...

Nootropowy zapach kawy

Zwierająca kofeinę kawa to jeden z najpopularnieszych na świecie stymulantów, pomagających zwiększyć odczuwalny poziom energii i poprawić wydolność intelektualną. Wyniki badań naukowych wskazują na to, że podobne efekty, może mieć już sam zapach tego napoju.

Kofeina to jeden z najczęściej stosowanych stymulantów. Jednym z najchętniej wykorzystywanych sposobów jej przyjmowania jest picie kawy. Wielu amatorów tego napoju deklaruje, że pomaga im on zwiększyć odczuwany poziom energii, niweluje zmęczenie umysłowe, poprawia wydolność fizyczną i intelektualną Efekty te są również poparte wynikami badań naukowych.

Badacze z ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych przypuszczają, że za korzystne rezultaty picia kawy nie musi odpowiadać jedynie zawarta w niej kofeina. Zakładają oni, że już sam zapach tego napoju może być kojarzony z efektami płynącymi z jego spożycia. Dobrze udowodnionym faktem jest wpływ wrażeń węchowych na zniekształcenia postrzegania oraz kształtowanie określonych zachowań poprzez odpowiednie skojarzenia semantyczne. Jeśli jest tak w istocie, już samemu zapachowi kawy powinny towarzyszyć skutki w postaci zwiększenia poziomu uwagi i energii.

Aby potwierdzić swoją hipotezę, naukowcy przygotowali eksperyment, w którym wzięło udział 114 ochotników obojga płci, w większości w wieku od 18 do 21 lat. Ich zadaniem było wypełnić komputerowy test zawierający zagadnienia matematyczne. W pomieszczeniu, w którym się wówczas znajdowali, za pomocą elektrycznego dyfuzora rozpylono zapach kawy, nie zawierający jednak kofeiny ani innych związków chemicznych o działaniu stymulującym. Grupa kontrola wykonywała to samo zadanie, jednak w jej pomieszczeniu nie zastosowano żadnych zapachów. Przed rozpoczęciem testu wszyscy odpowiedzieli na pytania o to, jak spodziewają się, że im on pójdzie, jak bardzo pewni są swoich umiejętności i jakiego wyniku się spodziewają.

Przeprowadzono też drugi eksperyment, podczas którego ochotnicy w wieku ok. 33 lat przebywali w pomieszczeniach wypełnionych różnymi zapachami: zwykłej kawy, kawy bezkofeinowej lub kwiatów, zaś grupa kontrolna przebywała w pokoju bez żadnego zapachu. Uczestników poproszono o wyobrażenie sobie, że wykonują zadanie wymagające myślenia analitycznego, następnie zaś zapytano, jak bardzo czują się skupieni i jaki jest odczuwany przez nich poziom energii.

Rezultaty badania były jednoznaczne. Studenci rozwiązujący test w pomieszczeniu wypełnionym zapachem kawy nie tylko poradzili sobie z nim lepiej, ale także byli bardziej pewni swoich umiejętności, czuli się bardziej skupieni i pobudzeni. Podobnie wyglądało to u uczestników drugiego eksperymentu – uczestnicy przebywający w otoczeniu zapachu zwykłej kawy czuli się najbardziej pewni siebie i byli najbardziej przekonani, że wykonywane zadanie poszłoby im dobrze. W tym przypadku zapach kawy bezkofeinowej i kwiatów przyniósł słabsze rezultaty, choć wciąż lepsze niż brak jakiegokolwiek zapachu.

Są to pierwsze wyniki badań naukowych wskazujące na to, że zapach kawy wpływa na zdolności analityczne. Już wcześniej udowodniono, że możliwe jest wystąpienie placebo w zakresie poprawy wydolności fizycznej, ale w oparciu o domniemane spożycie kofeiny. W tych eksperymentach udowodniono, że już samo wyczuwanie określonych zapachów może wywierać swoiste działanie na organizm.

“Nie chodzi tylko o to, że zapach przypominający kawę pomógł ludziom lepiej wykonać zadania analityczne, co już było interesujące. Oni również uważali, że robią to lepiej” – mówi prof. Adriana Madzharov, współautor badania. – “Węch to jeden z naszych najpotężniejszych zmysłów. Pracodawcy, architekci, konstruktorzy budynków, menedżerowie powierzchni handlowych i inni mogą wykorzystywać subtelne zapachy, aby pomóc w kształtowaniu doświadczeń pracowników i osób przebywających w danym otoczeniu.”

Badania prof. Madzharov koncentrują się na marketingu sensorycznym i estetyce. Obecnie chce ona prowadzić dalsze prace mające na celu wykazanie czy zapach kawy może podobnie wpływać także na inne funkcje poznawcze, takie jak rozumowanie werbalne.

Bibliografia

Madzharov A., Ye N., Morrin M., Block L. The impact of coffee-like scent on expectations and performance. Journal of Environmental Psychology. 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: