...

Spożywanie produktów przetworzonych w ciąży a autyzm u dziecka

Badano, w jaki sposób pochodzący z produktów wysokoprzetworzonych kwas propionowy, spożywany przez kobiety ciężarne hamuje rozwój neuronów w mózgu dziecka w łonie matki.

Amerykańscy naukowcy z University of Central Florida, zidentyfikowali niekorzystne zmiany molekularne zachodzące w mózgu dziecka, gdy neurony macierzyste są narażone na zbyt wysoki poziom kwasu propionowego, powszechnie występującego w przetworzonej żywności. Wraz ze stałym wzrostem liczby dzieci, u których diagnozuje się autyzm, określenie przyczyny występowania i rozwoju tego schorzenia stało się jednym z priorytetowych zagadnień współczesnej medycyny. Dzięki badaniu wykonanemu na Florydzie, spojrzenie na związek pomiędzy spożywaniem wysokoprzetworzonej żywności przez kobiety ciężarne a prawidłowym rozwojem mózgu dziecka w łonie, zyskało szerszą perspektywę.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. Autism Spectrum Disorder) to szereg nieprawidłowości neurorozwojowych, charakteryzujących się nadmierną proliferacją komórek glejowych, stanami zapalnymi, zaburzeniami nerwów obwodowych i objawami żołądkowo – jelitowymi. W tym doświadczeniu badano wpływ nadmiernego spożywania jednego z krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych przez kobiety ciężarne na proliferację, różnicowanie i występowanie stanów zapalnych w ludzkich nerwowych komórkach macierzystych (hNSC, human neural stem cells). Impulsem do wykonania tego badania był głównie fakt, że dzieci autystyczne często cierpią na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak zespół jelita drażliwego, a mikroflora jelitowa pacjentów z autyzmem znacznie różni się od mikrobiomu zdrowych osób.

„Badania wykazały, że mikrobiom jelitowy oraz zawartość kwasu propionowego w próbce kału dzieci autystycznych różni się w odniesieniu do zdrowego dziecka. Chcieliśmy dowiedzieć się co jest tego przyczyną.” – dr Naser, współautor badania

Nerwowe komórki macierzyste to pierwotne komórki charakteryzujące się nieograniczoną zdolnością do samopowielania oraz różnicowania i funkcjonowania pod postacią jednej z trzech linii komórkowych, obejmujących neurony i komórki glejowe: oligodendrocyty i astrocyty. Naukowcy dowiedli, że wystawienie hNSC na zbyt wysokie stężenie kwasu propionowego powoduje uszkodzenie komórek mózgu za pomocą kilku mechanizmów. Kwas ten zmniejsza liczbę neuronów i powoduje nadprodukcję komórek glejowych, co zakłóca łączność pomiędzy tymi pierwszymi. Ponadto wywołuje on stan zapalny, który odnotowano w mózgowiu dzieci z autyzmem.

Nadmierne ilości kwasu propionowego w organizmie powodują także skrócenie i uszkodzenie ścieżek, za pomocą których neurony komunikują się z resztą ciała. Wynikiem tego są typowe zachowania dzieci autystycznych, do których należy wysoka częstotliwość powtarzających się zachowań, regresja rozwoju oraz unikanie interakcji z otoczeniem.

Kwas propionowy jest powszechnie wykorzystywany przez producentów żywności wysokoprzetworzonej do wydłużenia okresu przydatności do spożycia produktu. Związek ten występuje także naturalnie w jelitach człowieka. Jednak zmieniający się mikrobiom jelitowy kobiety podczas ciąży może uintensywniać produkcję kwasu propionowego, a dodatkowe wprowadzenie go wraz z pokarmem istotnie podnosi jego stężenie, także w organizmie płodu, co może być niebezpieczne dla rozwoju dziecka.

“Badania te są tylko pierwszym krokiem w kierunku lepszego zrozumienia zaburzeń spektrum autyzmu. Mamy jednak pewność, że jesteśmy na dobrej drodze do ostatecznego poznania etiologii tej choroby.” – zespół naukowców z University of Central Florida
Bibliografia

Abdelli L.S., Samsam A., Naser S.A., Propionic Acid Induces Gliosis and Neuro-inflammation through Modulation of PTEN/AKT Pathway in Autism Spectrum Disorder. Scientific Reports. (06.2019)

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: