...

Nootropowy efekt opalania?

Glutaminian to główny neuroprzekaźnik pobudzający, zaangażowany w procesy takie jak LTP, pamięć czy przyswajanie informacji. Wyniki najnowszych badań naukowych świadczą o tym, że umiarkowana ekspozycja na promieniowanie UVB może sprzyjać jego syntezie w ośrodkowym układzie nerwowym i poprawiać zdolności poznawcze.

Światło słoneczne jest niezbędne do istnienia życia na Ziemi. Odgrywa także istotną rolę w funkcjonowaniu zwierząt, regulujące dobowy cykl snu i czuwania, a także roczny cykl płciowy. Badania naukowców z Chin dowiodły, że może ono być niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym także na zdolności poznawcze.

Badacze zaobserwowali, że w ośrodkowym układzie nerwowym myszy wystawionych na działanie promieniowania ultrafioletowego z zakresu B wzrosło stężenie kwasu urokainowego (UCA). Związek ten wytwarzany jest w tych warunkach także w komórkach skóry, prawdopodobnie więc stanowi element mechanizmu ochrony przed szkodliwymi skutkami nadmiernej ekspozycji na ten rodzaj światła. Wiadomo również, że na drodze przemian metabolicznych, zachodzących np. w wątrobie, może być przekształcany w kwas glutaminowy. Ten zaś jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym, którego właściwa aktywność jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP). Jest więc niezwykle istotny dla neuroplastyczności i zdolności do uczenia się.

Naukowcy wysunęli hipotezę, iż kwas urokainowy może przekraczać barierę krew-mózg i przedostawać się do ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli neurony są zdolne do wytwarzania enzymów przekształcających go do glutaminianu, UCA może stanowić prekursor do syntezy tego neuroprzekaźnika.

W celu sprawdzenia prawdziwości tej hipotezy, myszy poddano ekspozycji na promieniowanie UVB odpowiadające trzydziestominutowemu wystawieniu na światło słoneczne. Pomiar stężenia kwasu urokainowego wykazał znaczący wzrost stężenia tego związku w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak również w pojedynczych neuronach w obrębie różnych struktur mózgowych, w tym w jądrach podstawy, korze ruchowej, ciele migdałowatym i korze przedczołowej. Ponowna analiza przeprowadzona po upływie 24 godzin wykazała, iż poziom UCA w mózgu spadł niemal do zera.

Dalsze badania pozwoliły odkryć, iż w neuronach ośrodkowego układu nerwowego znajdują się enzymy biorące udział w wytwarzaniu kwasu urokainowego z aminokwasu histydyny. Należą do nich histydaza, urokanaza i imidazolonopropionaza. Sugeruje to, iż UCA, a tym samym także glutaminian, może być w nich wytwarzany na drodze przemian metabolicznych histydyny. Wykazano, że wcześniejsza ekspozycja na promieniowanie UVB wpływa na znaczne podwyższenie efektywności tego procesu. Odbywa się to także u zwierząt, które wskutek modyfikacji genetycznej nie wytwarzają funkcjonalnych fotoreceptorów, co świadczy o tym, że proces ten jest niezależny od bodźców wzrokowych.

Aby stwierdzić, czy wzrost poziomu glutaminianu w strukturach ośrodkowego układu nerwowego wskutek ekspozycji na promieniowanie UVB wiąże się z poprawą zdolności poznawczych, grupę myszy poddano naświetlaniu, a następnie specjalnemu treningowi. Zaobserwowano, że zwierzęta istotnie efektywniej uczyły się wykonywania zadań motorycznych niż należące do grupy kontrolnej, a także niż te, którym przed wystawieniem na promieniowanie UVB podano substancje hamujące aktywność urokanazy. Uzyskiwały też lepsze wyniki w testach pamięciowych.

Choć obecnie brakuje dowodów na występowanie podobnego efektu u ludzi, wyniki uzyskane przez naukowców z Chin są bardzo interesujące. Wiadomo, iż umiarkowana ekspozycja na promieniowanie UV wpływa na wielopoziomową poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, także w obszarach świadczących o udziale ośrodkowego układu nerwowego. Neurotransmisja glutaminergiczna jest również związana z rozwojem mózgu, kontrolą nastroju oraz mechanizmami uzależnień, pamięci i uczenia się. Dlatego też niezbędne są dalsze badania, które potwierdzą lub wykluczą wpływ promieniowania UVB na poziom tego neuroprzekaźnika u ludzi.

Bibliografia

Zhu H., Wang N., Yao L., Chen L., Zhang R., Qian J., Hou Y., Guo W., Fan S., Liu S., Zhao Q. Du F., Zuo X., Guo Y., Xu Y., Li J., Xue T., Zhong K., Song X., Huang G., Xiong W. Moderate UV Exposure Enhances Learning and Memory by Promoting a Novel Glutamate Biosynthetic Pathway in the Brain. Cell 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: