...

Otyłość a mózg

Wyniki badań naukowych świadczą o tym, że jedną z konsekwencji otyłości może by niekorzystna zmiana neuroplastyczności mózgu.

Na całym świecie nadwagę ma blisko 2 biliony ludzi, z czego ponad 650 milionów cierpi na otyłość. Nadmiar wagi wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia ciała i pracy mózgu. Kluczowa dla pracy mózgu jest jego neuroplastyczność – wrodzona zdolność do modyfikacji struktury połączeń między neuronami. Zespół naukowców z Uniwersytetu Południowej Australii przeprowadził serię badań, w których porównano reakcję na przezczaszkową stymulację mózgu polem magnetycznym (ang. transcranial magnetic stimulation, TMS) u osób otyłych i o zdrowej masie ciała. Celem tych badań było sprawdzenie, czy waga ciała modyfikuję zdolność mózgu do neuroplastyczności.

“Otyłość niekorzystnie wpływa na zdrowie fizyczne – między innymi zwiększa ryzyko chorób serca, zaburzeń metabolizmu oraz demencji. Nasze badanie po raz pierwszy w historii zweryfikowało zależność między nadmiarem masy ciała a neuroplastycznością mózgu” – dr Brenton Hordacre, współautor badania.

Do udziału w eksperymentach zaproszono 15 otyłych uczestników w wieku od 16 do 60 lat oraz 15 uczestników o prawidłowej wadze, należących do grupy kontrolnej. W tym badaniu procedura eksperymentalna polegała na pobudzeniu obszaru kory sensomotorycznej za pomocą TMS. Wyniki porównania reakcji kory mózgu na stymulację TMS wskazały na istotną różnicę w odpowiedzi neuronalnej pomiędzy grupami. Odpowiedź neuronalna w grupie kontrolnej była znacząco wyższa niż w grupie otyłych badanych – mózgi tych ostatnich niemal nie zareagowały na stymulację TMS. Rezultaty te sugerują, że w przypadku osób otyłych zdolność kory mózgu do neuroplastyczności może być zaburzona.

“Udało nam się udokumentować zależność między otyłością a zaburzeniem funkcjonowania mózgu. Te wyniki wskazują na istotność prawidłowej wagi ciała w zdrowym starzeniu się oraz rehabilitacji neurologicznej, np. po udarze” – konkluduje dr Hordacre.

Podsumowując, zespół naukowców z Australii wykazał istnienie zależności między otyłością a zmniejszeniem neuroplastyczności mózgu. Wyniki te mają szczególnie znaczenie w kontekście udaru, ponieważ schorzenie to dotyka ok. 15 milionów ludzi rocznie, z których jedna trzecia umiera. Pozostali zaś zagrożeni są trwałym upośledzeniem podstawowych zdolności kognitywnych, takich jak: mowa, percepcja czy pamięć. Otyłość stanowi zatem poważny czynnik utrudniający rehabilitację neurologiczną.

Bibliografia

Sui SX, Ridding MC, Hordacre B. “Obesity is Associated with Reduced Plasticity of the Human Motor Cortex.” Brain Sci. 2020

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Kawa i mózg

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Archiwum: