...

Nieprawidłowa długość snu ma niekorzystny wpływ na mózg

Wstępne wyniki największego na świecie badania dotyczącego snu pokazały, że osoby które śpią od siedmiu do ośmiu godzin dziennie, wykazują lepsze zdolności poznawcze, niż ci, których sen trwa krócej lub znacznie dłużej.

Kanadyjscy naukowcy z Brain and Mind Institute, przeprowadzili ogólnoświatowe badania, w których przebadali 10 tysięcy osób pod kątem wpływu czasu snu na funkcjonowanie ich mózgu. Udowodniono upośledzoną wydajność poznawczą u osób, które zgłosiły, że zwykle śpią mniej lub więcej niż siedem do ośmiu godzin dziennie. Grupa ta stanowiła blisko połowę całej próby badanych. Dowiedziono, że zależność pomiędzy długością snu a zdolnościami poznawczymi była niezmienna w odniesieniu do wieku, co sugeruje, że optymalny czas snu jest zbliżony u wszystkich dorosłych osób.

„Oszacowaliśmy optymalną dla prawidłowej pracy mózgu ilość snu – siedem do ośmiu godzin co noc. Czas ten odpowiada zaleceniom lekarzy i pozwala utrzymać ciało i umysł w doskonałej kondycji. Odkryliśmy, że osoby, które spały dłużej, wykazywały bardzo podobne defekty, jak ci, którzy spali zbyt krótko.” – Conor Wild, główny autor badania.

Blisko połowa wszystkich osób biorących udział w tym badaniu zgłosiła, że średnio 6,3 godzin dziennie, czyli zbyt krótko o niemal godzinę. Udowodniono, że umysły tych, którzy spali jeszcze krócej – 4 godziny co noc – pracowały tak, jakby byli oni starsi o 8 lat. Czas snu nie miał wpływu na pamięć krótkotrwałą, w przeciwieństwie do ogólnego rozumowania oraz zdolności werbalnych, które uległy znacznemu osłabieniu, w wyniku niedostatecznie długiego bądź nadmiernego czasu snu badanych.

To pokazało, że wiele niedosypiających lub śpiących zbyt długo osób może wykazywać na co dzień zaburzenia w koncentracji, ogólnym rozumowaniu oraz komunikacji interpersonalnej. Co więcej, ochotnicy, których czas snu zwykle nie mieścił się w granicy optymalnych wartości, a w dniu poprzedzającym zbadanie tych osób trwał odpowiednio długo, wykazywali lepsze wyniki procesów poznawczych, niż poprzednio. To sugeruje, że nawet jednorazowy, prawidłowo długi sen ma pozytywny wpływ na pracę ludzkiego umysłu.

Odkrycia te mają istotne znaczenie w obecnym świecie, z uwagi na fakt, iż wiele osób nie ma zbyt wiele czasu na sen, bo pracuje w niedogodnych godzinach, często na nocne zmiany, co dodatkowo zmienia cykl snu. To powoduje, że nie śpią oni wystarczająco długo i pociąga za sobą problemy z komunikacją interpersonalną, ogólnym rozumieniem i koncentracją, przez co praca staje się jeszcze trudniejsza i bardziej obciążająca. To odkrycie staje się punktem wyjścia do kolejnych badań nad tym, w jaki sposób codzienna jakość i czas snu wpływają na funkcje poznawcze w populacji ogólnej.

Bibliografia

Wild J.C., Nichols E.S., Battista M.E., Stojanoski B., Owen A.M., Dissociable effects of self-reported daily sleep duration on high-level cognitive abilities. SLEEP. 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: