in maternal and fetal guinea pig lung. Exp Lung Res. 1989
 19. Neumann HJ, Seyfarth H. [Influence of prenatal applicated centrophenoxine on the postnatal increase in weight of the Wistar rats (author’s transl)]. Anat Anz. 1982
 20. Wood WG, Gorka C, Armbrecht HJ, Williamson LS, Strong R. Fluidizing effects of centrophenoxine in vitro on brain and liver membranes from different age groups of mice. Life Sci. 1986
Centrofenoksyna
nazewnictwo
Nazwa polska: Centrofenoksyna
Nazwa angielska: Centorpohenoxine
Nr CAS: 51-68-3
Inne nazwy: Centro, Lucidril, Meclofenoxate
Podstawowe korzyści
poprawa pamięci
właściwości antyoksydacyjne
profilaktyka choroby Alzheimera
działanie przeciwstarzeniowe
wzrost poziomu energii umysłowej