...

Post przerywany na Alzheimera?

Wyniki badania sugerują, że dostosowanie wzorców żywieniowych do naturalnych rytmów dobowych może pomóc w terapii i profilaktyce choroby Alzheimera.

Choroba Alzheimera, należąca do chorób neurodegeneracyjnych, charakteryzuje się nagromadzeniem w neuronach płytek tworzonych przez amyloid-beta oraz splątków neurofibrylarnych zbudowanych z białka tau. Te patologiczne złogi białek zakłócają pracę komórek nerwowych i prowadzą do m.in. do pogorszenia funkcji poznawczych i upośledzenia pamięci.

U pacjentów z chorobą Alzheimera często dochodzi również do zaburzenia rytmów okołodobowych. Objawia się to na przykład problemami z zaśnięciem, częstymi wybudzeniami czy znaczą dezorientacją i problemami ze skupieniem uwagi w godzinach wieczornych. Wyniki najnowszych badań potwierdzają, że symptomy te mogą zwiększać ryzyko demencji i poprzedzają wystąpienie upośledzenia funkcji poznawczych nawet o kilka lat. Wielu badaczy próbuje ustalić, czy regulowanie rytmów okołodobowych może poprawić ogólny stan zdrowia. Jedną ze strategii jest prowadzenie dobowego cyklu, polegającego na spożywaniu pokarmów w konkretnych godzinach. Ten rodzaj żywienia nazywany jest postem przerywanym (ang. intermittent fasting). Naukowcy z University of California postanowili sprawdzić, czy przyjmowanie pokarmu w określonym oknie czasowym, bez restrykcji kalorycznej, może modulować rytmy okołodobowe, a następnie łagodzić szkodliwe zmiany w mózgu i deficyty pamięci związane z chorobą Alzheimera.

Badacze przeprowadzili doświadczenia na mysim modelu choroby Alzheimera. Myszy podzielono na dwie grupy. Pierwszą była grupa kontrolna z nieograniczonym dostępem do jedzenia. Grupę eksperymentalną stanowiły zwierzęta z dostępem do żywności ograniczonym do 6 godzin na dobę – w czasie, gdy gryzonie są najbardziej aktywne. Aby ocenić skutki postu przerywanego, naukowcy przeprowadzili testy behawioralne oceniające pamięć zwierząt, prześledzili zmiany w ekspresji białek w obrębie tkanki nerwowej i wykonali szereg analiz z zakresu biologii molekularnej.

Po zastosowaniu postu przerywanego u myszy z objawami choroby Alzheimera doszło do wyraźnego zmniejszenia ilości blaszek amyloidowych i splątków neurofibrylarnych w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto ograniczony czasowo dostęp do pożywienia poprawił ich funkcje poznawcze i zachowanie pamięci, a dodatkowo uregulował ich rytm dobowy. Analizy z zakresu biologii molekularnej wykazały, że podczas stosowania postu przerywanego w mózgu dochodzi do złożonej komunikacji pomiędzy systemami zaangażowanymi w regulację rytmów okołodobowych a systemami odpowiedzialnymi za utrzymanie homeostazy organizmu w odpowiedzi na zmiany w metabolizmie.

Wyniki badania sugerują, że dostosowanie wzorców żywieniowych do naturalnych rytmów dobowych może służyć jako strategia przeciwko nagromadzeniu patologicznych złogów białek w mózgu, a także przeciw zanikowi pamięci związanemu z chorobą Alzheimera. Chociaż dokładne mechanizmy tych efektów nie są w pełni wyjaśnione, naukowcy przypuszczają, że modulacja rytmów okołodobowych poprzez ograniczone w czasie karmienie może odegrać tutaj kluczową rolę.

Praca naukowców z University of California toruje drogę do dalszych badań nad zawiłymi powiązaniami między metabolizmem, rytmami okołodobowymi i chorobami neurodegeneracyjnymi. Aby w przyszłości zastosować to podejście u ludzi, potrzebne są dodatkowe badania. Niemniej jednak zdobyta wiedza daje nadzieję na opracowanie nowych interwencji dietetycznych, które w przyszłości mogłyby potencjalnie pomóc w zapobieganiu chorobie Alzheimera lub w jej leczeniu.

Bibliografia

Whittaker D.S et al. Circadian modulation by time-restricted feeding rescues brain pathology and improves memory in mouse models of Alzheimer’s disease. Cell Metabolism, 2023

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Kawa i mózg

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Archiwum: