...

Sens życia zapisany w genach

Co sprawia, że poszczególne osoby czują się bardziej lub mniej szczęśliwe? Jakie czynniki wpływają na poczucie sensu życia? Holenderscy naukowcy odnaleźli odpowiedź na to pytanie: za wszystko to odpowiada osiem genów.

Pytanie o sens życia jest chyba równie stare jak ludzkość. Od wieków spędza sen z powiek głównie filozofom, ale odpowiedź na nie starają się znaleźć także naukowcy. Czy istnieje jeden nadrzędny cel, wspólny dla wszystkich ludzi, czy też dla każdego człowieka sensem życia będzie coś zupełnie innego? Zespół naukowców z ośrodków badawczych w Amsterdamie postanowił przyczynić się do wyjaśnienia tych kwestii.

Uczeni przeanalizowali dane dostępne w ramach brytyjskiego projektu Biobank, w którym wzięło udział ponad 500 tys. osób obojga płci, w wieku od 40 do 70 lat. Do celów analizy asocjacyjnej wykorzystano dane dotyczące genomu ok. 110 tys. osób. Ochotnicy wypełnili także kwestionariusze, w których znalazły się pytania takie jak “W jakim stopniu uważasz, że twoje życie ma sens?”, “Generalnie jak bardzo szczęśliwy jesteś?”, na które uczestnicy odpowiadali za pomocą pięciopunktowej skali.

Pytania te odnosiły się do dwóch głównych nurtów dotyczących szczęścia i sensu życia, pochodzących ze starożytnej Grecji, lecz wciąż aktualnych. Pierwsze związane było z tradycją hedonistyczną, która utożsamia poczucie szczęścia i dobre samopoczucie z równowagą między przyjemnością a bólem. We współczesnej behawiorystyce i naukach społecznych często zamiast pojęcia dobrostanu hedonistycznego stosuje się “subiektywne dobre samopoczucie”, którego odczuwanie jest indywidualne i które obejmuje nie tylko brak negatywnych aspektów, ale także obecność pozytywnych oraz dotyczy wszystkich sfer życia. Drugie pytanie związane było natomiast z koncepcją eudajmonistyczną, według której za sens życia przyjmowano “cnotliwą działalność”, definiowaną jako posiadanie i wykorzystywanie w praktyce wiedzy oraz pełni ludzkich możliwości. Obecnie przekształciła się ona w pojęcie “psychologicznego dobrego samopoczucia”, obejmujące akceptację siebie, pozytywne relacje z innymi, autonomię, opanowanie środowiska, posiadanie celu życiowego oraz realizowanie rozwoju osobistego.

Zestawienie wyników analizy genetycznej z odpowiedziami na pytania z kwestionariusza pozwoliło znaleźć 8 niezwykle istotnych genów. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w ich obrębie był decydujący dla poczucia szczęścia według koncepcji hedonistycznej (6 loci) i dla eudajmonistycznej koncepcji sensu życia (2 loci). Wykazano także, że mają one znaczenie większe niż czynniki środowiskowe, jeśli chodzi o indywidualne poczucie szczęścia i sensu życia.

“Wyniki te pokazują, że różnice genetyczne między poszczególnymi osobami nie tylko odgrywają rolę w indywidualnym odczuwaniu szczęścia, ale także w poczuciu sensu życia” – mówi Bart Baselman, współautor badania.
“Żyjemy w społeczeństwie, w którym od każdego oczekuje się, że będzie dobrze się rozwijał, osiągnie najwyższy poziom i przeżyje sensowne życie” – mówi prof. Meike Bartels, współautor badania. – “Jeśli będziemy mieć lepszy obraz przyczyn różnic między poszczególnymi osobami, będziemy mogli wykorzystać te informacje, aby pomóc ludziom, którzy czują się mniej szczęśliwi lub zmagają się z sensem życia. Dowiadujemy się również, że istnieją czynniki środowiskowe, które są ważne dla poczucia szczęścia, ale nie dla poczucia sensu życia i odwrotnie. W przyszłości chcielibyśmy określić, które z czynników środowiskowych są odpowiedzialne za tę rozbieżność.”
Bibliografia

Baselmans B.M.L., Bartels M. A genetic perspective on the relationship between eudaimonic –and hedonic well-being. Scientific Reports, 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: