...

Brahmi | Bacopa monnieri

Bakopa drobnolistna, zwana też Brahmi, jest roślina używaną od wieków w Ajurwedzie, tradycyjnej indyjskiej medycynie. Ma działanie adaptogenne oraz nootropowe. Poprawia zdolności poznawcze, uspokaja i działa przeciwlękowo oraz przecwdepresyjnie.

Ciekawostka:

Tradycyjna nazwa bakopy drobnolistnej świadczy o tym, jak niezwykle jest ceniona za swoje właściwości lecznicze w Indiach. Bakopa nazwana została Brahmi na cześć boskiego stwórcy Brahmy – stojącego na czele wedyjskiego panteonu.

Spis treści:

1. Co to jest Brahmi | Bacopa monnieri?

1.1. Historia i pochodzenie

Bakopa drobnolistna jest gatunkiem rośliny z rodziny trędnikowatych (Scrophulariaceae), choć niektóre systemy klasyfikują ją w obrębie rodziny babkowatych (Plantaginaceae). Głównym miejscem jej występowania są Indie, ale można ją znaleźć również w Nepalu, Chinach, Wietnamie i na Sri Lance, a także na Florydzie (USA), w Europie, Afryce i Australii. Jej naturalnym środowiskiem są tereny podmokłe, takie jak bagna i płytkie zbiorniki wodne, położone na wysokości nie większej niż 1300 m n.p.m. Jest to niewielkie, pnące ziele dorastające od 30 do 60 cm. Posiada podłużne, mięsiste liście w kolorze jasnozielonym oraz pojedyncze niewielkie kwiaty o pięciu białych, różowych lub fioletowych płatkach.

O znaczeniu leczniczych właściwości bakopy drobnolistnej może świadczyć fakt, iż w Indiach nazwana została Brahmi, na cześć Brahmy, jednego z głównych bogów religii hinduistycznej. Ajurweda, tradycyjna medycyna indyjska, zna ją już od 5000 lat i stosuje jako środek poprawiający pamięć i koncentrację, uspokajający i łagodzący stany lękowe, a nawet skuteczny w leczeniu padaczki. Obecnie wykorzystanie Brahmi w celach leczniczych jest tak duże, że zapotrzebowanie rynkowe na tę roślinę sięga 1000 ton. Masowe zbiory z naturalnych stanowisk zmniejszyły jej zasoby w środowisku, Z tego powodu Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów zdecydowała o wpisaniu tej rośliny na listę gatunków zagrożonych.

1.2. Klasyfikacja

Tradycyjnie bakopa drobnolistna używana jest jako środek uspokajający i przeciwlękowy, wykorzystywane jest też jej działanie nootropowe, wynikające z regulacji układu cholinergicznego. Jest także adaptogenem – działa jako tonicum i ułatwia przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych. Badania kliniczne wykazały jej właściwości neuroprotekcyjne i kardioprotekcyjne, a także antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jest także wykorzystywana w leczeniu cukrzycy, niedokrwistości czy stanach zapalnych stawów, a także wspomagająco w terapii chorób neurodegradacyjnych (choroba Alzheimera i Parkinsona). Ponieważ zawarte w niej substancje działają jako związki chelatujące, używa się jej również do usuwania z krwi metali ciężkich, takich jak chrom czy kadm.

1.3. Skład

Za główną grupę substancji czynnych w Brahmi uważa się należące do saponin steroidowych bakozydy A i B. Izomer A jest lewoskrętny, B zaś jest prawoskrętny. Najprawdopodobniej izomer B może być artefaktem uzyskanym w procesie izolacji bakozydu i naturalnie nie występuje w roślinie. Izomer A stanowi ok. 8% suchej masy liści i składa się z trzech saponin zwanych bakogeninami: A1, A2 i A­3, przy czym ta ostatnia występuje w największej ilości. Poddanie rośliny stresowi solnemu bądź traktowanie hodowli in vitro jasmonianem metylu pozwala uzyskać większe stężenie bakozydu.

Oprócz bakozydów i ich pochodnych, Brahmi zawiera także:

 • herpestynę i braminę – alkaloidy o działaniu strychninopodobnym,
 • luteolinę i apigeninę – flawonoidy o silnych właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych,
 • związki fenolowe – także posiadające właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne,
 • węglowodany i alkoholocukry, w tym D-mannitol,
 • białka i aminocukry,
 • kwasy organiczne, w tym kwas betulinowy – indukujący apoptozę komórek niektórych nowotworów,
 • fitosterole: stigmasterol, β-sitosterol, stigmastanol,
 • taniny,
 • terpenoidy.

2. Jak działa Brahmi | Bacopa monnieri?

2.1. Układ nerwowy

2.1.1. Działanie przeciwstresowe

Bacopa monnieri moduluje poziom cytochromu P450 i aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). Zwiększa także aktywność synaptyczną, a przez to także przekazywanie impulsów nerwowych. Ponadto przy chronicznym stresie zapobiega obniżaniu się poziomu dopaminy, serotoniny oraz adrenaliny.

2.1.2. Wspomaganie pamięci i funkcji poznawczych

Eksperyment z udziałem ochotników w średnim wieku wykazały, iż po długotrwałym przyjmowaniu Brahmi, trwającym 12 tygodni, można zaobserwować poprawę pamięci, skupienia i funkcji poznawczych, utrzymującą się nawet do 4 tygodni po zakończeniu suplementacji. Efekty daje przyjmowanie dawki od 125 do 300 mg B. monnieri dziennie. Ilość ta zwiększa tzw. kodowanie informacji, czyli zapisywanie większej ich ilości w pamięci długotrwałej, co pozwala na efektywniejsze uczenie się.

Badania na szczurach, którym aplikowano bakopę, wykazują, iż umożliwia ona zwiększenie przepływu krwi w mózgu nawet o 25%. Następuje to bez podwyższenia ciśnienia tętniczego, a co więcej – powoduje nawet jego obniżenie. Odpowiedzialny za to jest bakozyd A, którego działanie wpływa na uwalnianie tlenku azotu – związku wazodylatacyjnego.

Innym mechanizmem prowadzącym do poprawy funkcji poznawczych jest stymulacja przez B. monnieri proliferacji dendrytów, widoczna zwłaszcza w obszarach odpowiedzialnych za pamięć: hipokampie i ciele migdałowatym, a także pobudzanie transmisji impulsów wzdłuż nerwów. Efekt tego działania jest widoczny już po dwóch tygodniach suplementacji.

Na wspomaganie pamięci wpływa także indukowana przez Brahmi poprawa aktywności układu cholinergicznego w mózgu. Jest to możliwe dzięki inhibicji aktywności acetylocholinestrazy (ACHE) – enzymu rozkładającego acetylocholinę – w korze mózgowej, zwłaszcza zaś w obrębie płata ciemieniowego i hipokampa. Powoduje to zwiększenie dostępności tego neuroprzekaźnika i skutkuje zwiększeniem możliwości poznawczych oraz koncentracji uwagi. W badaniach prowadzonych na szczurach uzyskano wzrost poziomu acetylocholiny o 110%.

2.1.3. Depresja i zaburzenia lękowe

W badaniach na myszach wykazano przeciwdepresyjne działanie zawartych w B. monnieri bakozydów i bakopasaponiny C. Także eksperyment z udziałem osób powyżej 65 roku życia potwierdził, iż dzienna dawka 300 mg Brahmi zawierającej 55% bakozydów jest w stanie zmniejszyć objawy depresji oraz odczuwanego lęku.

Działanie przeciwlękowe ekstraktu z bakopy drobnolistnej o zawartości 25% bakozydów jest porównywalne z lorazepamem. Jednak w przeciwieństwie do tego leku, bakopa nie powoduje występowania skutków ubocznych, takich jak amnezja.

Brahmi podnosi także poziom serotoniny w mózgu, zwłaszcza w obrębie hipokampa. Stymuluje też aktywność białka transportującego ten neuroprzekaźnik (SERT). Wykazano, iż w dawce od 20 do 40 mg/kg masy ciała zwiększa ekspresję kodującego je mRNA, a także aktywność hydroksylazy tryptofanowej – enzymu biorącego udział w syntezie serotoniny.

2.1.4. Działanie neuroprotekcyjne

Bakozydy zapobiegają odkładaniu się w komórkach nerwowych lipofuscyny – barwnika stanowiącego wyznacznik starzenia się. Działanie to, widoczne zwłaszcza w korze mózgowej, wynika prawdopodobnie z pobudzenia acetylotransferazy cholinowej – enzymu przekształcającego cholinę w neuroprzekaźnik acetylocholinę.

Nie bez znaczenia jest także wspomniana już redukcja aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), zwłaszcza w hipokampie. Działanie neuroprotekcyjne bakopy drobnolistnej wynika także z jej zdolności do chelatacji metali ciężkich, wymiatania wolnych rodników oraz stymulacji działania enzymów antyoksydacyjnych.

Brahmi redukuje także związane z procesami starzenia się stany zapalne pojawiające się w mózgu. Obniża stężenie czynników zapalnych takich jak IL-1B i TNFα, których poziom wzrasta w miarę starzenia się.

2.1.5. Choroby neurodegeneracyjne

Działanie neuroprotekcyjne oraz poprawiające funkcje poznawcze bakopy drobnolistnej może być wykorzystane w terapii chorób neurodegradacyjnych. Badanie z udziałem pacjentów w okresie krótko po zdiagnozowaniu choroby Alzheimera wykazało, iż spożywanie tej rośliny usprawniło nie tylko ich pamięć, ale też orientację w czasie i przestrzeni, a także funkcje takie jak język, czytanie i pisanie. Zaobserwowano także spadek nerwowości i bezsenności. Poprawie uległa ich ogólna jakość życia. Podobne efekty zgłaszali inny pacjenci stosujący B. monnieri, nie biorący udziału w eksperymencie.

Ze względu na właściwości protekcyjne wobec neuronów dopaminergicznych, Brahmi wykazuje pewien potencjał w terapii choroby Parkinsona. W tym schorzeniu zaburzona jest też gospodarka glutaminergiczna. Wyniki badań prowadzonych na szczurach potwierdziły, że roślina ta powoduje powrót do normy poziomu kwasu glutaminowego w mózgu.

2.1.6. Działanie przeciwdrgawkowe

Wprawdzie skuteczność przeciwdrgawkowa bakopy drobnolistnej jest o 15% niższa niż stosowanej obecnie fenytoiny, ale pozbawiona jest skutków ubocznych, takich jak ból głowy czy zaburzenia rytmu serca. Prawdopodobnie mechanizm przeciwdrgawkowy Brahmi związany jest z działaniem bakozydu A, obserwowanym zwłaszcza w prążkowiu i hipokampie, polegającym na zwiększeniu aktywności receptorów GABA oraz na przywróceniu normalnego poziomu dekarboksylazy kwasu glutaminowego (GAD) – enzymu katalizującego reakcję, w której powstaje GABA. Bakozyd A blokuje także kanały sodowe, przez co stabilizuje błony komórkowe neuronów.

Przy epilepsji obniżony jest poziom presynaptycznych receptorów glutaminianu mGluR8, które mogą stanowić część mechanizmu chroniącego przed hiperpobudzeniem. B. monnieri zwiększa ekspresję genów kodujących te receptory. Podobnie działa na receptory serotoniny 5-HT2C, których poziom także jest obniżony w tej chorobie. Bakopa reguluje ich poziom zwłaszcza w móżdżku i hipokampie. Co ciekawe, nie zanotowano podobnego działania u osób zdrowych.

2.1.7. Działanie przeciwbólowe

Zaobserwowano, że wodny ekstrakt z bakopy drobnolistnej wykazuje działanie antynocyceptywne – hamuje odbieranie przez nocyreceptory bodźców, które interpretowane są jako bólowe. Prawdopodobnie odpowiada za to kombinacja pobudzania receptorów opioidowych, serotoninergicznych i adrenergicznych. Dokładny mechanizm nie jest obecnie znany.

2.2. Działanie hipoglikemiczne

Wykazano, iż Brahmi może obniżać poziom glukozy w osoczu krwi. Odpowiada za to bakozyna, która może mieć właściwości insulinomimetyczne. Przyjmowanie przez szczury, u których wywołano cukrzycę, czystej bakozyny spowodowało znaczne zmniejszenie poziomu glukozy. Efektu tego nie odnotowano u zdrowych zwierząt. Niestety, bakozyna występuje w B. monnieri w bardzo małej ilości, zaledwie 0,12% suchej masy, dlatego jej wykorzystanie w celu obniżania poziomu glukozy we krwi jest obecnie nieefektywne.

2.3. Działanie przeciwbakteryjne

Wyniki badań wskazują, iż n-butalolowy ekstrakt z bakopy drobnolistnej wykazuje działanie bakteriobójcze zarówno przeciwko patogenom zwierzęcym, jak i ludzkim. Ogranicza on rozwój Escherichia coli, Salmonella enteritidis oraz Pseudomonas aeruginosa. Zawarty w Brahmi kwas betulinowy jest ponadto zabójczy dla grzybów z rodzajów Alternaria i Fusarium.

2.4. Działanie przeciwwrzodowe

W przewodzie pokarmowym B. monnieri wykazuje działanie przeciwwrzodowe zarówno lecznicze jak i zapobiegawcze. Związane jest ono ze stymulacją naturalnych czynników ochronnych błon śluzowych. Bakopa zwiększa żywotność ich komórek oraz wzmaga wydzielanie przez nie śluzu. Hamuje także rozwój Helicobacter pylori – bakterii wywołujących wrzodów żołądka. Powoduje również rozkurczanie się mięśni gładkich jelit, co jest korzystne w przypadku występowania zespołu jelita drażliwego.

2.5. Działanie hepatoprotekcyjne

Badania wykazały, iż bakopa drobnolistna u myszy traktowanych tetrachlorometanem (związkiem chemicznym uszkadzającym wątrobę) wpływa na obniżenie poziomu aminotransferazy alaninowej (ALAT) i aminotransferazy asparaginowej (ASPAT). Enzymy te występują w dużej ilości przy wirusowym zapaleniu wątroby (WZW) oraz przy uszkodzeniach tego narządu wywołanych przez czynniki mechaniczne lub chemiczne. Wyciągnięto z tego wniosek, iż Brahmi może ograniczać działanie hepatotoksyczne różnych substancji, działając ochronnie na komórki wątroby.

2.6. Działanie przeciwnowotworowe

Wykazano, że wodny wyciąg z B. monnieri hamuje proliferację komórek rakowych oraz gromadzenie się płynu wysiękowego, co potwierdzono zarówno in vivo jak i in vitro. W badanych liniach komórek nowotworowych zaobserwowano cechy wskazujące na intensywne zachodzenie procesu apoptozy oraz fragmentację DNA wynikającą z aktywności endogennej endonukleazy. Stwierdzono, iż bakopa stymuluje ekspresję proapoptotycznego genu Bax, obniża zaś ekspresję antyapoptotycznego genu Bcl-2. Co więcej, działanie takie występuje wyłącznie wobec komórek rakowych, nie zaobserwowano go na liniach komórek zdrowych.

3. Jak stosować Brahmi | Bacopa monnieri?

Nie masz dostępu do tych treści

Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik,
aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej.

Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas!

Bibliografia

 1. Ahire ML.Effect of sodium chloride-induced stress on growth, proline, glycine betaine accumulation, antioxidative defence and bacoside. A content in in vitro regenerated shoots of Bacopa monnieri (L.) Pennell.Acta Physiol Plant 2013; 35:1943-53
 2. Anonymous, The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. 1999: 1.
 3. Beere HM, Wolf BB, Cain K, Mosser DD, Mahboubi A, Kuwana T, Tailor P, Morimoto RI, Cohen GM, Green DR (August 2000). “Heat-shock protein 70 inhibits apoptosis by preventing recruitment of procaspase-9 to the Apaf-1 apoptosome”. Nat. Cell Biol. 2 (8): 469–75.
 4. Bhaskar M, Jagtap AG Exploring the possible mechanisms of action behind the antinociceptive activity of Bacopa monniera. Int J Ayurveda Res. (2011)
 5. Bhattacharya SK, et al Antioxidant activity of Bacopa monniera in rat frontal cortex, striatum and hippocampus . Phytother Res. (2000)
 6. Biswas SK. Evaluation of antinociceptive and antioxidant activities of whole plant extrakt of Bacopa monnieri. Res J Med Plant 2012; 6:607-14.
 7. Calabrese C. Effects of a standardized Bacopa monnieri extract on cognitive performance, anxiety, and depression in the elderly: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial J Altern Complement Med 2008; 14:707-13.
 8. Ceasar SA. Highly efficient shoot regeneration of Bacopa monnieri (L.) using a two-stage culture procedure and assessment of genetic integrity of micropropagated plants by RAPD. Acta Physiol Plant 2010; 32:443-52.
 9. Chandrasekar S. Alcoholic Extract of Bacopa monnieri Linn. Protects against 6-Hydroxydopamine-induced changes in behavioral and biochemical aspects: A Pilot Study. Cell Mol Neurobiol 2012; 32:1099-112.
 10. Charles PD, et al Bacopa monniera leaf extract up-regulates tryptophan hydroxylase (TPH2) and serotonin transporter (SERT) expression: implications in memory formation . J Ethnopharmacol. (2011)
 11. Charoenphon N., Anandsongvit1N., Kosai P., Sirisidthi K., Kangwanrangsan N., Jiraungkoorskul W. Brahmi (Bacopa monnieri): Up-to-date of memory boosting medicinal plant: A review. Indian J. Agric. Res., 50 (1) 2016: 1-7
 12. Chatterjee M, Verma P, Palit G Comparative evaluation of Bacopa monniera and Panax quniquefolium in experimental anxiety and depressive models in mice . Indian J Exp Biol. (2010)
 13. Dorababu M, et al Effect of Bacopa monniera and Azadirachta indica on gastric ulceration and healing in experimental NIDDM rats . Indian J Exp Biol. (2004)
 14. Ghosh T, Maity TK, Singh J Antihyperglycemic activity of bacosine, a triterpene from Bacopa monnieri, in alloxan-induced diabetic rats . Planta Med. (2011)
 15. Gohil KJ. A review on Bacopa monnieri: Current research and future prospects. Int J Green Pharm 2010; 4:1-9.
 16. Gudipati T. Hepatoprotective potential of in vitro Bacopa monnieri L. against carbon tetrachloride – induced hepatotoxicity in albino mice. Int J Pharma Bio Sci 2012; 3:664-72.
 17. Jyoti A, Sethi P, Sharma D Bacopa monniera prevents from aluminium neurotoxicity in the cerebral cortex of rat brain . J Ethnopharmacol. (2007)
 18. Jyoti A. Neuroprotective role of Bacopa monnieri extract against aluminium-induced oxidative stress in the hippocampus of rat brain. NeuroToxicol 2006; 27:457-457.
 19. Kalyani MI. A pro-apoptotic 15-kDa protein from Bacopa monnieri activates caspase-3 and downregulates Bcl-2 gene expression in mouse mammary carcinoma cells. J Nat Med 2013; 67:123-36.
 20. Kamkaew N, et al Bacopa monnieri and its constituents is hypotensive in anaesthetized rats and vasodilator in various artery types . J Ethnopharmacol. (2011)
 21. Kamkaew N. Bacopa monnieri increases cerebral blood flow in rat independent of blood pressure. Phytother Res 2013; 27:135-8.
 22. Khan R, Krishnakumar A, Paulose CS Decreased glutamate receptor binding and NMDA R1 gene expression in hippocampus of pilocarpine-induced epileptic rats: neuroprotective role of Bacopa monnieri extract . Epilepsy Behav. (2008)
 23. Kowalski J. Hamujacy wpływ apigeniny na wydzielanie i ekspresję genu białka chemotoksycznego monocytów (MCP-1) w hodowli makrofagów linii J 774.2. Wiad Lek 2006; 59:9-10.
 24. Kral T, et al Down-regulation of mGluR8 in pilocarpine epileptic rats . Synapse. (2003)
 25. Krishnakumar A, Nandhu MS, Paulose CS Upregulation of 5-HT2C receptors in hippocampus of pilocarpine-induced epileptic rats: antagonism by Bacopa monnieri . Epilepsy Behav. (2009)
 26. Krishnakumar A. Upregulation of 5-HT2C receptors in hippocampus of pilocarpine-induced epileptic rats: Antagonism by Bacopa monnieri. 2009; 16:225-30.
 27. Lamer-Zarawska E. Leki roślinne immunotropowe i adaptogenne. Wiad Ziel 1997; 39:1-7.
 28. Lüders J, Demand J, Höhfeld J (February 2000). “The ubiquitin-related BAG-1 provides a link between the molecular chaperones Hsc70/Hsp70 and the proteasome”. J. Biol. Chem. 275 (7): 4613–7.
 29. Łojewski M., Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K Bacopa monnieri L.Pennell – roślina o wielokierunkowym działaniu leczniczym. Postępy Fitoterapii 2/2014, s. 84-89
 30. Mathew J, et al Bacopa monnieri and Bacoside-A for ameliorating epilepsy associated behavioral deficits . Fitoterapia. (2010)
 31. Mathew J, et al Behavioral deficit and decreased GABA receptor functional regulation in the hippocampus of epileptic rats: effect of Bacopa monnieri . Neurochem Res. (2011)
 32. Mathew J, et al Decreased GABA receptor in the cerebral cortex of epileptic rats: effect of Bacopa monnieri and Bacoside-A . J Biomed Sci. (2012)
 33. Mathew J, et al Decreased GABA receptor in the striatum and spatial recognition memory deficit in epileptic rats: effect of Bacopa monnieri and bacoside-A . J Ethnopharmacol. (2010)
 34. Morgan A, Stevens J Does Bacopa monnieri improve memory performance in older persons? Results of a randomized, placebo-controlled, double-blind trial . J Altern Complement Med. (2010)
 35. Paulose CS, et al Neuroprotective role of Bacopa monnieri extract in epilepsy and effect of glucose supplementation during hypoxia: glutamate receptor gene expression . Neurochem Res. (2008)
 36. Peth-nui T. Effects of 12-week Bacopa monnieri consumption on attention, cognitive processing, working memory, and functions of both cholinergic and monoaminergic systems in healthy elderly volunteers. Evidence-Based Compl Alter Med 2012; 1-10.
 37. Prince HK, et al Down-regulation of AMPA receptor subunit GluR2 in amygdaloid kindling . J Neurochem. (1995)
 38. Raghav S, et al Randomized controlled trial of standardized Bacopa monniera extract in age-associated memory impairment . Indian J Psychiatry. (2006)
 39. Rastogi M, et al Amelioration of age associated neuroinflammation on long term bacosides treatment . Neurochem Res. (2012)
 40. Rastogi M. Prevention of age-associated neurodegeneration and promotion of healthy brain ageing in female Wistar rats by long term use of bacosides. Biogerontol 2012; 13:183-95.
 41. Ravikumar S. Antibacterial activity of traditional therapeutic coastal medicinal plants against some pathogens. J Environ Biol 2005; 26:383-6.
 42. Roodenrys S, et al Chronic effects of Brahmi (Bacopa monnieri) on human memory . Neuropsychopharmacology. (2002)
 43. Russo A, Borrelli F Bacopa monniera, a reputed nootropic plant: an overview . Phytomedicine. (2005)
 44. Sairam K, et al Antidepressant activity of standardized extract of Bacopa monniera in experimental models of depression in rats . Phytomedicine. (2002)
 45. Shanmugasundaram ER, Akbar GK, Shanmugasundaram KR Brahmighritham, an Ayurvedic herbal formula for the control of epilepsy . J Ethnopharmacol. (1991)
 46. Sharma P. Methyl jasmonate mediates upregulation of bacoside A production in shoot cultures of Bacopa monnieri. Biotechnol Lett 2013; 35:1121-5.
 47. Sheikh N, et al Effect of Bacopa monniera on stress induced changes in plasma corticosterone and brain monoamines in rats . J Ethnopharmacol. (2007)
 48. Shinomol GK, Muralidhara Bacopa monnieri modulates endogenous cytoplasmic and mitochondrial oxidative markers in prepubertal mice brain . Phytomedicine. (2011)
 49. Shinomol GK, Muralidhara, Bharath MM Exploring the role of “Brahmi” (Bocopa monnieri and Centella asiatica) in brain function and therapy . Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. (2011)
 50. Shobana C. Alcoholic extract of Bacopa monnieri Linn. Protects Against 6-Hydroxydopamine-induced changes in behavioral and biochemical aspects: A pilot study. Cell Mol Neurobiol 2012; 32:1099-112.
 51. Singh HK. Brain enhancing ingredients from Ayurvedic medicine: Quintessential example of Bacopa monnieri, a narrative review. Nutrients 2013; 5:478-97.
 52. Singh RH, Narsimhamurthy K, Singh G Neuronutrient impact of Ayurvedic Rasayana therapy in brain aging . Biogerontology. (2008)
 53. Stough C, et al Examining the nootropic effects of a special extract of Bacopa monniera on human cognitive functioning: 90 day double-blind placebo-controlled randomized trial . Phytother Res. (2008)
 54. Sumathi T, et al Protective Effect of Bacopa monniera on Methyl Mercury-Induced Oxidative Stress in Cerebellum of Rats . Cell Mol Neurobiol. (2012)
 55. Tripathi S, et al Protective potential of Bacopa monniera (Brahmi) extract on aluminum induced cerebellar toxicity and associated neuromuscular status in aged rats . Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). (2011)
 56. Tripathi YB, et al Bacopa monniera Linn. as an antioxidant: mechanism of action . Indian J Exp Biol. (1996)
 57. Vangalapati MA. Review on pharmacological studies of Bacopa monnieri. J Chem Biol Phys Sci 2011; 1:250-9.
 58. Velmurugan K, et al Synergistic induction of heme oxygenase-1 by the components of the antioxidant supplement Protandim . Free Radic Biol Med. (2009)
 59. Ven Murthy MR, et al Scientific basis for the use of Indian ayurvedic medicinal plants in the treatment of neurodegenerative disorders: ashwagandha . Cent Nerv Syst Agents Med Chem. (2010)
 60. Viji, V. & Helen, A. Inflammopharmacol (2011) 19: 283.
 61. Vollala VR, Upadhya S, Nayak S Enhanced dendritic arborization of hippocampal CA3 neurons by Bacopa monniera extract treatment in adult rats . Rom J Morphol Embryol. (2011)
 62. Vollala VR, Upadhya S, Nayak S Enhanced dendritic arborization of amygdala neurons during growth spurt periods in rats orally intubated with Bacopa monniera extract . Anat Sci Int. (2011)
 63. Vollala VR, Upadhya S, Nayak S Enhancement of basolateral amygdaloid neuronal dendritic arborization following Bacopa monniera extract treatment in adult rats . Clinics (Sao Paulo). (2011)
 64. Wasnik U. Evaluation of anticonvulsant activity on leaves of alcoholic extract of Bacopa monnieri Linn. Int J Pharm Sci Rev Res 2012; 17:1-5.
 65. Wolski T. Surowce roślinne o działaniu adaptogennym oraz ocena zawartości adaptogenów w ekstraktach i preparatach otrzymanych z rodzaju Panax. Post Fitoter 2009; 2:77-97.
 66. Zhou Y, et al Triterpene saponins from Bacopa monnieri and their antidepressant effects in two mice models . J Nat Prod. (2007)
 67. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-761-bacopa.aspx?activeingredientid=761&activeingredientname=bacopa
 68. https://examine.com/supplements/bacopa-monnieri/
Brahmi Bacopa monnieri
nazewnictwo
Nazwa polska: bakopa drobnolistna
Nazwa zwyczajowa: Brahmi
Nazwa łacińska: Bacopa monnieri
Inne nazwy: Aindri, Jalanimba, Jalabrahmi, brahmibuti, hyzop wodny, Bramia monnieri, Lysimachia monnieri, Graticola monnieri, Herpestis monniera, Moniera cuneifolia, Indian pennyworth
Podstawowe korzyści
poprawa pamięci i funkcji poznawczych
złagodzenie objawów depresji
zwiększenie poziomu acetylocholiny
złagodzenie objawów chorób neurodegradacyjnych
poprawa kondycji neuronów